Charkov 1942: Scénář 15. Útok na Chugujev

Petr WolfÚvod

Hned na začátku musím upozornit, že zde uvádím pouze jedno řešení a že nemusí být nejlepší!! Také jsem tento scn. zkusil jenom jednou, ale vzhledem k jeho náročnosti (za Ruskou stranu) snad přispěji pár postřehy. Pokud se rozhodnete velet Rudé armádě v tom to ukázkovém scn., můžete najít inspiraci…

Začátek

Jednotky Rudé armády mají ofensivní úkoly. Musí obsadit mnoho strategických bodů, vše v relativně krátké době. Jak jich ale dosáhnout, když protivník vlastní silné čerstvé mobilní jednotky s velkým počtem děl a letadel ? V prvé řadě je nutné určit si hranici postupu, jednotlivé směry a kde bude těžiště operace. Je jasné,že nemůžeme dosáhnout všech cílů a proto bude hlavní důraz veden na zničení co největšího počtu lidí a materiálu protivníka. Jedinou šancí je oklamat Němce důkladnou "maskirovkou" a nedát mu před časně najevo kde je hlavní směr útoku.

Taktika

Asi je zbytečné uvádět zde všechny základní taktické pravidla a proto přihodím pár specielních pro tento scn.:

  • snažte se svoje pěší jednotky rozptýlit ať neděláte mnoho snadných cílů pro děla a letadla.
  • k rozrušení nepřátelské jednotky používejte svoje vlastní rozrušené jednotky (vaše vydrží více).
  • pokud to je jenom trochu možné obkličte nepřátelskou jednotku a zaútočte na ni (získáte hodně zajatců).
  • používejte k útoku kombinované skupiny (pěchotu s tanky). co nejdříve se zbavte děl. jednotek protivníka (nejlépe rychlým tankovým útokem).
  • svoje letectvo používejte opatrně. Každá ztráta letadla znamená velký bodový deficit.
  • obsazujte prázdné bunkry a naopak nesnažte se dobýt obsazené (pouze je izolujte).
  • nebojte se vkročit do minového pole a dosáhnete taktického překvapení (nečekejte na ženisty).
  • žádné jednotky nenechávejte na konci tahu v přepravním tahu (případný letecký útok je zdecimuje)

Útok

Nejprve si probereme útoky v úseku 6. armády. Cílem této skupiny bude obranná linie opřená o řeku Severní Doněc (Zmijev - Genijevka - Malinovka). Prostředně jmenované město je zároveň středem útoku. Nejprve ale musíme zmást protivníka. Bleskově odřízneme Maďarskou 108. pěší brigádu a s 253. střeleckou div. se tlačíme podél řeky na sever. Pro zmatení protivníka je dobré nasadit i pár tanků. Jedna tanková brigáda na to bohatě stačí, ale mi připojíme také jednu rotu od zbývajících dvou brigád. Důvodem je vzbudit u nepřítele dojem, že máme v úmyslu použít celý 21.tank sbor na tomto úseku. Viz obrázky 1 a 2

Ilustrační obrázek
Obrázek 1
Ilustrační obrázek
Obrázek 2

Hlavní síly soustředíme v lese jižně od brodu u Čerkaského Biškinu. Jsou zde chráněny AA obranou a hlavně terénem minimálně 5 tahů musí zůstat neprozrazeny. Proto neriskujeme žádné zbytečné pohyby. Pouze průzkumná obrněná auta mohou projíždět podél východního postavení 47. horské div. a poutat pozornost protivníka. Viz obrázky 3 a 4

Ilustrační obrázek
Obrázek 3
Ilustrační obrázek
Obrázek 4

Také v úseku 337.střelecké div. prozatím nebudeme útočit. Zbytečně bychom krvácely a německé jednotky určitě neporazíme.

Hlavní pozornost protivníka by se měla soustředit na útok 38.armády. Koncentrovanou palbou na jedinou rotu 297. pěší div. se nám jí, při troše štěstí, podaří nejprve rozrušit a potom zlomit (1.). Do takto vzniklé díry zaútočí obě tankové brigády (57. a 114.). Rychlost postupu je rozhodující musíte se dostat k děl. postavením v týlu nepřítele dříve než on! Cílem je hlavně zničení baterie těžkých 150 mm houfnic (2.). Dále pak zabránit německému 524. pěšímu pluku použít brod k rychlému posílení obrany (3.). Také se před námi otevřelo celé levé křídlo německého sboru. Nebudeme se proto snažit dobýt Chugujev, ale protivníka v tom budeme nadále utvrzovat pohyby průzkumných jednotek. Všechny dostupné síly se jako lavina vrhnou na jih (4.) s cílem co nejrychleji obklíčit obě něm. pěší divize. Vše viz obrázek 5.

