únor 2000

Generalmajor Alfred

1. scénář

( AK1-Meeting Engagement / AK1.map )

Sestava 6. Panzer Division

  1. Páteří mojí divize byl 21. Panzer Regiment pod velením Obersta Dornbergera. Skládal se ze dvou tankových praporů. 1.tankový prapor (Major Bittmann) měl 4 roty po 3 tankových četách, každá četa po 4 tancích typu PzKpfw V "Panther". Celkem měl prapor 48 tanků. 2.tankový prapor (Major Janusz) měl 2 roty po 3 tankových četách, každá četa po 4 tancích typu PzKpfw IVH. Celkem 24 tanků. Jako podpůrné jednotky měl pluk 2 čety plamenometných tanků PzKpfw III(Fl) po 6 strojích a 3 protiletadlové čety tanků FlaK PzKpfw 38(t). Celkem měl pluk 72 středních tanků, 12 plamenometných tanků a 12 tanků FlaKu 20mm.

  2. Obrněnou pěchotu tvořil 45.pluk pancéřových granátníků Obersta Keitela v tomto složení: 1.prapor (Major Reuter) měl 3 roty. 1. a 2.rota po 3 četách pancéřových granátníků vezených na halftracích SPW 251/1, 1 kulometné četě, sekcí 2 SPW 251/2 81mm minometů a sekcí 2 SPW 251/9 75mm houfnic. 3.rota (těžkých zbraní) měla 3 sekce po 2 SPW 251/9 75mm houfnic, 2 čety po 3 SdKfz 10/4 20mm AA halftracích, četu 3 PT děl PaK 40 75mm tažených SdKfz 11 halftracky, četu 4 120mm minometů tažených také SdKfz 11 a kulometnou četu na halftracích SPW 251/1. 2.prapor (Major Pflugradt) měl také 3 roty. 4. a 5.rota byla složena s 3 čet pancéřových granátníků, kulometné čety a minometné čety 120mm minometů, vše na nákladních autech. 6.rota (těžkých zbraní) měla kulometnou četu, četu 120mm minometů, četu 3 PaK 40 75mm PT děl a dvě protiletadlové čety po 3 FlaK LKW 20mm AA automobilů. Pluk měl dále 7.rotu samohybných houfnic s 3 sekcemi po 2 sIG 38(t) 150mm SP houfnicích a 8.rotu ženijní s 3 četami ženystů na halftracích SPW 251/1. Regiment měl dále k dispozici sekci 2 plamenometných halftracků SPW 251/16.

  3. V sestavě byl dále 63.pluk pancéřových granátníků Obersta Beyleho. Skládal se ze 2 praporů (1.Major Fehn, 2.Major Klepp) ve stejném složení jako 2.prapor 45.pluku. 7. a 8.rota měly také stejné složení jako u 45.pluku. I tento pluk měl sekci plamenometných halftracků SPW 251/16.

  4. Dělostřelectvo bylo zastoupeno 6.dělostřeleckým plukem Obersta Grammlera. 1.prapor měl 2 baterie po 6 samohybných houfnicích PzA II 105mm a 1 baterii 6 samohybných houfnic PzA III/IV 150mm. 2.prapor měl 3 baterie po 4 houfnicích IeFH 18M 105mm tažených SdKfz 11 halftracky a konečně 3.prapor měl 3 baterie po 4 houfnicích sFH 18 150mm také tažených SdKfz 11 halftracky. Celkem měl pluk 42 houfnic.

  5. Na podporu pěchoty proti tankům měla divize k dispozici 6.protitankový prapor Majora Ranfta. 1.rota tohoto praporu měla 3 čety po 4 stíhačích tanků typu JgdPz IV se 75mm kanony a 2.rota měla 4 čety po 3 PT dělech PaK 40 75mm tažených SdKfz 11 halftracky.

