I.Sbor První Kanadské královské armády

Kanadská armáda

Velitel Body Aktuální stav jednotky
PzVPanther +12 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Zdenec +9 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Arkady +9 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Matto +4 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Hanyz 0 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Beren -6 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Meles -4 FF,FFF,FFFF,AAAACAEN_06: Combles

Datum: 15.června 1944
Počet tahů: 17
Complexity: 7
Kanaďané se po úspěchu při překročení řeky Orne dostali do relativně volného prostoru jižně od Caen. Dalším postupem před se ovšem natáhly jejich linie a boky se staly zranitelnými. Toho se rozhodli využít němci a přešli v oblasti Combles nečekaně do protiútoku. Budou jejich síly stačit na prolomení fronty a onsazení týlových prostor ?

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
Zdenec Milan MajV +2 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
PzVPanther Jalunda MajV +2 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Hanyz Pupca FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Arkady Mvq MajV +2 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Beren PvP FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Matto Kajik FFFF,FFFF,FFFF,AAAACAEN_05: Orne

Datum: 12.června 1944
Počet tahů: 20
Complexity: 6
Po nečekaném úspěchu na kótě 112 posílá vrchní velení spojeneckých vojsk kanaďany dál na jihovýchod do oblasti jižně od Caen. Pro úspěšné obejití Caen z jihu je nezbytné získat předmostí za Orne. Jako jedna z možností je vybrána oblast Thury-Harcourt. Němci drží pozice na hřebeni před řekou a jsou zde solidně zakopáni. Nezbývá tedy, než využít ranního oparu a udeřit rychle a tvrdě. Cílem je získat předmostí, nejlépe podél hlavní silnice. Malinou na dortu by pak bylo městečko samotné ...

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
Zdenec Kajik MajV +2 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
PzVPanther Milan MajV +3 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Hanyz Jalunda MajD -2 FFFF,FFFF,FFFF,AA
Arkady Pupca MajV +2 FFFF,FFFF,FFFF,AAA
Beren Mvq MajV +2 FFFF,FFFF,FFFF,AAA
Matto PvP MajV +2 FFFF,FFFF,FFFF,AAAACAEN_04: Kóta 112

Datum: 11.června 1944
Počet tahů: 16
Complexity: 6
Vrchní velení spojeneckých vojsk se rozhodlo pro ofenzívu západně od Caen ve snaze město obejít ještě větším obloukem. Do útoku přes kótu 112 se měla původně vydat 43.pěsí divize, ale velení usoudilo, že zkušené kanadské jednotky budou mít větší šanci proti opevněným pozicím jednotek SS ... Spojenci mají početní převahu a podporu dělostřelectva a letectva, přesto se dá očekávat, že útok bude krvavý a náročný ...

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
Zdenec PvP MajV +2 FFF,FF,FFF,AAAA
PzVPanther Kajik MajV +2 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Hanyz Milan MajV +2 FF,FFF,FFF,AA
Arkady Jalunda MajV +2 FFFF,FFFF,FFFF,AA
Beren Pupca MinV 0 FFFF,FFFF,FF,A
Matto Mvq MajV +2 FFFF,FF,FFF,AAAACAEN_03: Útok přes Mue

Datum: 9.června 1944
Počet tahů: 16
Complexity: 6
Po útoku na Carpiquet nezbylo němcům než zatlačit spojence trochu zpět, aby se eliminovalo nebezpečí, že kanaďané obejdou dalším útokem Caen z jihu. 12.SS tanková divize tedy sebrala co mohla a vrhla silný oddíl SS jednotek přes letiště Carpiquet směrem k řece Mue. Němci vuyžili ranního oparu a tak eliminovali nebezpečí spojeneckých leteckých úderů ...

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
Zdenec Mvq MajV +2 FF,FF,F,AAAA
PzVPanther PvP MajV +2 FFF,FFF,FFF,AAA
Meles Mpmv n/a n/a n/a
Hanyz Kajik MajV +2 FFFF,FFFF,FFFF,AAAA
Arkady Milan MajV +2 F,FFF,FFFF,AAAA
Beren Jalunda MajD -2 FFF,FFF,FFF,-
Matto Pupca MinD -1 FFFF,FFFF,FFFF,-CAEN_02: Carpiquet

Datum: 7.června 1944
Počet tahů: 20
Complexity: 8
Po vylodění se spojenci začínají opožďovat za plánem ... Cean je stále v rukách němců. Nicméně hned druhý den je zahájen postup od pláží s cílem obejít Caen ze západu a obsadit ho. Nálada je optimistická ...

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
Zdenec Pupca MajV +2 FF,FF,FFFF,AAAA
PzVPanther Mvq MajV +3 -,FF,FFF,AAA
Meles PvP MinD -2 -,-,FFFF,AAAA
Hanyz Mpmv MajD -1 FF,-,-,A
Arkady Kajik Draw 0 FFF,FFF,FFFF,AAAA
Beren Milan MajD -4 FFF,FF,F,-
Matto Jalunda MinD -1 FFFF,FFF,FF,AAAACAEN_01: Než dorazí posily ...

Datum: 6.června 1944
Počet tahů: 16
Complexity: 4
Úkolem výsadkových jednotek spojenců je obsadit mosty přes řeku Orne a udržet je do příchodu posil. Pak případně zahájit postup na Caen odkud se naopak dají čekat nepřátelské posily. Nemecká strana naopak musí zabránit obsazení mostů, případně je nepříteli opět vyrvat z rukou.

Velitel Soupeř Výsledek Body Stav jednotky
Zdenec Jalunda MinD -1 FFFF,FFFF,FF,AAAA
PzVPanther Pupca Draw 0 -,-,FFF,AAAA
Meles Mvq MajD -2 FFFF,FFFF,FF,AAAA
Hanyz PvP MinD -1 FFFF,FFFF,F,AAAA
Arkady Mpmv Draw +1 FF,FFF,FFFF,AAA
Beren Kajik MajD -2 FF,FFF,-,-
Matto Milan MajV +2 FFFF,FFFF,FF,AAAA