Přehled lodí a jejich použití

AG - Collier
AG - Collier

Tyto lodě se aktivují pro japonskou stranu při vytvoření Barge Task Force. Tedy v případě, že máte takovéto lodě k dispozici (viz Ship Avalaibility, svaz y jsou vytvářeny s maximem 15 AG) a daný transportní svaz je s dostatkem zásob (na každou AG je třeba 20 bodů zásob) zakotven v přístavu. Dají se částečně používat i jako protiponorková zbraň, pokud jich je víc a nepřátelská ponorka si nedá pozor.

AK - Cargo Ship
AK - Cargo Ship

Standardní nákladní loď. Vhodná pro přepravu zásob, méně pak vojáků či paliva. Pro přepravu paliva je její kapacita pouze poloviční!

AO - Oiler
AO - Oiler

Ropná loď, kromě klasické přepravy paliva do předsunutých základen je jí možné využít jako mobilní čerpací stanici. Naložte ji palivem a vyšlete na Replenishment mission. Buď může čekat na určeném místě a zkrátit tak cestu svazu jež potřebuje doplnit palivo anebo může přímo určitý svaz následovat a doplnit mu palivo.

AP - Troop Transport
AP - Troop Transport

Transportní loď pro přepravu vojáků a jejich výzbroje. Každá loď může nést maximálně jednu jednotku (ale jedna jednotka může být rozdělena na více lodí, což je i rychlejší při nakládání a vykládce).Pro přepravu paliva je její kapacita pouze poloviční!

APD - High Speed Transport
APD - High Speed Transport

Rychlé transportní lodě, většinou přebudované torpédoborce, mají nízkou přepravní kapacitu, ale jejich skoro trojnásobná rychlost oproti standardním přepravním lodím je předurčuje k rychlým zásobovacím a vyloďovacím akcím během noci, tak aby za denního světla byly již v bezpečí z dosahu nepřátelských letadel. Navíc mají dostatečnou ochranu proti ponorkám.

AV - Seaplane Tender
AV - Seaplane Tender

Zásobovací loď hydroplánů. Poskytuje podporu pro provoz hydroplánů. Můžete ji buď zakotvit u klasické základny a uvolnit tak podpůrné body pro ostatní letadla, nebo ji vyslat k některé s předsunutých základen jako podporu pro průzkumné plovákové letouny. Je dobré ji zakotvit aby nespotřebovávala palivo.

BB - Battleship
BB - Battleship

Bitevní loď. Při přítomnosti letadlových lodí velmi zranitelná. Podle charakteristiky výzbroje ji lze použít jako doprovodnou loď letadlových lodí (její protiletadlové zbraně jsou vysoce účinné). Případně jako bombardovací svaz při pozemních operací. Pro ochranu vlastní základny je daný svaz dobré "zaparkovat" do vzdálenosti menší než je její maximální dojezd a nastavit volby na Don't Retire a React to Enemy

BC - Battlecruiser
BC - Battlecruiser

Bitevní křižník, přechod mezi křižníkem a bitevní lodí. Ani nevím zda ve hře nějaké jsou. Rozhodně pro ně platí podobná doporučení jako pro BB a CA.

CA - Heavy Cruiser
CA - Heavy Cruiser

Těžký křižník. Víceúčelová bojová loď, neplýtval bych s ní na doprovody transportů , ale pro bombardovací, ochranné či doprovodné mise letadlových lodí ideální. Bližší informace k použití při daných akcí v popisu misí.

CL - Light Cruiser
CL - Light Cruiser

Lehký křižník. Kromě jeho nasazení v hladinových bojových svazech (viz CA, BB) je možné ho také využívat jako doprovodnou loď transportů nebo jako součást rychlých transportních svazů pro přepravu jednotek či zásob.

CLAA - Light Cruiser
CLAA - Light Cruiser

Lehký protiletadlový křižník. Dostupný pouze pro spojence. Jeho zvýšená palebná síla proti letícím cílům ho přímo předurčuje do sestav letadlových lodí jako důležitou součást ochrany. V případě jejich nadbytku lze s nimi doplnit transportní či bojové hladinové svazy.

CS - Scout Cruiser
CS - Scout Cruiser

Mateřská loď hydroplánů. V sestavě letadlových lodí či bojových svazů slouží primárně jako průzkumná loď, respektive tuto úlohu plní její plovákové letouny. Ovšem jejich malý dolet je v tomto případě určitou nevýhodou. Lepší použití je v boji proti ponorkám. Doplněna o několik torpédoborců s větším počtem protiponorkových zbraní je to zabiják ponorek. Pomalu letící hydroplány jsou smrtící pro všechny objevené ponorky.

