Obsah:

Úvod
Panzer II (Panzerkampfwagen II)
Panzer III (Panzerkampfwagen III)
Panzer IV (Panzerkampfwagen IV)
Panzer V "Panther" (Panzerkampfwagen V)
Panzer VI ausf.E "Tiger" (Panzerkampfwagen VI)
Panzer VI B "Tiger II" (Panzerkampfwagen VI Tiger Ausf.B)
Panzerkampfwagen 38 (t) (původně Praga LT-38)
Marder I-III (stíhač tanků)
Hetzer (stíhač tanků)
Nashorn (samohybné dělo)
Jagdpanther (SgKfz 173) (stíhač tanků)
Elefant (SdKfz 184) (stíhač tanků)
Jagdtiger (SdKfz 184) (stíhač tanků)
Sturmgeschütz III (útočné dělo)
Sturmtiger (samohybný vrhač raketových střel)
Na konecNa konec
wire

Pokusil jsem se shrnout přehledně všeobecné informace o výrobě a "distribuci" německých tanků a obrněných vozidel v období přípravy plánu "Barbarossa" až do konce války. Poznamenávám, že jsem se zabýval pouze typy, které významnějším způsobem byly používány Německou armádou. Od každého typu existuje samozřejmě celá řada modifikací, které však většinou nepřesáhly počet několika exemplářů, nebo nebyly užívány pro bojové úkoly (viz mostní, vyprošťovací, ženijní aj. tanky). Zcela samostatnou kapitolou jsou obrněné automobily a polopásová vozidla. Bylo jich mnoho druhů, verzí a modifikací.
Doufám, že Vám všem budou tyto údaje a informace k velkému užitku při tvorbě vlastních, historicky co nejpravděpodobnějších, scénářů a kampaní.
Není od věci připomenout, že výroba každého nového typu nabíhala postupně a přezbrojování jednotek na nové typy kromě závěrečné fáze války probíhalo s jistým zpožděním, když byla vytvořena jistá zásoba k doplňování a hlavně přeškoleny osádky vozidel ! V neposlední řadě, jak velí logistika, byl důležitý i dostatek náhradních dílů. Pozn.: zásadně doporučuji - NIKDY si neberte za vzor jakoukoli strategickou hru pro tvorbu vlastních scénářů. VŽDY se snažte využít maximálně zdrojů literárních. Většinou se ve hrách nepřibližují skutečnosti ani mapy.

Na začátekNa začátek
wire

Panzer II (Panzerkampfwagen II)

- Od 4/40 výroba verze Pz II F - ukončena v r.1942 - celkem vyrobeno 530 exemplářů.
- R.1940 zahájena výroba plamenometnému tanku Pz II(F), čili SdKfz 122,"Flamingo"-vzniklo 90 exemplářů.
V r.41 jich bylo dodatečně postaveno ještě 65 ks.
- Mezi 4/42-6/42 zahájena sériová produkce verze Pz II L "Luchs"(rys) - k 31.5.1943 (podle jiných zdrojů možná až koncem r.43 či snad až v prvních měsících r.44) byla výroba zastavena. MAN vyrobil 113 vozidel, Daimler Benz jich dodal 18. Celkem tedy vyrobeno 131 kusů.

NASAZENÍ

- Španělsko: několik Pz IIb zařazeno k Panzer Abteilung 88. Operovaly v Katalánii.
- Anšlus Rakouska a obsazení ČSR 15.3.1939.
- Tažení v Polsku: Pz II tvořily významné procento stavu tankových divizí. Na počátku války jich Němci měli celkem 1 223 exemplářů.
- Tažení ve Francii, Norsku a zemích Beneluxu i balkánských států.
- Tažení v Rusku 1941

Provedení Pz II L "Luchs" sloužilo na západní i východní frontě k bojovému průzkumu až do konce války.
Malé množství verze Pz II F (možná i C) dostali spojenci Německa - Bulharsko, Rumunsko a Slovensko.
Na začátekNa začátek
wire

Panzer III (Panzerkampfwagen III)