  6. Očima divize byl 6.Obrněný průzkumný prapor Majora Johnse. Jeho 1.rota byla vyzbrojena nejmodernějšími obrněnými průzkumnými vozy PSW 234/2 "Puma" v 8 sekcích po 3 vozech. 2.rota (kombinovaná) měla 3 čety pancéřových granátníků na halftracích SPW 251/1, sekci 2 SPW 251/2 81mm minometů a sekci 2 SPW 251/9 75mm houfnic.

  7. Poslední složkou byla protiletadlová rota, která měla pouze baterii 4 PL děl FlaK 18 88mm tažených SdKfz 7 halftracky a baterii 3 SdKfz 6/2 37mm AA halftracků.

Orientační mapa bitvy

Vlastní průběh bojů

1.-4. turn

Přesun z prostorů soustředění kolem Lenina a severně od něj probíhal ve velkém zmatku. Po několika komunikacích nevalné kvality vedoucích směrem na východ a severovýchod, z většiny severně a jižně od vrcholku koty 267, se valily kolony nákladních aut a tanků a zcela je ucpaly. V jednotkách nastal velký zmatek. Jen za velkého úsilí všech velitelů se podařilo situaci zvládnout a kolony rozdělit do několika kompaktních proudů.

Nejdále vpředu byl průzkumný prapor majora Johnse, který záhy obsadil výhodná postavení ve vesnici a polích a zahradách kolem ní u op.bodu 40,50(100). 2/III.Pltn PSW 234/2 okamžitě narazila asi 0,5km jihozáp. Od op.bodu 50,52(100) na ruské průzkumné tanky. Sekce ztratila 1 stroj a ztáhla se na záp.úpatí úzkého hřbetu. Rusové okamžitě zaútočili a předsunuté transportéry se musely po ztrátě 4 strojů ztáhnout za vesnici na západ. Rusové přišli pouze o 1 tank M4/76 a 1 SU-85(ve 4.Turnu).

Vzhledem k předpokládanému postupu nepřítele se sev.záp. od postavení průzkumného praporu, podél silnice vedoucí pruhem lesa v údolí vých.od koty 267, rozvinul 1.prapor 63.Regimentu majora Fehna. 2.prapor 63.Rgtu majora Kleppa se snažil rychle zaujmout postavení sev.západně od kopce Zelenyj. Celé naše pravé křídlo bylo přitom na velkou vzdálenost ostřelováno ruskými průzkumnými tanky a utrpělo značné ztráty hlavně na A-T dělech a halftracích (ztraceno 6xPaK40,2xFlaK LKW a 13xSdKfz11).

Ruské tanky se začaly objevovat jak na úzkém hřbetu východně od op.bodu 40,50(100), tak i na záp.svahu kopce jižně a jihovýchodně od vrchu Rubnyj. V této fázi jsem zřídil divizní velitelství na jižním svahu koty 267. Situace se začala trochu krystalizovat:

63.Regiment obersta Beyleho zaujal postavení zčásti na východ od koty 267 s výhledem na vrch Rubnyj a z části jihozápadně od op.bodu 40,50(100) blokujíc průchod mezi lesy k obci Lenino. Regiment byl posílen 2.tankovým praporem (21.PzRgt) majora Janusze, tedy 24 tanky Pz IVH. 45.Panzergrenadier Regiment obersta Keitela směřoval rychlým tempem na kotu 251 a ke Khvorostovu. 1.tankový prapor (21.PzRgt) majora Bittmanna se u op.bodu 40,30(100) stočil na jihovýchod směrem k vrchu Rubnyj a op.bodu 50,34(100). U op.bodu 40,50(100) zůstala ke krytí směru ke Khvorostovu rota Pantherů. Dělostřelecké baterie zaujaly postavení pod jižním a východním svahem koty 267.

5.-8. turn

Naše houfnice, které už z většiny zaujaly palebná postavení začaly ostřelovat odvrácené svahy kopců na východ od našich pozic. Podle poplašných hlášení Rusů, které zachytili naši spojaři, byla dělostřelba dobře zaměřena.