CV - Aircraft Carrier
CV - Aircraft Carrier

Letadlová loď. Hlavní páteř loďstva a primární námořní úderná zbraň. Jakékoliv její bojové nasazení musí být vedeno s rozmyslem. Doporučená taktika je seskupovat více letadlových lodí do jednoho svazu k zvýšení útočné síly a držet se mimo dosah letounů z nepřátelských pozemních základen.

CVE - Escort Carrier
CVE - Escort Carrier

Doprovodná letadlová loď. Obvykle má kapacitu pouze pro jednu letku, většinou stíhací. Jejím úkolem je doprovod a ochrana transportních konvojů. Dále může sloužit k transferu leteckých jednotek na pozemní základny mimo dolet (letadlové lodě pojmou až 200% své kapacity letadel, ty však již při obsazení nad 110% kapacity nemohou startovat).

CVL - Aircraft Carrier Light
CVL - Aircraft Carrier Light

Lehká letadlová loď. Loď má menší kapacitu a výdrž než mateřské letadlové lodě a je vhodná pro umístění spíše stíhacích skupin k ochraně velkých letadlových lodí nebo konvojů. Se střemhlavými a torpédovými letouny se dá také použít jako protiponorková zbraň.

DD - Destroyer
DD - Destroyer

Torpédoborec. Velmi mnoho typů lišících se počtem a typem výzbroje. Můžou být protiponorkové (více ASW), útočné (hodně torpéd a dělových věží) či protiletadlové (zvýšený podíl AA zbraní) a podle toho je třeba je přiřazovat na mise. V pozdějších období jsou již standardně vybaveny i odpovídajícím typem radaru (podívejte se ve hře do databáze) jež podstatně zvyšuje jejich efektivitu. Také se dají, zvláště za Japonce, s úspěchem používat na rychlou dopravu zásob a jednotek (viz Toky Express). Zvláštním typem jsou DE - Eskortní torpédoborce. Mají nižší kapacitu paliva a endurance, ale jsou lépe vybaveny pro protiponorkový boj.

DM - Destroyer Minelayer, ML - Minelayer
DM, ML - Minelayer

Torpédová minonoska, Minonoska. Loď je schopná přepravovat a pokládat miny. DM má menší kapacitu, jedná se totiž o protiponorkovou minonosku. Miny se dají nakládat jen v Truku (Japonci) nebo v Noumeé či Brisbane (Spojenci). Mise musí být Mine Warfare a nastaveno Retirement Allowed. Bližší info v popisu misí.

DMS - Destroyer, MSW - Minesweeper
DMS, MSW - Minesweeper

Minolovka. Loď sloužící k čištění minových polí. Sama nemůže nést ani pokládat miny. Nastavuje se u Mine Warfare volba Don't Retire.

PC - Patrol Coastal, PG - Patrol Gunboat, SC - Sub Chaser
PC, PG, SC

Pobřežní člun, Dělový člun, Stíhač ponorek. Lodě s malým dosahem sloužící k ochraně přístavů a pobřeží proti ponorkám. Dokud nedosáhnou posádky zkušenosti alespoň 55 jsou spíše snadnou kořistí (na druhou stranu raději ztratit stíhač ponorek než transportní loď). Zpočátku je třeba pořádně trénovat, později pak znamená vjezd cizí ponorky do míst chráněných stíhači ponorek jistou zkázu.

PT - Patrol Torpedo Boat
PT - Patrol Torpedo Boat

Obdoba japonských AG na straně spojenců. Jsou získány při tvorbě Barge TF. Mají však jednu obrovskou výhodu. Nesou minimálně jedno torpédo a účinný kulomet. Můžou tak sloužit ke krátkým úderům udeř a uteč proti nepřátelským zásobovacím svazům. Ideální oblast jsou Šalamounovy ostrovy, kde se rychle vrátí na základnu a doplní palivo.

