Beren

Invasion to America
bitvavýsledekbody
24.12.41 Sunset BeachMajV352
25.12.41 We March To VictoryMajV468
26.12.41 AberdeenMajV700
30.12.41 MontesanoMinV449
2.1.42 MaloneDraw234
5.1.42 TeninoMinD227
7.1.42 OlympiaDraw585
13.1.42 Fort LewisMinD33624.12.41 Sunset Beach

Ztráty 19:28

Moje jednotky se vylodily na pobřeží U.S.A. Naše ztráty činily z převážné většiny vyloďovací čluny (cca 80%). Podařilo se nám prolomit obranu nepřítele a proniknout dále do vnitrozemí. Největší problémy způsobovaly pobřežní baterie protiletadlových děl, ale po vylodění první linie našich statečných vojáků, byly během chvíle zničeny.

25.12.41 We March To Victory

Ztráty 25:9

Druhá bitva na Americkém úzxemí a opět přesvědšivé vítěztví, ale tušíme, že proti nám stojí oddíly domobrady a ne pravidelné armády a oddíly Národní gardy. Přesto boje začínají nabývat na urputnosti a zuřivosti. Naše ztráty jsou zanedbatelné, ale přesto jsme se nevyhnuli zbytečné ztrátě čety 81mm minometů.

26.12.41 Aberdeen

Ztráty 124:63

Třetí bitva, ale těžce vydobyté vítěztví. Poprvé jsem se střetli s pravidelnou armádou a boje byly urputné, o každý dům, o každý metr území. Přestože nepřítel utrpěl dvojnásobné ztráty než naše, jsou velice vysoké. Postupujeme do nitra Ameriky.

30.12.41 Montesano

Ztráty 74:33

Boje jsou stále tvrdší a urputnější. Naším cílem bylo město Montesano a zajištění dálnice č.9. Po prolomení první obranné linie na řece Wenoochee a vesnici Alder Grove jsme postupovali na samotné město Montesano. Urputné boje ve městě jsou pro naše vojáky tvrdou zkušeností zaplacené bolestnými ztrátami. Přesto nepřítel utrpěl rozhodnou porážku a naše jednotky postupují více do nitra Ameriky.

2.1.42 Malone

Ztráty 59:23

Narazili jsme na tvrdého a odhodlaného nepřítele. Naše ztráty narůstají a doplňování s potupem do nitra Ameriky stále více vázne. Pro naše vojáky, zvyklé bojovat ve výhni džungle, je obtížné se adaptovat na nové podmínky. Hlavně boje ve sněhu jsou novum na které si zvykají.

5.1.42 Tenino

Ztráty 37:26

Náš postup a pokus o obchvat byl zastaven. Naše síly nutně potřebují doplnit stavy. Vojáci jsou unavení těžkými boji ve vnitrození.

7.1.42 Olympia

Ztráty 54:32

Bitva o důležité přístupy k městu Olympia skončila cástečným úspěchem. Naše statečné jednotky obsadily dva přístupy k strategicky důležitým mostům. Bohužel nám nepřálo štěstí k obsazení posledního mostu a tím potvrdit vítěztví.

13.1.42 Fort Lewis

Ztráty 63:48

Bitva o Fort Lewis. Poslední bitva jednotky. Veliké ztráty rohodly o tom, že celý pluk byl stažek do Truk na dolpnění.
Dalších bitev na Americkém území se už účastnit nebudeme. Vrchní velení nás po doplnění posílá zpět do jihovýchodní Asie.

Celkový stav praporu po posldní bitvě :
1.rota 4 SP
2.rota 2 SP
3.rota 1 SP
4.rota 6 SP

1.kulometná rota 2 SP
1.rota AT děl 2 SP

1. tanková rota 2 SP
2. tanková rota 6 SP
3. tanková rota 0 SP

3. rota inženýrů 2 SP

1. Dělostřelecký prapor 12 SP

Čest památce padlých velitelů kapt. Ogawa a kapt. Imai.