Ilustrační obrázek
Obrázek 5

Klíčem k úspěšnému postupu by měl být energický (někdy až riskantní) postup znemožňující protivníkovy zaujmout novou obranou linii. Během zhruba 5 tahů by situace mohla vypadat asi takhle (obr 6).

Ilustrační obrázek
Obrázek 6

Nyní se přesuneme opět k 6th armádě. Po úspěšné klamné akci se protivník může domnívat, že útok bude směřovat podél řeky na sever. Abychom ho ještě více zmátly vytvoříme klamné předmostí ve výběžku severně od Šebelinka (1.). Cílem je nalákat co největší počet jednotek a donutit němce k oslabení celého severního postavení. Mezi tím se jádro sil dvě pěší div a zbytek 21.tank. sboru připraví na násilný přechod řeky u již zmiňovaného brodu. Nebo můžeme část tankové podpory nechat na předmostí. K útoku by nemělo dojít dříve než po 5 tahu, ale neměl by se ani příliš odkládat (jednak můžeme přijít o moment překvapení a taky musíte myslet na 3. tank. div., která je nedaleko).

V okamžik útoku koncentrujte palbu na jednotku hájící brod (2.) snadno ji přemůžete a pak rychle přes řeku. Bleskově postupujte a rozdělte jednotky na dvě skupiny. První skupina nejlépe vysoce mobilní formace se urychleně přesune na sever k Genijevce (3.). Všechny mosty budou už pravděpodobně zničeny (nepřítel má příliš mnoho ženijních jednotek), ale to je spíše výhoda protože překročit řeku není v silách ruských jednotek (zatím!!). viz obr 7.

Ilustrační obrázek
Obrázek 7

Druhá skupina (pomalejší pěší divize) se tvrdě tlačí směrem na Andrejevkvu . Pomalu tím stahujeme smyčku okolo německého sboru.

Po zabezpečení brodu východně od vesnice Skripaj (1.) věnujeme hlavní pozornost spojení 6. a 38. armády někde mezi Šeludkovkou, Mospanovem a Andrejevkou (2.). Značně vyčerpaný a demoralizovaný protivník se snaží bránit, ale už je příliš pozdě!! viz obr. 8

Ilustrační obrázek
Obrázek 8

Dále se už vše odehrává podle osvědčeného scénáře. Všeobecný kombinovaný útok všech jednotek (hlavně čerstvé 343. střel. div. ) musí nevyhnutelně někde uspět a protivník je nucen neustále ustupovat. Bohužel pro něj už nemá kam. Postupně zlikvidujte velký kotel obsahující zbytky 44. a 71. pěší divize. To by mělo stačit na celkové vítězství. Pro likvidaci zvolíme pomalé pěší divize a se zbytkem urychleně spěcháme na sever kde se dá očekávat protiútok 3. tankové divize.

I já jsem se dopustil mnoha chyb. Největší padla při plánování postupu. Nešťastné odvelení ženijního praporu 253. div. na míle daleko pak způsobilo, že tato divize pak bezradně postávala několik tahů na jižním břehu Doněcu. Připravil jsem se tak o možnost obsadit Zmijev a získat tak dalších 250Vp.

Konečná bilance

Při konečném účtování ztrát jsem dopadl takto:

 vojácidělatankyletadla
Němci15061223171
Rusové51735424

Všeobecné vítězství, Rusové - 2321 bodů.

Jestliže mám hodnotit provedení operace musím přiznat, že jsem měl také hodně štěstí. Mít opravdu tvrdého protivníka tak by to vše asi dopadlo jinak. Plán byl sice dobrý, ale příliš riskantní a nemusí pokaždé fungovat.

I tak ale patří určitě do skupiny skvělých vítězství. Pokud máte připomínky, rady či jiné nápady napište je. Velice rád si je přečtu. U dalších podobných vítězství se těší

Petr Wolf "Horrnise"