- Mezi r.1939 - 7/1940 výroba Pz III ausf.F - celkem 435 exemplářů. Část v letech 1941-42 modifikována na výkonější dělo (KwK 38 L/42 - 50mm).
- Od 4/1940 dodávána varianta Pz III ausf.G - do 2/1941 jich vzniklo přibližně 600 ks.
- Na přelomu r.40/41, nebo těsně po ver.IIIG začala sériová výroba Pz III ausf.H. V letech 42-43 prošla část těchto tanků významnou rekonstrukcí - dostaly dlouhohlavňový kanon KwK 39 L/60 s vyšší účinností na obrněné cíle. Většina autorů udává celkový počet vyrobených exemplářů 308-310, ale lze se setkat i s počtem 408 ks.
- Nejrozšířenější verzí byl Pz III ausf.J - od 3/41 do 8/42 vyrobeno celkem 2 616 strojů. 1 549 ks. vyzbrojeno starým kanonem KwK 39 L/42, 1 067 ks. novým KwK 39 L/60 - tímto kanonem postupně přezbrojena i část starších tanků.
- Od 6/42 do 12/42 výroba Pz III ausf.L - celkem 653 kusů.
- V 2/43 završena výroba Pz III ausf.M - přibližně 250 exemplářů.
- Od 6/42 do 8/43 vyráběn Pz III ausf.N - vyrobeno 663 ks., dalších 37 jich vzniklo údajně přestavbou starších strojů.
- Vyrobeno dalších několik set kusů různých verzí a v různých obdobích jako velitelská vozidla (Panzerbefehlswagen).
- od 2/43 do jara 1944 přestavována část různých verzí Pz III na speciální průzkumný tank Panzerbeobachtungswageb III - přestavěno celkem asi 260 kusů.
- Vyrobeno 100 ks. plamenometných tanků Pz III (Fl) na základě verze Pz III M.

NASAZENÍ

- Pz III F bojovaly až do r.1944, kdy byly vyřazeny.
- Pz III G procházely bojišti až do podzimu 1944 - koncem září 44 jich sloužilo ještě 54 ks.
- Pz III H absolvovaly první boje při operaci "Barbarosa". Část vozidel sloužila u bojových jednotek až do konce r.1944.
- Pz III N využíván jako prostředek palebné podpory - nacházel se ve stavu několika tankových divizí. Rumunsko odebralo 8-11 kusů, Slovenský štát 10 ks.
- V r.1942 obdrželo po 10ti exemplářích Maďarsko a Bulharsko.
- Pz III byl významný především v prvním období války, pak byl postupně nahrazován těžšími stroji Panzer IV s výkommějšími dlouhohlavňovými kanony ráže 75mm a novým typem Panther.
- Poslední Pz III se ještě na podzim r.1944 účastnily těžkých ofenzivních bojů při obraně Říše. Potom však došlo k rychlému vyřazování.
Na začátekNa začátek
wire

Panzer IV (Panzerkampfwagen IV)

- od září 1939 výroba Pz IV ausf.D - ukončena 4/40 - celkem vyrobeno 229 kusů. V letech 1942-43 část vybavena v rámci generálních oprav novým dvouhlavňovým kanonem KwK 40 L/43. V r.40 10 strojů přebudováno na mostní tanky.
- Od léta 1940 do jara 1941 výroba Pz IV ausf.E - vzniklo asi 200 vozidel.
- Od 4/41 do 3/42 výroba Pz IV ausf.F (později jako ausf.F1) vyzbrojených krátkohlavňovým kanonem KwK37 - vzniklo 462 exemplářů. Některé stroje během následujících období přezbrojeny na dlouhohlavňový kanon KwK 40.
- 4.4.42 Hitlerovi předveden prototyp Pz IV ausf.F2 s kanonem KwK 40 L/43 - do 7/42, kdy výroba přešla na další verzi, postaveno asi 75 kusů. Vzhledem k přezbrojování F1 na nový standart obě verze (F1 a F2) splývají, takže není možné určit, kolik tanků v provedení F2 opravdu vzniklo.
- Od 4/42 do 6/43 výroba Pz IV ausf.G - vyrobeno celkem 1 690 kusů. Tanky pozdějších výrobních bloků již dostávaly velmi výkonný kanon KwK 40 L/48, kterým disponovaly i dvě následující verze Pz IV.
- Nejpočetnější variantou Pz IV ausf.H - vyráběna od 7/43 do 5/44 - celkem dodáno 4 000 strojů.
- Od 6/44 do 3/45 výroba Pz IV ausf.J - celkem vyrobeno 2 390 kusů.
- Mezi zářím 44 a březnem 45 postaveno 96 kusů průzkumného tanku Panzerbeobachtungswagen IV ausf.J.
- Od 3/44 do 9/44 probíhala výroba Panzerbefehlswagen IV - 89 kusů.

Celkem vyrobených Pz IV všech modifikací zřejmě více než 8 500 kusů.

