Operace "Husky"10.července 1943

Dnes v noci zahájily spojenecké jednotky invazi na Sicílii, operaci "Husky". V noci seskočili americký a britský výsadkáři aby zajistili předmostí pro jednotky, které je následují v prvním vyloďovacím sledu. Jednotky americké 7.armády pod velením generála Pattona se vylodily na pobřeží od Licaty po Scoglitti. Britská 8.armáda vedená generálem Montgomerympak zahájila vyloďování v úseku Pachino - Syracusy. Města na americkém předmostí byla úspěšně obsazena v průběhu poledne a odpoledne. Do potíží se ale dostala 1.US divize "Velká červená jednička", na kterou dopadl úder německé divize Hermann Goering s podporou granátníků 15.divize. V podvečer byla situace kritická a německé jednotky byly jen 2km od pláže západně od Gely. Ještě větší potíže pak měly jednotky 1.britské výsadkové divize, jejíž jednotky přistály doslova mezi tanky 10.pancéřové divize a utrpěly v průběhu dne značné ztráty. Britské jednotky tak navíc nedosáhly svého cíle, Syracus. Na druhou stranu i nepřítel byl útokem zaskočen a značná část hlavně italských jednotek byla v průběhu dne obklíčena a z části zlikvidována. Celkové ztráty za první den tak činí na spojenecké straně: 3645 padlých či zajatých, 48 děl 7 tanků a 2 letadla. Ztráty na nepřátelské straně: 4002 padlých či zajatých, 45 děl, 26 převážně italských tanků a 2 letadla.11.července 1943

Na americkém předmostí celou noc a ráno zuřila bitva o Gelu. Do tlaku se dostal i krajní pluk 45.americké divize, který přispěchal na pomoc napadnuté 1.divizi. Veliteství už pomalu rozhodlo o přesunutí týlových jednotek a děl pryč z pláží, když tu náhle pronikla z předních linií zpráva, že němci se stahují. A skutečně, útokem vyčerpaný nepřítel zastavit vražednou bitvu a začal se stahovat zpět na sever. 1.divize se tak začala přeskupovat a pomalu pronásledovat ustupujícího nepřítele. Na západním břehu řeky se dopoledne objevily jednotky italské divize Livorno, do jejího pronásledování se pustila 3.americká divize. V pozdních večerních hodinách seskočil severně od Gely 504.pluk 82.výsadkové divize, ale zaskočil už jen poslední jednotky stahujícího se nepřítele. Britské jednotky v průběhu dne vyčistily větší část jihovýchodní Sicílie a postupují na sever k Syrakusám, kde severní břeh řeky pevně drží 10.pancéřová divize nepřítele. Zbytky sil 1.výsadkové divize severně od řeky pak byly v odpoledních hodinách obklíčeny a od večera o nich nemáme žádné zprávy ... Celkové ztráty za druhý den tažení na spojenecké straně: 2741 padlých či zajatých, 52 děl, 31 tanků a 1 letadlo. Ztráty na nepřátelské straně: 2691 padlých či zajatých, 32 děl, 29 tanků a 1 letadlo.

Zdencův report z bitvy o Gelu

12.července 1943

3.americká divize postupující po západním břehu řeky Gela obklíčíla ve večerních hodinách část italské divize Livorno. Vyjednávání o kapitulaci nepřineslo výsledek a proto budou obklíčené jednotky italů zničeny. Zbytek amerických jednotek postupuje na sever, kde se v horách začíná rýsovat nepřátelská obranná linie. Kolem poledního se v jihovýchodní části ostrova setkaly jednotky 82.americké výsadkové divize a 1.kanadské divize a obě spojenecká předmostí se tak spojila. Většina italských jednotek na pobřeží tak byla zklikvidována. Časně ráno se jednotky 5.britské divize pokusily násilně překročit řeku u Syracus a získat předmostí na severním břehu. Pokus byl ale zmařen hned v zárodku energickým zásahem 10.pancéřové divize nepřítele. Celkové ztráty za třetí den tažení na spojenecké straně: 1320 padlých či zajatých, 41 děl a 15 tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 1195 padlých či zajatých, 61 děl, 48 tanků a 1 letadlo.

13.července 1943

3.americká divize zničila na západním břehu řeky Gela část italské divize Livorno a v průběhu dne postoupila k Barrafrance. Americká 1.divize dokončila pronásledování nepřítele na sever, když narazila na obrannou linii nepřítele v Iblejském horském masivu. Dle plánu pokryla bok 3.divizi, která s podporou tanků zaútočila v oblasti řeky Ascele na pozice německých granátníků, kterým ale přišly na pomoc tanky divize Hermann Goering. Po celodenním boji dosáhly americké jednotky nevýrazného postupu. Ztráty na obou stranách jsou značné. Britský XXX.sbor postupuje směrem k Iblejskému horském masivu od jihovýchodu, tlačíc před sebou zajišťovací jednotky nepřítele. Britský XIII.sbor se opět pokusil překročit řeku u Syracus. Získal sice dvě mělká předmostí, ale po těžkých ztrátách byl nucen se opět stáhnout na jih řeky. Dokonce ani opakovaný noční útok nepřítele nezaskočil. Celkové ztráty za čtvrtý den tažení na spojenecké straně: 1749 padlých či zajatých, 13 děl a 78 (!) tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 2052 padlých či zajatých, 7 děl a 40 tanků.

14.července 1943

Dnešní den se opět vyznačoval rozsáhlým množstvím bojů. 3.americká divize zaútočila s podporou tanků severně od Barrafrancy a vytlačila německo-italské jednotky z hřebene nad městem. Největší ztráty opět utrpěli italové, jejichž jednotky němci často používají jako zajišťovací a kryjící ústup. Částečného úspěchu dosáhl druhý den operace "Fettuchiny" na horním toku řeky Ascele. 180.pluk americké 45.divize se pokoušel s podporou tanků prorazit do týla německých sil u Botteghelle. V dopoledních hodinách američané konečně dosáhli průlomu a zároveň přešel do útoku i 179.pluk. Nepřítel bohužel rozpoznal hrozící nebezpečí včas a s většinou sil se stačil stáhnout na sever. Totální debakl utrpěli dnes britské jednotky, poslední pokus o překročení řeky u Syracus skončil likvidací průzkumného praporu 5.divize, kde bylo zničeno přes 60 obrněných vozidel. Totálně zničen byl i výsadek parašutistů severně od frontové linie, který se zde ocitl uprostřed postupující kolony nepřítele a byl tak v mžiku obklíčen mnohonásobnou přesilou nepřítele. Celkové ztráty za pátý den tažení na spojenecké straně: 2073 padlých či zajatých, 22 děl, 77 (!) tanků a jedno setřelené letadlo. Ztráty na nepřátelské straně: 1949 padlých či zajatých, 19 děl a 13 tanků.

15.července 1943

Jednotky americké 3.divize obsadily dnes město Agrigento na jižním pobřeží odkud vytlačily jednotky italské 207.pobřežní divize. Severně od Barrafrancy doznívaly boje ze včerejšího dne, američané zde obsadili další část hřebene, nicméně k večeru se zde situace stabilizovala. Do útoku odpoledne naopak přešel jeden pluk 1.americké divize, nicméně velmi záhy se dostal do obtíží. Boje v těžkém terénu si vyžádaly velké ztráty a jen minimální postup. V podvečer byl také zahájen útok na britském sektoru a to na horním toku řeky Syracus. Britské jednotky se dostaly do vražedné palby bránících se německých jednotek a těsně před setměním je napadla i německá letadla. Houževnatí britové přesto pokračují v útoku i po setmění a podle posledních zpráv už obsadili část prvního pásma obrany nepřítele. Celkové ztráty za šestý den tažení na spojenecké straně: 1697 padlých či zajatých, 24 děl, 44 tanků a jedno setřelené letadlo. Ztráty na nepřátelské straně: 1579 padlých či zajatých, 29 děl, 1 tank a jedno setřelené letadlo.

16.července 1943

Celý den se nesl ve znamení útoku 1.US divize Caltagironskym udolím a hlavně akcí britského XXX.sboru na horním toky řeky Syracus. Bohužel oba útoky nesplnily své úkoly a byly zastaveny po těžkých ztrátách. Jednotky 1.US divize obsadily jen část pozic nepřítele na levé straně údolí, kde se vklínily do jeho obrany. Nicméně po zničení čelních jednotek byl útok zastaven. Většího územního zisku dosáhl XXX.sbor, ale za cenu nesmírných ztrát a hlavního cíle operace také nedosáhl, přičemž útok musel být ve večerních hodinách zastaven. O jeho pokračovnání se jedná v hlavním stanu britské 8.armády. Celkové ztráty za sedmý den tažení na spojenecké straně: 3368 padlých či zajatých, 5 děl a 64 tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 1968 padlých či zajatých, 19 děl, 24 tanků a jedno setřelené letadlo.

17.července 1943

Hlavní zprávou dne je úspěšný útok britského XIII.sboru, který díky heroickému boji XXX.sboru v pekelném půlkruhu u Sortina překročil násilně řeku u Syracus a se silnou podporou námořního výsadku obsadil město, čímž konečně zajistil britským silám dostatečné zásobování. To se hned projevilo u Sortina, kde se XXX.sbor pomalu ocital v krizi. Německé síly urychleně ustoupily z města kryty italskými jednotkami a zakopaly se v příčném postavení asi 25km SZ od města. Velitel 8.armády nyní zvažuje další akce obou sborů. Přehled bojů za dva dny je vidět na následující mapce. Čárkovaně je původní linie fronty, plná čára ukazuje současnou linii.

Jednotky americké 7.armády po většinu dne přeskupovaly síly a stabilizovaly situaci v horách, kde v předchozích útocích otrpěly nepříjemné ztráty. Jediný úspěch zaznamenal pluk 3.US divize, který západně od Agrigenta obklíčil a zničil větší část jedné z italských pobřežních divizí. Celkové ztráty za osmý den tažení na spojenecké straně: 2129 padlých či zajatých, 20 děl, 29 tanků a jedno setřelené letadlo. Ztráty na nepřátelské straně: 2149 padlých či zajatých, 28 děl a 34 tanků.

18.července 1943

Další noc přinesla na Sicilském válčišti zcela nečekaný vývoj. Už v průběhu noci a pak po celý den se postupně odpoutávaly jednotlivé nepřátelské jednotky od našich a zahájily ústup na sever. Dle informací z vrchního velitelství není úplně jasné, co k tomu nepřítele vedlo, ale všichni tento vývoj uvítali s potěšením. Nicméně neznamenalo to nijak znatelné zklidnění bojů. Americké jednotky, u nichž stahovaní začalo, se vydaly pronásledovat nepřítele a dosáhly několika příjemných úspěchů. Bohužel večer a v noci se dostalo čelo 1.US divize do pasti a dvě roty stuartů byly obklíčeny a zničeny. Přesto americké jednotky postupují neochvějně dál, přestože na mnoha místech už zcela ztratily kontakt s nepřítelem a je jen otázkou, kdy a kde ho zase naváží.

Zcela jiná byla situace v britském úseku. XXX. i XIII. sbor vyvynuly značné úsilí obklíčít nepřítele ustupujícího od Syracus, což se ale až na několik malých jednotek nepovedlo. Nicméně oba sbory dosáhly do večera spojení a přešly k pronásledování ustupujícího nepřítele. Ten se k večeru začal stahovat i od Sortinského výběžku, který si britský XXX.sbor v předchozích dnech tak pracně vybojoval. Kanadské jednotky, které překročily Iblejský hřeben, zjistily, že byl protkán zákopy a minovými poli a všem se ulevilo, že tyto silné pozice nebylo potřeba dobývat. Na druhou stranu si teď všichni kladou otázku, do jakých a jak silně opevněných pozic se to nepřítel stahuje. Pohled na planinu u Catánie protkanou množstvím řek a kanálů s většinou zničenými mosty nevěští nic dobrého ... Celkové ztráty za deváty den tažení na spojenecké straně: 1444 padlých či zajatých, 63 děl a 24 tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 1857 padlých či zajatých, 26 děl, 33 tanků a jedno sestřelené letadlo.

19.července 1943

Po celý den pokračoval ústup nepřítele a jeho pronásledování spojeneckými jednotkami. Na mnoha místech se podařilo obklíčit a zajmout jednotky zadních vojů, v převážné většině italských. Nicméně i několik německých jednotek, dokonce tankových, padlo za obět odvážnému postupu našich čelních jednotek. Z výslechu zajatců a dalšího vývoje situace pak naši zpravodajci usoudili, že nepřítel se stahuje na novou, silně opevněnou linii "Etna", přehrazující cestu k Messině v okolí Etny a v Katalánské nížině.

Americké jednotky zatím postoupily nejméně, protože západní uskupení nepřátelských vojsk se začalo stahovat až jako poslední. Toho využila na středním úseku 45.US divize, jejíž čelní jednotky do večera pronikly až k řece Ditanio a tím pronikla hloboko do boku nepřátelských vojsk stahujících se podél hlavní silnice č.117. Americké síly zároveň vyslaly průzkumné jednotky do středu ostrova, které zatím nenarazily na odpor.

Postup za poslední tři dny

Britské a kanadské jednotky v průběhu dne zlikvidovaly několik obklíčených rot italských jednotek a postoupily až k první řece Katalánské roviny, za kterou se stáhly hlavní síly nepřítele. Postup XIII.britského sboru zároveň odřízl poloostrov Augusta, kde zůstalo cca 700 italů odhodlaně se bránících v pevnůstkách před městem. Pokud se podíváme na dnešní ztráty, je jasně vidět, že nepřítel ztratil mnoho mužů díky obklíčeným zadním vojům a díky leteckým úderům, které byly podniknuty na stahujícího se nepřítele. Na druhou stranu velkou část našich ztrát má na svědomí nepřátelské letectvo. Celkové ztráty za desátý den tažení na spojenecké straně: 782 padlých či zajatých, 39 děl a 33 tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 2816 padlých či zajatých, 27 děl a 31 tanků.

20.července 1943

Podle zpráv rozvědky nepřítel již dokončil stahování většiny svých jednotek na svou novou obrannou linii "Etna". Jeho zadní voje se ale dostaly do výrazných problémů, když u vnitrozemnského města Enna byly zaskočeny z boku útokem II.amerického sboru (1."Big Red One" a 45."Thunderbird" divize). Spojeneckým silám se tak podařilo obklíčit a z části už zničit odhadem asi 2500 vojáků, 40 tanků a samohybných děl a 20 děl. Z převážné většiny jde sice o italské jednotky, z nichž mnohé se držely velmi statečně, ale i několik německých jednotek uvízlo v síti amerických jednotek.

Další dobrá zpráva přišla z hlavního velitelství spojeneckých sil, které oznámilo, že čelní průzkumné jednotky dosáhly severního pobřeží Sicílie aniž by narazily na odpor nepřítele. Momentálně se očekává rozhodnutí vrchního velitele, jestli se bude postupovat na Palermo, které je podle průzkumu opevněno a drženo italskými jednotkami nebo jestli padne rozkaz vyrazit na východ k Messině detekovat pozice severní části linie "Etna".

Méně optimistické zprávy přicházejí od britů, kteří sice v Augustě obklíčili cca 700 italů, ale jejich silně opevněná pozice je nezdolatelná. Jednotky XIII.sboru zároveň překonaly první řeku Katalánské roviny, ale narazily na linii drženou elitními jednotkami německých výsadkářů. Celkové ztráty za jedenáctý den tažení jsou pro nás opět spíš optimistické. Ztráty na spojenecké straně: 620 padlých či zajatých, 19 děl a 21 tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 1431 padlých či zajatých, 70 děl, 23 tanků a dvě letadla.

21.července 1943

Podle hlášení II.amerického sboru dnes krátce po poledni ustal poslední odpor obklíčených nepřátelských jednotek u města Enna. Zajatci byli shromážděni nedaleko města a nyní je čeká pochod do Gely a transport do severní Afriky. Průzkumné jednotky II.sboru se již mezitím vydaly dál na sever, kde zatím nenarazily na nepřítele a bez boje obsadily městečka Nicossie a Regalbuto. Nechaly tak za sebou obavaný hřeben u Assora, které již několik stovek let nebylo vojensky dobyto. Čelní jednotky "Prozatimního sboru" americké armády se dnes dopoledne propracovaly po severním pobřeží Sicílie až k Palermu. Zde narazily na rozsáhlá minová pole a italské jednotky v obranném postavení za řekou. Průzkum situace a přísun hlavních sil pokračuje. Očekávaný pád města zatím spojenecké velení neoznámilo.

Bohužel ani v Augustě se britským jednotkám 51.divize stále nedaří zlikvidovat obklíčenou posádku města. Naopak britské ztráty povážlivě narůstají. Úspěchu naopak dosáhly čelní jednotky XIII.sboru, které zaútočily v průběhu dne na nepřátelskou linii v Katalánské nižině. Podle posledních zpráv se německý výsadkáři s podporou tanků v noci začali stahovat přes Primasolský most za řeku Simeto. Horního toku Simeta dosáhly i čelní jednotky 1.Kanadské divize. Dle hlášení spojeneckého velitelství byla nepřátelská obranná linie "Etna" detekována právě za řekou Simeto. Všechny mosty přes řeku jsou zničené, východní břeh zaminovaný a nepřítel sedí na kopcích v předem vybudovaných postaveních. Celkové poměr ztrát za dvanáctý den tažení je opět příznivý, ale jen díky likvidaci obklíčených sil nepřítele.
Ztráty na spojenecké straně: 632 padlých či zajatých, 27 děl, 32 tanků a jedno letadlo. Ztráty na nepřátelské straně: 2962 padlých či zajatých, 14 děl a 16 tanků

22.července 1943

Dnešní den byl na celé frontě poměrně klidný, přestože obě strany utrpěly nezanedbatelné ztráty a to především díky leteckým útokům a palbě dělostřelectva. Podle hlášení ze štábu americké 7.armády dosáhly americké jednotky postupující podél hlavní silnice č.117 severního pobřeží u Santa Stefana, kde narazily na několik opozdilých italů. Hlavní sily postupují směrem na Palermo a k severní části nepřátelské linie "Etna". Britské jednotky 8.armády nadále obléhají Augustu a provádějí průzkum podél řeky Simeto o kterou se opírá nepřátelské obrana.
Ztráty na spojenecké straně: 728 padlých či zajatých, 34 děl a 7 tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 500 padlých či zajatých, 6 děl a 3 tanky.

23.července 1943

Ani v průběhu dnešního dne nedošlo k žádné významné změně situace. Nepřítel je schovaný za linií "Etna" a v opevněných městech Palremo a Augusta. Spojenecké jednotky se přeskupují a prodírají hornatým vnitrozemí. Drtivá většina ztrát připadá na letecké a dělostřelecké útoky, podnikané oběma stranami. Spojenci jsou nyní navíc významně oslabeni stažením části sil z ostrova. Toto nepochopitelné rozhodnutí tak omezí útočné akce i v blízké budoucnosti.
Ztráty na spojenecké straně: 601 padlých či zajatých, 19 děl a 20 tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 408 padlých či zajatých a 8 děl.

24.července 1943

Situace na Sicíli je stále beze změn. "Provisorní" sbor se chystá na útok na Palermo zatímco zbytek spojeneckých sil zajišťuje pozice podél linie "Etna". Neúspěšně pokračuje i oléhání Augusty. Drtivou většinu ztrát má na svědomí opět dělostřelectvo a letectvo.
Ztráty na spojenecké straně: 483 padlých či zajatých, 19 děl a 19 tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 265 padlých či zajatých a 6 děl.

25.července 1943

Na Sicílii je stále klid.Obě strany si vyměňují dělostřelecké salvy ať podél linie"Etna" nebo u Palerma. Bohužel špatnmé zásobování nám neumožňuje využít celou palebnou sílu a navíc nepřítel střílí na naše formace na přesunech, čímž lze vysvětlit rozdíl ve ztrátách.
Ztráty na spojenecké straně: 474 padlých či zajatých, 20 děl a 6 tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 181 padlých či zajatých a 6 děl.

26.července 1943

Ani dnešní den nepřinesl žádnou změnu do celkové situace. V centru Sicílie pokračují vyčišťující operace, ale již delší dobu spojenecké síly nenarazily na nějakého nepřítele. Neúspěšně pokračuje i obléhání Augusty, kde se kanadští tankisté snaží postupnou likvidací pevnůstek zlomit obránce.
Ztráty na spojenecké straně: 418 padlých či zajatých, 6 děl a 4 tanky. Ztráty na nepřátelské straně: 195 padlých či zajatých a 9 děl.

27.července 1943

Jednotky amerického "Provizorního" sboru dosáhly nástupních pozic u Palerma a v noci z 27. na 28.července bylo zahájeno odminování přístupů k městu. Nastupující jednotky jsou pod těžkou dělostřeleckou palbou na kterou odpovídá jen několik amerikých děl, která trpí nedostatkem munice. Úspěch hlásí i XIII.britský sbor, jehož jednotky obléhající Augustu zničily nepřátelské velitelství. Snad se konečně podaří Augustu definitvně obsadit následující den.
Ztráty na spojenecké straně: 277 padlých či zajatých, 8 děl a 6 tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 214 padlých či zajatých, 14 děl a 1 tank.

28.července 1943

Jednotky amerického "Provizorního" sboru zahájily zteč předsunutých postavení nepřítele před Palermem. Celý prostor je hustě zaminován a postup je tak pomalý a bohatý na ztráty. Přesto se do večera podařilo dosáhnout předměstí a probojovat se tak hlavní částí minových polí. Ve večerních hodinách ohlásilo velitelství britského XIII.sboru, že se kanaďanům a britům 51.divize konečně podařilo zlomit odpor nepřítele v Augustě. Město tak po devíti denním obléhání konečně padlo do rukou spojenců.
Ztráty na spojenecké straně: 1003 padlých či zajatých, 11 děl a 6 tanků. Ztráty na nepřátelské straně: 1261 padlých či zajatých, 18 děl a 1 tank.

Report dál nepokračuje, přestože jsme odehráli ještě asi dva a půl dne. Po mém neúspěšném pokusu o prolomení linie Etna jsme scénář po vzájemné dohodě zastavili. Pokud máte zájem o další informace z bojů, tak zde nabízím mé záznamy z průběhu každého dne, bez cenzury a s plány na den další. Je to neurovnané, ale jsou tam jistě zajímavé informace včetně průběhu posledních dvou dnů (krom posledního půldne). Celý report na této stránce vlastně vznikal na základě těchto záznamů ...

Záznamy z bojů na Sicílii