SS - Submarine
SS - Submarine

Ponorka. Způsob nasazení se liší zda jejich kontrolu ponecháme na počítači nebo je budeme řídit ručně. Rozhodně se nevyplatí je nechávat v nepřátelském přístavu kde si dřív nebo později koledují o zničení. Vyplatí se tam však poslat v případě že zde zakotvil nepřátelský transportní svaz a vykládá. Na hexech jež jsou označeny 's' (klávesa F2) jsou ponorky více zranitelné (shallow - mělká - voda). Blíže popis misí.

TK - Tanker
TK - Tanker

Tanker. Takřka totožné s AO.Obvykle však mají větší kapacitu a tak slouží spíše k zásobování základen než jako mobilní čerpací stanice.


Některé časté a zajímavé typy misí

Nejprve přehled misí a dostupnosti různých typů lodí na danou akci.
Typ mise Dostupné typy lodí
Air Combat CV, CVL, CVE, BB, BC, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE
Surface Combat BB, BC, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, DM, DMS, PC, PG, PT, SC
Bombardment BB, BC, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, DM, DMS
Transport CVE, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, ML, MSW, AV, DM, DMS, AO, AP, PC, PG, PT, SC, AG, AK ,LSD, LST, LCI, LCM, LCVP, TK
Fast Transport BB, BC, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, ML, MSW, AV, DM, DMS, PC, PG
Mine Warfare CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, ML, MSW, DM, DMS, PC, PG
Replenishment CVE, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, ML, MSW, AV, DM, DMS, AO, PC, PG, SC, TK
Sub Patrol, Transport Minelaying SS
Tokyo Express
Tokyo Express

Aneb Fast Transport mise. Za použití rychlých lodí můžete naložit a dopravit na místo určité omezené množství zásob či vojáků tak aby vše proběhlo v noci, tedy bez možnosti zásahu nepřátelským letectvem. Tedy to co dělali Japonci během bitvy o Guadalcanal. Pro misi vyberte lodě s rychlostí >25 uzlů (knots) , s endurance vyšší než 4000. Palivo by mělo být na maximu a lodě v co nejlepší kondici. Typ mise je Fast Transport. Nastavte cílový hex, volbu Retirement Allowed a naložte zásoby nebo vojáky. Svaz naloží náklad a vydá se maximální rychlostí k cíli. Na určené místo dorazí v noci a začne vykládat tak aby za světla byl již pryč z daného místa. Jediná možnost obrany proti němu je tedy minové pole nebo ochranný hladinový svaz v dosahu cílové oblasti.

Mine Warfare
Mine Warfare

Pokládat miny mohou pouze minonosky (ML, DM) a miny lze naložit pouze v určených přístavech, v Truku (Japonci) nebo v Noumeé či Brisbane (Spojenci). Aby svaz použil minové pole, musí být samozřejmě zvolen typ mise Mine Warfare a nastaveno Retirement Allowed. Svaz tak dopluje do určené oblasti, položí miny a vrátí se. Pro čištění minového pole platí volba Don't Retire. Minová pole pokládejte pouze do hexů jež jsou označené jako "shallow waters" (klávesa F2 a písmenko s) jinak by po pár dnech minové pole zmizelo neboť by ho mořské proudy rozehnaly do všech stran. Minová pole můžete použít buď k útočným nebo k obraným účelům. Útočná minová pole umísťujete k nepřátelským základnám nebo na neobsazená místa. Jakákoliv loď (i vlastní) pak může být zasažena minou. Jako obranná minová pole se berou ty kolem vlastních obsazených (!) základen. Zde tak budou zasaženy pouze nepřátelské lodě. Invazní loďstvo pak má vyšší pravděpodobnost a četnost zásahu minou v obranném minovém poli. Pro exponované základny (ohrožené invazí nebo bombardovacími misemi) je dobré vybudovat několika pásmové minové pole = několik zaminovávacích misí. Ideální počet je tak 300-500 min.
Kromě speciálních minolovek mají nyní možnost odstraňovat miny i torpédoborce, ty ale pouze čistí cestou aktuálnímu svazu a zneškodňují miny v počtu několika málo kusů. Minolovky oproti tomu vyčistí nejprve plavební koridor a ten pak rozšiřují až do úplného vyčištění oblasti. Používání ponorek k zaminování je ve většině případů pouze ztráta času vzhledem k jejich nízké kapacitě.