Naše pravé křídlo bylo stále ohrožováno palbou Ruských tanků. 2.tankový prapor tedy hned z chodu jakmile dorazil k op.bodu 40,50(100) zničil 2 ruské tanky T-34 M43.

1.tankový prapor ve stejnou dobu narazil na sev.západním svahu vrchu Rubnyj na rotu ruských T-34/85 a rozprášil ji rozhodným útokem (8 z 9ti T-34/85 zničeno). Ruské tanky se okamžitě začaly ztahovat z jihozápadního svahu vrchu Rubnyj na východ, nejspíš k obraně op.bodu 50,34(100). 2.,3. A 4.tanková rota 1.praporu využila momentu překvapení a pokračovala v útoku na op.bod 50,34(100). Na vrcholku kopce se jim postavila rota ruských ISU-152 útočných děl. Při ztrátě pouze 1 tanku bylo 6 samohybných děl zničeno a ostatní z větší části ustoupily. Na podporu úspěšného útoku tanků okamžitě vyrazila 2.rota pancéřových granátníků 45.pluku. Rusové okamžitě podnikli již soustředěnými tankovými silami protiútok, ale přes zdánlivou mohutnost útoku jsme přišli pouze o 1 tank, zatímco poměrně slabému kombinovanému útoku našich halftracků a Pz III(Fl) se podařilo následně zničit další 3 Ruské stroje.

Mezitím 1.rota Pantherů za součinnosti čety 4 tanků FlaKPz 38(t) zlikvidovala ruský průzkum 12ti M3A1 Scout Cars v Khvorostovu a vesnici obsadila. Pěchota 2.praporu PzGr (45.Rgtu) majora Pflugradta tak mohla směle postupovat severně kolem vesnice na východ. 1. a 3.rota 1.praporu PzGr (45.Rgtu) majora Reutera postupovala severně od lesa na kotě 251 aby zajistila úsek jižně od Khvorostova. Jihovýchodně od vesnice narazil jejich průzkum složený z halftracků na rotu ruských tanků ukrytých na úpatí vých.svahu koty 251. Ruské AA halftracky se pokusily proniknout do Khvorostova se záměrem soustředit na sebe palbu našich Pantherů. To se jim také podařilo a současně když byly ničeni střelbou Pantherů zaútočily ještě 2 čety tanků, kterým se podařilo kromě 7 halftracků ještě vyřadit jeden náš tank. Okamžitě nastoupila již přibližující se pěchota do útoku a za podpory palby tanků a halftracků Rusy obklíčila a zničila.

Vzhledem k tomu, že daleko na jihu byl spatřen ruský průzkum směřující na západ do našeho týlu, byly vyčleněny dvě sekce PSW 234/2 a poslány nepřítele vyhledat a zničit. Zároveň pravé křídlo vyslalo malý kontingent zajistit op.body v našem týlu. Bylo to správné opatření, protože následně byla ve stejném prostoru spatřena ještě rota nepřátelských tanků.

1.prapor pěchoty 63.pluku musel v tuto chvíli do útoku, jednak protože bylo třeba vyrovnat přílišné vysunutí tankového svazu na vrchu Rubnyj a jednak bylo nutno vystrnadit nepřítele z příliš výhodných střeleckých pozic na hřbetu východně od op.bodu 40,50(100). K upoutání nepřátelské palby vyrazil i 2.prapor stojící zcela na pravém křídle naší divize.

Četa ženystů na halftracích zajistila op.bod 25,12(100) v Bakhmet´evce zcela na severu.

Ruské průzkumné obrněné vozy se pokusily proniknout z jihovýchodu k Leninu, ale byly zlikvidovány našini 88mm AA děly, které kryly týl pravého křídla divize. Od jihu byla také napadena rota JgdPz IV Ruskými tanky a přišla o 2 stroje. Na jihu dále zjištěn velký pohyb naložených ruských nákladních aut.

