St.Marie Du Mont

Vesnice St.Marie Du Mont leží na důležité křižovatce cest z pláže Utah, ty se zde napojují na Secondary Road na St.Come Du Mont ležící na hlavni silnicí mezi Carentanem a St. Mere Eglise. Pokud se mají co nejrychleji jednotky z pláží zapojit do bojů, obzvláště pak tanky, musí projet právě tudy. Jiná možnost defacto není, severně od vesnice díky Bocage zabere průchod minimálně dvě kola, dále na jih pak vede sice ještě jedna cesta skrz Brucheville, zdejší most však není vhodný pro tanky.

Mapka okolí St.Marie Du Mont
Mapka okolí St.Marie Du Mont

Samotná vesnice je bráněna jednou rotou prvního praporu 919.granátnického pluku, celkem 71 mužů s morálkou E - vzhledem k tomu že po prvnim kole jsou ve většine případů izolováni je skutečná morálka F.

Obrana St.Marie Du Mont Obrana St.Marie Du Mont
Obrana St.Marie Du Mont

Nutnost rychlého obsazení St.Marie Du Mont svádí k nasazení mohutné popůrné síly lodního dělostřelectva a případně i letectva. V takovémto případě ovšem hrozí nebezpečí, že se vám povede přeměnit vesnici nepřímou střelbou v hromadu trosek (RUBBLE). To zvýší náročnost pohybu na trojnásobek a neumožňuje Road Movement. Osdtranění trosek ženisty je časově náročný proces. Dle parametrů nastavených pro tento scénář je limitní hodnota Fire Value pro zničení zastavěných oblastí rovna 1000. Pro příklad při úvodním postavení lodí u pobřeží má palba z bitevní lodi Nevada pravděpodobnost 52% na výstřel, že dojde ke zničení vesnice. Težký křižník Quinci 41%, americké torpédoborce jen 7%. U letadel se pohybuje pravděpodobnost zničení vesnice od 18 do 37%. Oddíly težkých zbraní mohou podle ztrát mít maximální pravděpodobnost 13%.

Vesnice změněná v ruiny
Vesnice St.Marie Du Mont změněná v ruiny

Cestou jak tomu zamezit, je zničit obranu a dobýt St.Marie Du Mont víceméně historicky. Parašutisté neměli možnost z počátku požádat o podporu lodí či letectva a tak musí spoléhat jen na sebe. Minometnou palbou německé jednotky rozvrátit a poté je vzít ztečí. Při takto nízkém počtu obránců je také možné spojit roztroušené roty do kompletního praporu, opět v závislosti na ztrátach při seskoku by mohl mít kolem 400 mužů, což dává převahu 4:1, nečekat na rozvrácení obrany a vzít je ztečí přímo. Při volné ústupové cestě je dobrý předpoklad k obsazení vesnice a to bez jejího zničení.

Během první bitvy kampaně Currahee - Night Drop byl způsob obsazení St.Marie Du Mont důležitý pro celkový výsledek neboť umožnil posílit jednotky útočící na Carentan tanky. Zdenec bez ohledu na ztráty hnal do útoku pěchotu a obsadil vesnici nejrychleji, jen s podporou palby torpédoborců u kterých je riziko nejmenší. Matto z počátku váhal s útokem, částečně na tom mělo i vinu zpoždění než se daly jednotky v okolí do pořádku, pak ale rozhodným postupem vyhnal obránce včas pro postupující jednotky z pláží. Krejčuk na tom byl z počátku podobně jako Matto, ale z pláží se dostal nejrychleji a nejevil známky toho aby změnil St. Marie Du Mont v ruiny a proto jsem vojáky stáhnul do opevněných postavení dělostřelců, kde se drželi proti útokům o něco déle a získali tak dvě kola k dobru. Kajik z počátku také nenasadil těžké zbraně, ale po té kdy se mi podařilo řádně pustit žilou parašutistům severně od Brucheville a St. Marie Du Mont jsme držel stále pevně, obránci se nenechali rozvrátit, ztratil možná trochu nervy a snažil se mě zničit za každou cenu. Dělostřelbou tedy udělal mnou vytoužený RUBBLE hex a já hrdinně bojoval ve sklepích do posledního muže. PvP v nadšení nad spoustou letectva hned za rozbřesku zničil náletem vesnici a nebylo co řešit. Obrázky s postavením jednotek na konci scénáře najdete na stránkách jednotlivých hráčů kampaně. Zpoždění způsobené St.Marie Du Mont je na nich jasně patrné.