Vzhledem k tomu, že PzC mají mnoho různých nastavení, z nichž některá velmi výrazně ovlicňují hru, dohodli jsme se na jakémsi našem standardu, který budeme používat. Samozdřejmě to není neměnné, ale z větší šásti bych doporučoval se tohoto nastavení držet. Zároveň děkuji Zdencovi, že si dal práci a sepsal to ...OPTIONAL RULES • 1/ Manual Defensive Fire OFF
 • 2/ Automatic Defensive Fire OFF
 • 3/ Alternative Indirect Fire Resolution ON
 • 4/ Alternative Air Strike Resolution ON
 • 5/ Alternative Direct Fire Resolution ON
 • 6/ Alternative Assault Resolution ON
 • 7/ Artillery Set Up ON
 • 8/ Recon Spotting ON
 • 9/ Virtual Supply Trucks ON
 • 10/ Optional Surrender ON
 • 11/ Low Visibility Air Effects ON
 • 12/ Optional Fire Results OFF
 • 13/ Optional Assault Results OFF
 • 14/ Locking Zones of Control OFF
 • 15/ Higher Fatique Recovery OFF
 • 16/ Indirect Fire And Air Strikes By The Map ON
 • 17/ Counterbattery Fire ON
 • 18/ Night Fatique ON
 • 19/ No Low Fuel Effect OFF
 • 20/ Explicit Supply ON/OFF
 • 21/ Programmed Weather ON
 • 2ě/ Limited Air Recon ON
  Poznamky:
 • ad 1: Manual Defensive Fire určuje, zda se kolo bude dělit do více fází (pohyb, obranná střelba, útočná sřrelba a assault). Při OFF celé kolo proběhne najednou, podobně jako v CS.
 • ad 2: V případě, že 1/ je OFF nemá význam, jinak určuje, zda fáze obranné střelby bude odehrána počítačem.
 • ad 3-6: ON znamená, že útok na hex se počítá pro všechny jednotky na cílovém hexu, nikoliv jen pro jednotku, na níž se střílí (i když podle mých zkušeností je tato 'zvýhodněna'). Pro dělostřelecvo (3/) navíc 2x zvyšuje sílu útoku a snižuje počet výstřelů ze 2 na 1.
 • ad 7: Při ON dělostřelectvo potřebuje po přesunu určitý čas na rozmístění děl a nemusí střílet hned po dokončení pohybu. Pravděpodobnost umístění a tím i možnosti střelby je pro každou hru a stranu jiná a je uvedena v Parameter Data Table (ve hře klávesa F4).
 • ad 8: ON umožňuje průzkumným jednotkám použít schopnost Recon Spotting (z menu Command). Za 1/3 pohybových bodů jednotka prozkoumá své okolí až do určité vzdálenosti.
 • ad 9: ON vytváří virtuální síť zásobovacích tras závisejicích na terénu (tzn. podél cesty je lepší zásobování než v hlubokém lese).
 • ad 10: Při ON se izolované Broken jednotky při assaultu vzdávají.
 • ad 11: Snižuje pravděpodobnost dostupnosti letectva v závislosti na počasí.
 • ad 12,13: Při ON jsou pro každý útok provedeny dva hody, jako celkový výsledek se bere jejich průměr (tzn. vícemeně eliminuje extrémy).
 • ad 14: Teměř každá jednotka (vyjímky jsou např. HQ, zásobovací vozy či Broken jednotky) má kolem sebe do vzdálenosti jednoho hexu tzv. Zone of Control. Při ON se jednotky nemohou pohybovat ze ZOC do ZOC, při OFF ano, ale jen za podmínky, že na cílovém hexu je spřátelená jednotka a přesun stoji plný počet pohybových bodů.
 • ad 15: Při ON se jednotky s malou a střední únavou zotavují rychleji. Na jednotky s velkou únavou nemá toto pravidlo vliv.
 • ad 16: ON umožňuje dělostřelectvu střílet naslepo. Při OFF musí mít dělostřelecká nebo letecká jednotka při střelbě pozorovatele ze stejné nebo nižší větve orgu! Střelba naslepo se provádí jen s 1/4 silou.
 • ad 17: Při ON existuje určítá možnost (uvedena v Parameter Data Table), že nepřátelské dělostřelctvo bude zpozorováno i v případě, že neexistuje přímá linie výhledu.
 • ad 18: Při ON získávají jednotky, které jsou aktivní během noci proměnlivé (závislé na akci a na současné únavě) množství únavy.
 • ad 19: Při ON žádné jednotce nedojde palivo.
 • ad 20: Při ON jsou zásobovací jednotky na mapě a je možno je ovládat stejným způsobem jako jednotky bojové. Pravidlo přepisuje Virtual Supply Trucks. Scénař musí toto pravidlo podporovat, jinak je ignorovano (většinou je to poznačeno v komentáři scénáře nebo v jeho jméně souboru je na konci pismeno 's').
 • ad 21: Při ON je užitá pravděpodobnost počasí ze souboru 'weather.dat'. Pokud soubor neexistuje, je pravidlo ignorováno.
 • ad 22: Při ON se letecký průzkum nepočítá jako pozorovatel pro dělostřelbu. Tzn. pokud je 16 OFF nemůže dělostřelectvo na jednotky spatřené letadly střílet bez pozemního pozorovatele.SETTINGS

Dále zde předkládám doporučené nastavení settings pro hraní PBEM či multi-PBEM. Pokud ve hře proti počítači preferujete něco jiného, tak je to samozdřejmě zcela na vás.