Ponorky a vlčí smečky
Wolf Packs

Umísťování ponorek do nepřátelských přístavů výrazně nedoporučuji. Z počátku možná zaznamenají ponorky nějaký úspěch, ale jejich přítomnost je lehce detekovatelná a vzhledem k mělkým vodám jsou ponorky více zranitelné. Lépe se osvědčuje taktika umístit ponorky na hexy ve vzdálenosti 1,2 a 4 hexy na předpokládaných trasách k přístavu. Po lokalizaci nepřátelského svazu a určení jeho rychlosti je také dobré na vypočítané lokace poslat ponorek více (ve více svazech), vytvořit tak vlčí smečku. Pro příklad je zpozorován transportní svaz směřující k nepřátelské základně. Jelikož už je dost blízko rozhodnete se ho napadnout při návratu. Obvyklá rychlost je 4 hexy za fázi a tak pošlete ponorky na hexy vzdálené 4 respektive 8 hexů od základny na předpokládané návratové trase. Stejně tak je dobré držet několik ponorek poblíž ochranných hladinových svazů a poslat je jeden či dva hexy od chráněné základny na ústupovou trasu nepřítele. Po souboji totiž může některá z poškozených lodí opustit sestavu a ploužit se rychlostí jeden až dva hexy za fázi. Vzhledem k omezené manévrovatelnosti je pak snadnou kořistí.
Pokud chcete sledovat nepřítele na volném moři a nejste si jisti kam směřuje je vhodné přepnout ovládání ponorky na počítač. Lépe odhadne pohybující se svaz a bude ho přesněji sledovat.

Letadlové lodě
Letadlové lodě

Zde nejvíce e všeho záleží na konkrétní situaci a cíle jehož chcete dosáhnout. Proto jen několik doporučení pro nasazování svazů letadlových lodí. Seskupujte letadlové lodě do jednoho velkého svazu, případně nechte více svazů operovat ze stejného hexu. Získáte tak větší ochranu stíhaček. Stíhací ochranu určujte na rozdílné výšky aby jste pokryli jak torpédové tak střemhlavé bombardéry. Procento stíhaček na ochranu dávejte raději vyšší, na ochranu náletů stačí pak 20-30% stíhaček. Do doprovodu dávejte lodě s co nejvyšší hodnotou AA palby, ideální jsou za Američany lehké protiletadlové křižníky, za Japonce pak starší bitevní lodě. Při více jak 11 lodích ve svazu se nevyužívá maximálně jejich kapacita protiletadlové palby. Volbu React to Enemy raději nedávejte, i tak pokud jsou nepřátelské letadlové lodě v dosahu palubních stíhaček zkrátí svaz vzdálenost o jeden hex. Stejně tak se automaticky přiblíží směrem k nepříteli o jeden hex pokud mají více jak dvacet letadel a nepřátelské letadlové lodě jsou zpozorovány,ale mimo dosah. V případě že nemáte tolik letadlových lodí jako nepřítel dávejte jako velitele svazu opatrnějšího admirála. Nepřibližujte se svazem do dosahu letadel z nepřátelských pozemních základen. Jako dodatečnou ochranu můžete na stejný hex jako letadlové lodi umístit svaz starších křižníků či torpédoborců, budou vás chránit proti ponorkám,ale hlavně je zde možnost že odlákají část nepřátelských útočících letadel.
Co se týče nastavení výšky pro střemhlavé bombardéry záleží hodně na zkušenosti posádek, mě se osvědčilo pro posádky se zkušeností do 65 zvýšit letovou hladinu střemhlavých bombardérů na 15000 stop (útočí pak v celém roji po devíti letadlech) a torpédové letouny na 10000 stop. Pokud jsou zkušenější může být letová hladina 10000 pro střemhlavé a 5000 pro torpédové letouny. Letouny jsou cílem flaku na zvolené výšce a pak na výšce kdy útočí, což je u střemhlavých bombardérů 1000 stop a u torpédových letounů od 200 do 500 stop.0

