Downloads

soubor popis
Uživatelský help (2.6 MB) Český překlad (Arkady, Azazel, Beren) uživatelského helpu (F2) do všech PzC. Po stažení rozbalte do hlavního adresáře hry.
Supply Units (18.2 kB) Obrázky zásobovacích jednotek do PzC (pro Germany, Germany-SS a Russia), pro ty co nepoužívají Art Packy od Volcano Man a hrají scénáře s Explicit Supply připravil Matto.
Úpravy mostů, silnic a řek (50 kB) Grafické vylepšení vykreslení mostů, řek a silnic, pro větší přehlednost ve 2D módu. Nově upravené kanály pro Market-Graden. Rozbalte i s podadresáři do hlavního adresáře hry (přepsat). Funguje pro všechny PzC
Uniformy (700 kB) Podklady pod obrázky jednotek v podobě uniform od Arkadyho. Přepsat z adresářů west/east dle typu PzC do adresářové struktury hry.