NASAZENÍ

- Pz IV D absolvovaly kampaně první fáze války včetně operace "Barbarosa". Některé se dostaly i na africkou půdu k Rommelovým vojskům.
- V r.1942 dostalo Maďarsko 22 ks. Pz IV F1, ještě téhož roku dalších 10 ks. buď modifikace D, nebo F1. Roku 1944 k nim přibylo 20 strojů Pz IV H. Maďaři měli objednáno asi dalších 42 ks., ale není známo, zda je skutečně dostali.
- V r.1942 získává 11 ks. Pz IV F1 Rumunsko, roku 1943 dostává 31 Pz IV G a v r.1944 zakupuje větší sérii Pz IV H, ale není jasné, kolik jich opravdu obdrželo - podle některých pramenů okolo 60 ks.
- V r.1943 koupilo Bulharsko 46 strojů Pz IV H - ve výzbroji se udržely až do padesátých let.
- V r.1944 dostali 15 kusů Pz IV H Finové. Finsko je vyřadilo až počátkem šedesátých let.
- Několik strojů Pz IV obdržely i chorvatské síly, ale nejsou žádné přesnější údaje.
- Okolo 20 kusů Pz IV J koupilo Španělsko.
- Na přelomu 40. a 50. let získala určité množství těchto tanků Sýrie nákupem z Evropy (zřejmě z Francie, snad i z Československa a Španělska.
- Několik strojů Pz IV H nebo J předáno Turecku - přesný počet není znám.
- Pz IV různých typů bojovaly na všech bojištích Německých ozbrojených sil.
Na začátekNa začátek
wire

Panzer V "Panther" (Panzerkampfwagen V)

- V lednu 1943 první předsériový stroj Pz V ( označení jako D1) - nultý blok celkem 20 strojů.
- Do léta 1943 sériová výroba Pz V ausf.D "Panther" (někdy jako D2) - vyprodukováno 851 kusů.
- Na přelomu srpna a září 1943 začíná sériová výroba Pz V ausf.A "Panther" a trvá do března 1944 - armádě předáno celkem 1 788 strojů.
- Od 4/44 do 4/45 výroba Pz V ausf.G - vzniklo celkem 3 740 strojů.

NASAZENÍ

- Poprvé byly tanky Panther nasazeny do boje během ofenzívy u Kurska v létě 1943 - celkem 240 kusů Panther ausf.D. V této bitvě kolem 130-160 Pantherů ztraceno.
- Tanky Panther bojovaly na Západní i Východní frontě až do konce války a kořistní stroje používala spojenecká i sovětská vojska v bojových akcích - samozřejmě vždy v omezeném množství.
Na začátekNa začátek
wire

Panzer VI ausf.E "Tiger" (Panzerkampfwagen VI)

- Od 8/42 do 8/44 výroba Pz VI ausf.E "Tiger" (také díky historikům jako Tiger I) - Wehrmachtu předáno celkem 1 355 tanků. (od 5/42 do 5/43 zřejmě z tohoto množství vyrobeno asi 285 kusů).

NASAZENÍ

- Těžké tanky Tiger nebyly zařazovány přímo k tankovým divizím či plukům, ale sestavovaly se z nich samostatné prapory těžkých tanků tzv. schwere Panzer Abteilung, zkráceně sPzAbt. Zpočátku tvořily sPzAbt dvě roty (Kompanie), každá o čtyřech četách po čtyřech tancích. Další samostatná četa byla velitelská. Později sPzAbt měl čtyři Kompanie, od poloviny r.1944 však sPzAbt tvořily zpravidla tři kompanie, každá se třemi četami a velitelskou sekcí. Prapor měl mít celkem 48 tanků. Zpravidla to byl menší počet a navíc ne všechny tanky byly vždy pojízdné.
- V r.1944 začalo přezbrojování některých praporů těžkých tanků na nový Tiger II.
- Postaveny samostatné prapory těžkých tanků s označením sPzAbt 501 až 510, sPzAbt 511, formovaný počátkem r.1945, již nenabyl plné operační způsobilosti.
- U zbraní SS vznikly prapory těžkých tanků sSSPzAbt 101. až 103. Roku 1944 jsou přezbrojovány na typ Königstiger a zároveň je přeznačují na sSSPzAbt 501, 502 a 503.
- Tiger obdrželo i několik Panzer Grenadier Division. Tyto jednotky měly do svého stavu včleněn prapor středních tanků. U vybraných PzGrenDiv tento prapor disponoval jednou četou tanků Tiger se 14 nebo 15 stroji ( PzGrDiv Das Reich, PzGrDiv Leibstandarte SS Adolf Hitler, Waffen SS Div. Das Reich, Waffen SS Div. Totenkopf - omezený počet tanků Tiger i letecká Falschirm PzGrDiv Hermann Göring).
- Poprvé byl Tiger nasazen do boje 29.8.1942 v prostoru Mga, jihových. od Leningradu (sPzAbt 502 ??)
- Část sPzAbt 501 odeslána do Afriky k Rommelovu sboru.
- Zpočátku byly stavy těžkých tankových praporů pro nedostatek Tigrů doplňovány do plných stavů středními tanky Panzer III N se 75mm kanony.
- V r.1943 dostává malý, přesně neurčený počet strojů Itálie, ale záhy (po zatčení Mussoliniho) jsou zase zabaveny Němci.
- Tři exempláře získalo v r.1944 Maďarsko.
Na začátekNa začátek
wire

