Pravidla turnaje

  Základní pravidla
 • Turnaj se bude hrát v Matrix verzi Campaign series verze 1.03 a to na Západní frontě (JTCS West Front v1.03)
 • Turnaje se zúčastní sudý počet registrovaných hráčů.
 • Přihlášení probíhá formou ankety na AXku. Zatím není časově omezeno.
 • Každý z hráčů je přiřazen k jedné z armád a celou dobu hraje za tuto stranu
 • Turnaj se skládá z jednotlivých, předem připravených bitev různé velikosti. Bitvy nemusí být nutně vybalancované.
 • Hraje se podle klasických pravidel PBEM bitev
 • Každá z bitev musí být dokončena ve stanoveném termínu.
 • Každý z hráčů bude hrát jednu bitvu s každým z nepřátelské armády (čili na každého čeká hráči/2 bitev)
 • Hlavní soutěž se vede o nejlepšího velitele armády.
 • Organizátor má vždy pravdu ... nicméně hádat se budeme na AXku
  ve fóru HQ turnaje 27.TP v části Různá velitelství
 • Jednotlivé bitvy lze hlásit samostatně do Generálního štábu ... záleží na dohodě s protivníkem.
  Vyhodnocení bitev
 • Oba hráčí získávají následující počet bodů za výsledek bitvy:
  • +2 za major victory
  • +1 za minor victory
  • 0 za remízu
  • -1 za minor defeat
  • -2 za major defeat
 • Pokud hráč vzdá bitvu před dokončením, ztrácí navíc jeden bod (k bodům za major defeat).
 • V případě, že bitva nebude dohrána je výsledek brán jako Major defeat obou stran a oba hráči ztrácí navíc jeden bod.
 • V turnaji zvítězí hráč z každé armády s nejvyšším počtem bodů. Odměnou mu bude patřičné vyznamenání, +100 bodů do Generálního štábu a dobrý pocit.

Kanadska tankova rota Nemecka tankova rota

  Rozšiřující pravidla
 • Každý z hráčů má k dispozici "core" jednotku v podobě tankové roty s velitelem.
 • Složení této jednotky je neměnné, kolísat může jen její síla.
 • Na konci každé bitvy musí hráči oznámit stav své roty (screenshot, save s heslem ...).
 • Po každé bitvě lze doplnit určitý počet SP (4SP) a to do max síly jednotky, nespotřebované body jsou ztraceny.
 • Jednou v průběhu turnaje může hráč požádat o kompletní doplnění jednotky.
 • Pokud je v bitvě zabit velitel roty (představuje osobu hráče), ztrácí hráč ze svého skóre jeden bod, protivník naopak jeden bod získává.
 • Doplnění zabitého velitele do další bitvy je zdarma.
  Dodatky
 • Scénář je ke stažení vždy na stránce sboru. Na jeho vystavení budou hráči upozorněni.
 • Velitele core jednotek jsou pojmenováni "Hráč". Pokud hráči chtějí velitele přejmenovat podle sebe, mohou si stáhnout prográmek Comanders. Ten se nahraje do root adesáře West Frontu, spustí, načte se odpovídající org a lze přejmenovat velitele. Takto změněný org je pak nezbytné poslat soupeři.