XXX.Corps
To to je příběh mužů britského XXX.sboru ...

 17.září 1944

Dnes ve 14 hodin byla zahájena operace Market-Garden. Už deset minut před druhou nám nad hlavou začaly přelétávat svazy transportních letadel se 101.americkou výsadkovou divizí, směřující k Eindhovenu. Do večera by naše vojska měla prorazit až za město a spojit se zde s výsadkáři, kteří nám mají zajistit mosty přes Wilhelminin kanál v Bestu a Sonu. Náš XXX.sbor stojí jižně od kanálu oddělujícího Belgii a Holandsko, jen čelní jednotky Gardové obrněné divize jsou rozmístěny na předmostí za Joeovým mostem a připraveny vyrazit vpřed. XXX.sbor má aktuálně 19033 mužů, 391 děl a 948 tanků a obrněných vozidel.

Přesně ve 14:00 byla zahájena dělostřelecká příprava a po jejím ukončení vyrazily čelní jednotky 231. a 5.gardové brigády do útoku. Německé pozice před námi nebyly rozhodě nepřekonatelné, ale díky obtížnému terénu a postupu po jediné silnici se první linií podařilo prorazit až kolem šesté večer. Ztráty zatím nebyly velké a většina německých jednotek byla jednoduše smetena stranou našeho postupu. Nicméně těsně před setměním narazily čelní jednotky cca 10km severně od Joeova mostu na záložní německou linii v lese jižně od Walkenswaardu. A tak díky rozkazu nepostupovat v noci zde XXX.sbor dnes ukončil svůj postup. Aktuální stav sboru: 18969 mužů, 391 děl a 936 tanků a obrněných vozidel..

Dle prvních zpráv od výsadkových jednotek se 101.divizi nepodařilo zabránit zničení mostů v Bestu a Sonu. Neporušen byl obsazen pouze most ve Veghelu. Větší štěstí měla 82.výsadková, jejíž muži obsadili Nijmegen a oba velké mosty přes Waal, bohužel se nepodařilo zajistit most v Grave a podobně ani mosty přes kanál Maas-Waal. Největší úspěch zatím má 1.britská výsadková, která seskočila jižně od Arnhemu a obsadila most i město samotné.

 18.září 1944

V noci na štáb XXX.sboru dorazila urgentní zpráva o prudkých bojích u Arnhemu, kde na 1.výsadkovou udeřily jednotky 9.pancéřové divize SS. To nikdo nečekal, všichni doufáme, že Montgomery odvolá rozkaz o nočních zastávkách a nechá nás postupovat vpřed bez ohledu na riziko. Tato naděje se ovšem ukázala jako lichá. Naopak, nejenže XXX.sbor nevyrazil za svítání, ale až v 10:00 dopoledne, přičemž část 231.brigády byla dokonce povolána k jinému úkolu na křídle fronty !!! Jak máme pomoct našim výsadkářům, když i náš vrchní velitel je proti nám !!!

Přesto hned jak to bylo možné, jednotky Obrněné gardy vyrazily vpřed. Poměrně rychle se probojovaly lesem jižně od Walkenswaardu a na větší odpor narazily až ve městě samotném. 32.brigáda tedy dostala za úkol vyčistit cestu, zatímco 5.brigáda vyrazila oklikou a už krátce po poledni stála před Eindhovenem. V severní části města se již pohybovali američtí výsadkáři a celé město vítalo své osvoboditele. Bohužel tak došlo k totální zácpě u jediného velkého mostu přes řeku a tak naši ženisté začali urychleně budovat vlastní most na předměstí, aby se naše tanky dostaly rychle dál na sever. Bohužel most byl dokončen až před půlnocí. Naštěstí průzkum našel střední most západně od města a tak čelní jednotky včetně dalších mostních ženistů dorazily před setměním ke zničenému mostu v Sonu a zahájili stavbu vlastního pontonového mostu. Pokud vše dobře dopadne, bude ráno volná cesta až ke Grave.

Na obou stranách silnice do Eindhovenu se po celý den bojovalo se zbytky sil poraženého nepřítele. Zatímco na západní straně byla situace do večera rozhodnutá, poslední nepřátelské jednotky jsou obklíčeny bez možnosti úniku, východní stranu silnice kontrolují jednotky XXX.sboru jen asi do hloubky 10km, přičemž je jisté, že se zde pohybují nepřátelské jednotky neznámé síly. Nicméně naší prioritou je postup na sever, kde se pod tlak dostaly už všechny tři výsadkové divize, přičemž nejtežší to je až na konci cesty, v Arnhemu ...