prosinec 1999 - leden 2000


Úvod

Matto: Rozhodli jsme se vyzkoušet sestavit pravidla a zahrát cosi jako Linkovanou kampaň ve hře East Front. Vzhledem k tomu, že nás je lichý počet a potřebujeme něco jako rozhodčího, rozložili jsme síly následujícím způsobem. Přátelé Alfred s Kájikem budou hájit německé barvy a každý se svou Kampfgruppe bude postupovat kampaní, přičemž budou hrát společně - koordinovat během společných tahů. No a místo počítačového oponenta na sovětské straně zaujmu já se svou malou bojovou skupinou plus ke každému scénáři dodanou skupinou jednotek. Přičemž "děj" kampaně mám na starost já ovlivněn výsledky předchozích bojů v kampani. Tato kampaň je zatím pokusem, je-li možno hrát EF PBEM tímto způsobem ...

Historické pozadí

Operace #1: Rollbahn Kanotopsi - Izjum

Aby získal výchozí základnu pro svou velkou ofenzívu roku 1942 z prostoru Charkova ve směru Kavkaz - Stalingrad, nařídil Hitler ve své směrnici č.41 rozbít výběžek ruské fronty po obou stranách Izjumu, který představoval stálé ohrožení Charkova, a to formou klešťové operace. Velitel skupiny armád Jih polní maršál von Bock vytvořil pro tuto operaci jednoduchý plán. 6.armáda měla zaútočit ze severu, armádní skupina von Kleista s částmi 1. tankové armády a 17. armády z jihu. Jejich úkolem bylo odříznout Timošenkův výběžek fronty a v takto vzniklém kotli zničit zde shromážděná sovětská vojska. Krycí název tohoto plánu zněl "Fridericus".

Ovšem i Timošenko měl svůj plán a němce předstihl. 12. května 1942 zahájil s překvapivě mohutnými silami svou klešťovou operaci proti 6. armádě generála Pauluse s cílem dosáhnout Charkova a zničit zde shromážděné obrovské zásoby na německou letní ofenzivu. Nejsilnější část vojsk tohoto úderu byla umístěna právě ve výběžku u Izjumu, 6. a 57. armáda. Jednotky 6. armády generála Pauluse byly zle tísněny a hrozil průlom daleko na západ a severozápad k Charkovu a Poltavě. Bock se tedy rozhodl zahájit svou ofenzivu s pouze jedním ramenem kleští - s jižním - a odříznout Timošenkovo jižní rameno v základně útoku. 17. května tedy zahájil útok jižně od Izjumu silami 1. tankové armády a 17. armády ...

Kampfgruppe Alfred a Kampfgruppe Kajik jsou na hrotě útoku 16. tankové divize směřující přímo na Izjum na Doněci. 17. května narazily pouze na slabý odpor a snadno postoupily na sever. 18. května se jim ale do cesty postavila první překážka ...

Pravidla kampaně
 1. Pravidla jsou zatím stále ve vývoji, vše záleží jak se domluvíme, přičemž poslední slovo si vyhrazuji pro sebe :)
 2. Celá kampaň se dělí na jednotlivé operace, které představují velkou mapu. Operace jsou určený scénářem kampaně.
 3. Každá operace se dělí na jednotlivé bitvy, mezi kterými se postupuje dle předchozích výsledků. Po opuštění mapy operace se přechází do další.
 4. Bitva:
  1. V první bitvě rozmisťuji jednotky já, v dalších dle následujícího klíče dle předchozího výsledku:
   - porážka rusů - nejprve se rozmisťuje německá strana za určenou linii - před ní může být pouze průzkumná rota
   - remíza - rozmisťuje se dle předpokládaného scénáře vývoje - určuji já
   - porážka němců - nejprve se rozmisťuje ruská strana za určenou linii - před ní může být pouze průzkumná rota
  2. Situaci pro bitvu stanovuji dle výsledků předchozích bitev plus připravený celkový scénář. Základní pravidla jsou - major victory -> útok na vzdálené pozice; minor victory -> útok na následující pozice; remíza -> střet na stávajících pozicích; minor defeat -> obrana následujících pozic; major defeat -> obrana vzdálených pozic.
 5. Doplnění ztrát - Ztráty se budou doplňovat poměrně k velikosti KG tímto způsobem:
  1. výsledek major victory některé ze stran - obě strany dostávají cca 20% celkové hodnoty jednotek - SP x cena jednotky
  2. výsledek remíza či minor victory některé ze stran - obě strany dostávají cca 15% celkové hodnoty jednotek - SP x cena jednotky
  3. v případě přechodu do nové operace dostávají obě strany SP dle scénáře a to buď 50% nebo 100%
 6. Úprava morálky jednotek během přechodu do další bitvy (netýká se nákladních aut) - morálka všech Ruských jednotek se bude pohybovat v rozmezí 5-7, morálka Bojové skupiny Matto se bude upravovat stejně jako morálka u KG Alfred a KG Kajik:
  1. Dle výsledku bitvy se morálka upravuje - Victory = +1, Draw = 0, Defeat = -1
  2. V případě eliminace jednotky (čety) a jejím znovuzaložení - jednotka ... 4.
  3. Bude-li se doplňovat jednotka výsledná morálka bude aritmetickým průměrem morálky stávající a morálky nových jednotek (4).
 7. Zkušenost jednotek se nebude upravovat.
Bojové skupiny

Kapmfgruppe Alfred, Kamfgruppe Kajik a Bojová skupina Matto v základním přehledu: