Občas se někteří členové klubu vydají i jinam než an Panzer Sraz a tak zde naleznete několik cestopisných článků po místech jež jsou spjaty s vojenskou historií.