I.SS Tankový sbor Tankové armády Západ

SS Panzer Corps

Velitel Body Aktuální stav jednotky
Jalunda +4 PPPP,4444,4444,4444
PvP -3 PPPP,4444,4444,4444
Pupca -3 PPPP,4444,4444,4444
Kajik -5 PPPP,4444,4444,4444
Milan -8 PPPP,4444,4444,4444
Mvq -9 PPPP,4444,4444,4444
Mpmv 0 PPPP,4444,444,444CAEN_06: Combles

Datum: 15.června 1944
Počet tahů: 17
Complexity: 7
Kanaďané se po úspěchu při překročení řeky Orne dostali do relativně volného prostoru jižně od Caen. Dalším postupem před se ovšem natáhly jejich linie a boky se staly zranitelnými. Toho se rozhodli využít němci a přešli v oblasti Combles nečekaně do protiútoku. Budou jejich síly stačit na prolomení fronty a onsazení týlových prostor ?

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
PvP Beren PPPP,4444,4444,4444
Kajik Matto PPPP,4444,4444,4444
Milan Zdenec MajD -2 PPPP,4444,4444,4444
Jalunda PzVPanther MajD -2 PPPP,4444,4444,4444
Pupca Hanyz PPPP,4444,4444,4444
Mvq Arkady MajD -2 PPPP,4444,4444,4444CAEN_05: Orne

Datum: 12.června 1944
Počet tahů: 20
Complexity: 6
Po nečekaném úspěchu na kótě 112 posílá vrchní velení spojeneckých vojsk kanaďany dál na jihovýchod do oblasti jižně od Caen. Pro úspěšné obejití Caen z jihu je nezbytné získat předmostí za Orne. Jako jedna z možností je vybrána oblast Thury-Harcourt. Němci drží pozice na hřebeni před řekou a jsou zde solidně zakopáni. Nezbývá tedy, než využít ranního oparu a udeřit rychle a tvrdě. Cílem je získat předmostí, nejlépe podél hlavní silnice. Malinou na dortu by pak bylo městečko samotné ...

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
PvP Matto MajD -2 PPPP,444,444,444
Kajik Zdenec MajD -2 PPPP,4444,4444,4444
Milan PzVPanther MajD -3 PPPP,44,44,4444
Jalunda Hanyz MajV +2 PPPP,4444,4444,4444
Pupca Arkady MajD -2 PPPP,4444,444,444
Mvq Beren MajD -2 PPP,-,4,44CAEN_04: Kóta 112

Datum: 11.června 1944
Počet tahů: 16
Complexity: 6
Vrchní velení spojeneckých vojsk se rozhodlo pro ofenzívu západně od Caen ve snaze město obejít ještě větším obloukem. Do útoku přes kótu 112 se měla původně vydat 43.pěsí divize, ale velení usoudilo, že zkušené kanadské jednotky budou mít větší šanci proti opevněným pozicím jednotek SS ... Spojenci mají početní převahu a podporu dělostřelectva a letectva, přesto se dá očekávat, že útok bude krvavý a náročný ...

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
PvP Zdenec MajD -2 PPPP,44,44,4
Kajik PzVPanther MajD -2 4444,444,-,PPP
Milan Hanyz MajD -2 PPPP,-,-,-
Jalunda Arkady MajD -2 PPPP,4444,444,444
Pupca Beren MinD 0 PPPP,4444,44,-
Mvq Matto MajD -2 PPP,4444,4,-CAEN_03: Útok přes Mue

Datum: 9.června 1944
Počet tahů: 16
Complexity: 6
Po útoku na Carpiquet nezbylo němcům než zatlačit spojence trochu zpět, aby se eliminovalo nebezpečí, že kanaďané obejdou dalším útokem Caen z jihu. 12.SS tanková divize tedy sebrala co mohla a vrhla silný oddíl SS jednotek přes letiště Carpiquet směrem k řece Mue. Němci vuyžili ranního oparu a tak eliminovali nebezpečí spojeneckých leteckých úderů ...

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
Mvq Zdenec MajD -2 PPPP,4444,4444,4444
PvP PzVPanther MajD -2 PP,4,4444,4444
Mpmv Meles n/a n/a n/a
Kajik Hanyz MajD -3 PPPP,4444,444,4444
Milan Arkady MajD -2 PPPP,4444,4444,44
Jalunda Beren MajV +2 PPPP,44,44,44
Pupca Matto MinV +1 PPPP,4444,4444,444CAEN_02: Carpiquet

Datum: 7.června 1944
Počet tahů: 20
Complexity: 8
Po vylodění se spojenci začínají opožďovat za plánem ... Cean je stále v rukách němců. Nicméně hned druhý den je zahájen postup od pláží s cílem obejít Caen ze západu a obsadit ho. Nálada je optimistická ...

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
Jalunda Matto MinV +1 PPPP,4444,-,4
Pupca Zdenec MajD -2 PP,4,-,-
Mvq PzVPanther MajD -3 -,-,-,-
PvP Meles MinV +2 PP,4444,4444,444
Mpmv Hanyz MajV +1 -,4444,444,444
Kajik Arkady Draw 0 PPPP,4444,444,-
Milan Beren MajV +3 PPPP,444,444,444CAEN_01: Než dorazí posily ...

Datum: 6.června 1944
Počet tahů: 16
Complexity: 4
Úkolem výsadkových jednotek spojenců je obsadit mosty přes řeku Orne a udržet je do příchodu posil. Pak případně zahájit postup na Caen odkud se naopak dají čekat nepřátelské posily. Nemecká strana naopak musí zabránit obsazení mostů, případně je nepříteli opět vyrvat z rukou.

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
Jalunda Zdenec MinV +1 PPPP,44,444,444
Pupca PzVPanther Draw 0 PPP,4444,4444,4
Mvq Meles MajV +2 PPPP,4444,4444,4
PvP Hanyz MinV +1 PPP,444,444,444
Mpmv Arkady Draw -1 PPPP,-,4444,4444
Kajik Beren MajV +2 PPPP,44,444,444
Milan Matto MajD -2 PPPP,44,44,44