1.prapor (45.PzGrRgt) doprovázený rotou Pantherů se stočil od Khvorostova na jihovýchod postupujíc po silnici na svahu koty 251. Šlo o to rozptýlit síly Rusů kolem vrchu Rubnyj a uvolnit pro další operace prapor tanků, který nyní víceméně pasivně hlídal op.bod 50,34(100) a pouze krátkými nájezdy poutal Ruské síly.

O severní výběžek hřbetu, v úseku 1.praporu 63.pluku, v jehož středu byla asi půl kilometru dlouhá roklina, se rozhořely tvrdé boje. V roklině totiž byla skryta četa Ruských útočných děl a halftracky, stejně jako severně od ní. Pěchotě majora Fehna a Johnse se podařilo větší část rusů zlikvidovat a samohybná děla z rokliny vytlačit. K dokonání díla byly povolány průzkumné Pumy, kterým se však nepodařilo děla zatlačit dál do lesa, ale samy uvízly v roklině a záhy byly zničující palbou zlikvidovány (zničeno 8 PSW 234/2). Navíc z lesa na východ od rokliny začala pálit ruská pěchota. Ještě štěstí, že útok na pravém křídle u op.bodu 40,50(100) kryl prapor tanků Pz IVH, protože úspěšně likvidoval všechny pokusy ruských tanků ze střední části hřbetu o útok, či střelbu.

Ztráty do konce 8.turnu

Rusové 127 SPs= 474 VPs

4xT-34 M43(6), 21xT-34/85(7), 1xM4/76(6), 7xISU-152 Aslt Gun(7), 6xSU-85 Tnk Destr(5),12xM3A1 Scout Crs(2), 3x BA-64 ArmCrs(2), 15xM17 AA Hlftrck(4), 19xTrucks,13xMtckls,5xBMobr37, 82Mor(3),5xGdRiflePltn(3),5xGdSMGPltn(3),9xGdMtcklePltn(3),2xBtlnHQ(12)

Němci 76 SPs= 256 VPs

3xPz III(Fl)(4), 4xPz V(7), 2xJgdPz IV75mmTnk Destr(5), 7xSPW 251/1 Half(2), 15xPSW 234/2 Armrd Cars(4), 2xFlaK LKW20mmAA(3), 13xSdKfz11 HalfPrMov(1), 9xPaK 40 75mmAT(4), 14xPzGr Pltn(4), 7xMG Pltn(3)

9.-10. turn

Pěšáci a ženysté majora Fehna znovu ovládli roklinu a zničili další 2 SU-85. Levé křídlo praporu se od severozápadu již také přiblížilo vpravo od řady minových polí k výběžku. Zdecimované pěší čety průzkumného praporu se stáhly zpět k op.bodu 40,50(100).

Na severním výběžku vrchu Zelenyj se rozpoutaly tvrdé boje s Ruskou pěchotou.

Průzkumné halftracky narazily v údolí východně od Khvorostova na četu Ruských tanků T-34/85 krytou AA halftracky. Za součinnosti Pantherů a několika čet halftracků byli Rusové obklíčeni a zničeni bez ztráty jediného našeho muže.

Tanky majora Bittmanna spolu s halftracky majora Reutera odvážně, až neuváženě, zaútočily na jihovýchodní svah vrchu Rubnyj. V nepřehledném a zuřivém útoku prorazili Ruskou linii a za cenu ztráty pouze 2 Pantherů a 1 halftracku se jim podařilo zničit dalších 5 tanků T-34/85 a 4 ISU-152 plus něco pěchoty. Tanky pronikly kupředu, ale za zády jim zůstalo velké množství Ruských pěšáků. Vzhledem k tomu, že neměli podporu vlastní pěchoty, hrozila velká tragédie - navíc nikdo nevěděl, jaké další rezervy Rusové v těchto místech mají. Naštěstí byla Ruská odezva velmi slabá, takže jsme přišli pouze o 1 tank. Následně dostal přímý zásah nejspíše poslední ISU-152 na tomto úseku.