Invazní loďstvo
Invazní loďstvo

Pro invazi je nejlépe volit lodě s co nejmenší kapacitou. Je to paradoxní,ale princip je v tom že jednu jednotku rozdělíte na více menších lodí a rychleji ji tak vyložíte než kdyby byla celá na jednom plavidle. Ideální jsou tedy transportní lodě s kapacitou 1000, případně torpédoborce a rychlé transportní lodě. Později pak za Spojence dobrou práci odvádějí LC (Landing Craft) všech typů.
Stejně tak při ztrátě lodě nepřijdete o celou jednotku ale pouze o její část. Pro každou jednotku je také dobré vytvořit vlastní svaz. Aby jste s nimi mohli operovat nezávisle na sobě. Při invazi také mějte připraveny již naložené jednotky ženistů a zásobovací lodě, aby jste mohli ihned po dobytí základny začít s opravami (po obsazení nepřátelské základny je automaticky poškození přístavu i letiště 100%) a zajistili pro jednotky dostatek zásob. Pro každý z invazních svazů vyčleňte minimálně jednu letku stíhací ochrany, ideální jsou pak eskortní letadlové lodě. Invazní loďstvo je více zranitelné minovými poli nepřítele a tak nezapomeňte přičlenit nějaké minolovky, ať už zvlášť nebo v samostatné skupině. Nikdy se nevyloďujte na bázi jež nedokážete zásobovat, zbytečně tak odčerpáváte zdroje. Základní postup při provádění invaze by měl být následující.

 1. Lokalizace a případná neutralizace nepřátelských letadlových lodí
 2. Eliminace nepřátelských hladinových svazů v oblasti a vyčištění přístupových tras od ponorek, zahájeno letecké bombardování cíle
 3. Dostatečný letecký průzkum cílové základny a zvolení odpovídajících pozemních sil k útoku
 4. Nalodění prvosledových jednotek, vyslání ponorek k napadání nepřátelských konvojů s posilami
 5. Nalodění druhosledových jednotek a sestavení podpůrných a ochranných svazů
 6. Prvosledové jednotky s ochrannými svazy (Letadlové lodě, hladinová plavidla, ponorky) se přiblíží na vzdálenost maximálního dojezdu k cíli, hladinové bombardovací svazy zahájí ochromení obránců
 7. Pod ochranou letectva je záhájeno vyloďování a druhosledové jednotky se přiblíží na maximální dojezdovou vzdálenost k cíli
 8. Po vylodění prvosledových jednotek je zahájen v součinnosti s letectvem a námořnictvem hlavní útok. Druhosledové jednotky se přiblíží a začnou vyloďovat
 9. Po dobytí jsou vypraveny veškeré dodatečné zásobovací a podpůrné konvoje jež zajistí obranu základny, nezapomeňte vyčistit oblast od nepřátelských min a poté vybudovat vlastní obranné minové pole.

Barge Hub Transporty
Barge Hub

Asi největší problémy při zásobování tvoří nedostatek lodí a riziko jejich vystavení nepřátelským útokům na předsunutých bázích. K řešení tohoto dilema slouží transporty složené z malých člunů a lodí, jež proklouzne k cílové základně a vyloží zásoby během noci. K vytvoření takového zásobovacího svazu je však přesně potřeba splnit několik podmínek.

 1. Nastavení základny jako Barge Hub. Vybírejte tak aby jste mohli pokrýt co nejvíce plochy. Zásobovací lodě mají dojezd 6 hexů (12 hexů pokud má cílová základna palivo na dotankování)
 2. Zásobovací barge transport lze vytvořit pouze z transportů náložených zásobama na některé hlavní základně - Truk pro Japonce, Noumea a Brisbane pro Američany
 3. Pro vytvoření je také potřeba mít PT boats nebo Barges dostupné, počet najdete na seznamu Ships Avalaibility.
 4. Zakotvený transport se zásobama v Barge Hub a dostupnými loděmi má aktivní tlačítko Activate Barge TF. Svaz se vytvoří podle typu s 12 nebo 15 čluny. Spotřeba zásob na aktivaci je v následující tabulce:
  TypCena
  PT Boat50 supply
  Large AG35 supply
  LCM25 supply
  Small AG20 supply
  LCVP10 supply
 5. Nastavte, pokud není, ovládaní svazu na Computer. V případě že obashuje pouze Barges na začátku každé fáze bud epoužit k dozásobení základen v dosahu
Tyto zásobovací svazy nikdy neustoupí před leteckou hrozbou. A díky své nepatrné velikosti mají velkou šanci proklouznout do cíle.


Rychlost nakládání a vykládání podle typu lodě a velikosti přístavu

PortSuppliesFuel
SizeLoadingUnloadingLoadingUnloading
 APAKAPAKAP/AKAO/TKAP/AKAO/TK
042063040060010020066200
1530794500750200400132400
2640960600900300600200600
375011247001050400800266800
48601290800120050010003321000
59701454900135060012004001200
6108016201000150070014004681400
7119017841100165080016005121600
8130019501200180090018006001800
91410210513001950100020006662000