Přes velice příznivý výsledek útoku na vrchu Rubnyj jsem neváhal pobídnout majora Reutera k většímu spěchu, hlavně jemu podřízenou rotu tanků. Výsledek se rychle dostavil. Když totiž 2 čety jeho Pantherů pronikaly bez ohledu na množství nepřátelské pěchoty za podpory halftracků od severu k vrchu Rubnyj narazily na nejspíše poslední 2 čety Ruských tanků. Okamžitě 2 T-34/85 zničily. Major Bittmann velmi dobře zhodnotil situaci a z jihu vyslal naproti další tanky, které zasáhly další 2 T-34/85 a když halftracky ztečí zahnaly zbylé 2 tanky na sever do lesa podařilo se palbou zničit ještě jeden nepřátelský stroj. Tím byly definitivně zlikvidovány tankové síly nepřítele na vrchu Rubnyj. Zmatená a rozvrácená nepřátelská pěchota, navíc nyní již postupně likvidovaná palbou tanků i pěchoty, se již nezdála tak velkým nebezpečím.

Naše levé křídlo, které již dosáhlo koty 266, postupovalo po jejím jižním svahu pomalu dál na východ. V údolí mezi kotou 266 a vrchem Cernyj se odřadu čety ženystů na halftracích a četě LKW AA 20mm automobilů podařilo překvapit nic netušící kolonu naložených nákladních aut. Náhlým útokem bylo minimálně 16 nákl.automobilů zničeno, z toho 12 včetně nákladu. Přičteme-li k tomu další úspěch v údolí východně od Khvorostova, kde se podařilo halftrackům 1.praporu 45.pluku za součinnosti pěchoty a čety Pantherů obklíčit a zlikvidovat 2 čety Ruské pěchoty (a to za cenu ztráty pouze 1 FlaKPz 38(t)), bylo jasné, že majora Pflugradta nemusí trápit na tomto úseku žádné obavy.

V tuto chvíli na tom byl nejhůře 1.prapor majora Fehna útočící v sektoru "Rokliny duchů" (jak sami vojáci nazvali roklinu v severní části hřbetu východně od op.bodu 40,50(100) - Roklina byla totiž přeplněna vraky a mrtvými vojáky obou stran). Jednotky 1.praporu byly již zcela zdecimovány a ,musely se dát na pozvolný ústup. Ani Fehnův 2.prapor na tom nebyl díky nepřátelské dělostřelbě, včetně obávaných kaťuší, právě nejlépe. I ten se tedy začal ztahovat zpět. Navíc boj o bezvýznamnou rokli, do kterého se tyto jednotky nechaly zatáhnout, neměl žádný strategický smysl.

Aby Rusové nemohli využít případných tankových rezerv na středním úseku k protiútoku na Rubnyj vrch, přikázal jsem tankům majora Janusze přiblížit se k úpatí hřbetu před nimi a připravit se k následnému útoku. Vzhledem k nedostatku pěchoty je měly podporovat všechny halftracky jež se nacházely na středním úseku a zbytky průzkumného praporu.

Pěšáci majora Kleppa, zachycení na severním lesnatém výběžku vrchu Zelenyj, se statečně drželi a způsobovali Rusům značné ztráty na živé síle. Jednalo se vlastně pouze o jednu rotu, protože druhá rota praporu, která postupovala pod přímou nepřátelskou palbou otevřenou planinou, byla značně zdecimovaná. Úpatí hřbetu ve směru op.bod 50,52(100) dosáhla pouze 1.četa.

Závěrečná fáze bitvy byla ve znamení posledních pokusů Rusů zahnat střelbou a lokálními malými útoky na celé frontě naše jednotky. Samozřejmě bezúspěšně, takže se záhy nato začali Rusové stahovat směrem na východ. Vzhledem k velkým ztrátám a únavě mých jednotek jsem prozatím i já další útok zastavil.

Výsledek bitvy: Němci Minor Victory

Celkové ztráty v bitvě:

Rusové: 253 SPs = 897 VPs

4xT-34 M43(6), 34xT-34/85(7), 1xM4/76(6), 12xISU-152 Aslt Gun(7), 8xSU-85 Tnk Destr(5), 12xM3A1 Scout Crs(2), 4x BA-64 ArmCrs(2), 18xM17 AA Hlftrck(4), 46xTrucks, 13xMtckls, 5xBMobr37 82Mor(3), 4xPobr39 76AT Guns(3), 39xGdRiflePltn(3), 21xGdSMGPltn(3), 3xGd MG Pltn(3), 5xGd Eng Pltn(3), 11xGdMtcklePltn(3), 9xGd AAMG Pltn(4), 2xRegimental HQ(9), 2xBtlnHQ(12)

Němci: 130 SPs = 470 VPs

3xPz III(Fl)(4), 7xPz V(7), 2xJgdPz IV75mmTnk Destr(5), 11xSPW 251/1 Half(2), 3xSPW 251/9 75How(5), 15xPSW 234/2 Armrd Cars(4), 1xFlaK 38(t)(3), 2xFlaK LKW20mmAA(3), 1xSdKfz 10/4 20mmAA(3), 13xSdKfz11 HalfPrMov(1), 10xPaK 40 75mmAT(4), 37xPzGr Pltn(4), 18xMG Pltn(3), 7xEng Pltn(5)

Zkušenosti a zhodnocení bitvy

Celý počátek bitvy se vyznačoval značným tápáním, který směr zvolí nepřítel jako hlavní pro úder především tankovými silami. Po zjištění přibližného rozložení hlavních tankových sil Kájíka se ukázalo správným rozhodnutím rychle přesměrovat tanky na směr, kde to neočekával a iniciativně a tvrdě udeřit. Získání iniciativy a soustředění sil na jedno rozhodné místo se projevilo jako nejúčinnější prostředek pro rozdrcení útočné síly protivníka. Znovu se potvrdily netušené možnosti velmi pohyblivých (i když relativně zranitelných) německých halftracků SPW 251/1 - jejich bleskové obkličovací akce a Assaulty mají smrtící účinek na nepřátelské "disrupnuté" jednotky !

Kájík podle mě udělal zásadní chybu v přílišném roztříštění svých sil na příliš mnoho směrů, takže nebyl schopen reagovat na příliš rychle se měnící situaci a zorganizovat účinný protiútok. Druhou chybou bylo, že v momentě, kdy inkasoval tvrdý úder na vrchu Rubnyj a věděl, že v tomto směru útočí silný prapor mých Pantherů, nestáhnul své síly na pro něj výhodnější terén pod vrchem na jihovýchodě a jihu, kde měl šanci pěchotou zdržet můj útok dokud nesoustředí dostatečné síly k silnému tankovému protiúderu. Místo toho poslal svou pěchotu na holý nekrytý jihovýchodní svah aniž by tušil, zda mezitím nedorazila na podporu tanků moje pěchota.

Faktem je, že jsem ho neustále udržoval v nejistotě, zda nezaútočím druhou (avšak poměrně slabší) tankovou skupinou na jihu. Přesto měl po několika kolech rozpoznat, že útok na jihu je pouze odpoutávací a s pěchotou, ve které měl dvojnásobnou převahu měl šanci tento směr udržet, i kdyby to znamenalo částečný ústup.

Zjistil jsem (ale není to pro mě úplná novinka), že dobře pancéřované tanky Panther jsou v dostatečné koncentraci zdrcující údernou silou i bez podpory pěchoty, pokud protivník nedokáže s dostatečnou odvahou a razancí využívat Assaultů pěchoty. Další zkušeností je ta, že způsobení větších ztrát Kájíkovi hned v první fázi bitvy mu způsobilo šok, který vedl k jeho nerozhodnosti a zmatku.

Poslední zkušeností z této bitvy je, že dobytí a získání pointů je druhořadou záležitostí. Hlavní věcí je způsobit protivníkovi maximální ztráty a teprve po jasném převzetí iniciativy se snažit obsadit a zabezpečit Victory Pointy !!!

Na začátekNa začátek