Panzer VI B "Tiger II" (Panzerkampfwagen VI Tiger Ausf.B)

- Výroba zahájena v lednu 1944 (předáno asi 5 strojů). V srpnu 44 vyrobeno 94 strojů. V prosinci 44 klesla výroba na 56 kusů. V březnu 45 vyrobeno posledních 30 kusů. Celkem vyrobeno 489 sériových tanků + 3 prototypy.

Termín Tiger II používán od 16.3.1943, kdy oficiálně nahradil dosavadní název Tiger H3 . Bojové jméno Königstiger (královský tygr) nebylo úředně nikdy tanku Tiger II přiděleno. Tato přezdívka byla poprvé použita v hlášení Speerova ministerstva pro zbrojní výrobu počátkem ledna 1945.

NASAZENÍ

- Podobně jako Tiger I byl Tiger II zařazován k praporům těžkých tanků.
- Prvních 5 strojů získala Panzerkompanie (Funklenk) 316 v rámci divize Panzer Lehr - sloužily k výcviku.
- v 7/44 dostal nové stroje Panzer Abteilung 501, který od 8/44 bojoval na východní frontě. 21.12.44 byl přeznačen na sPzAbt 424. 11.2.45 byl rozpuštěn po těžkých ztrátách v zimní ruské ofenzivě.
- V létě 1944 dostal tanky Tiger II Panzer Abteilung 503 (12 strojů). Prapor byl doplněn tanky Tiger I a vržen proti spojencům na záp.frontě. V září byl prapor přesunut do Německa k doplnění a od října bojoval až do konce války v Maďarsku. Od 21.12.1944 nesl jméno sPzAbt Feldherrnhalle.
- Od září 1944 operoval s tanky Tiger II na východní frontě Panzer Abteilung (sPzAbt) 505.
- Od září 1944 měl ve stavu nový typ tanku Panzer Abteilung 506. Absolvoval boje proti Spojencům u Arnheimu, u Aachenu (Cáchy) a byl nasazen do ofenzivy v Ardenách. Zbytek praporu kapituloval Američanům koncem války u Iserlohnu.
- Panzer Abteilung 507 dostal tanky Tiger II až v únoru 1945. Krátce bojoval na záp.frontě, poté převelen do Milovic v Čechách, ale patrně již bez tanků. Zde také kapituloval.
- Od ledna 1945 bojoval s tanky Tiger II Panzer Abteilung 509 na Maďarském území (jen mezi 18.1. a 8.2. zničil 203 sovětských tanků a samohyb.děl). V květnu 1945 se stahoval na západ a 9.5.45 kapituloval Američanům u Kaplice.
- Po sedmi strojích dostaly na konci války 3.kompanie dvou praporů - sPzAbt 510 a sPzAbt 511. Počátkem dubna 1945 s nimi bojovaly u Kasselu, pak kapitulovaly Spojencům.
- Prapor sSSPzAbt 101 (později přeznačen na 501) dostal 14 tanků Tiger II na přelomu července a srpna 1944, ale v těžkých bojích o ně přišel. Kompletně ho přezbrojili až na podzim 1944. Zůčastnil se ofenzivy v Ardenách. Pak přesunut na východní frontu. Bojoval v Maďarsku. Konec války ho zastihl při znovuformování v Německu.
- Prapor sSSPzAbt 502 (původně 102) získal s přidělenými tanky Tiger II operační způsobilost až v březnu 45, kdy se účastnil bojů na Odře. Poté nasazen na přístupech k Berlínu a v květnu nakonec u Tagermünde kapituloval Američanům.
- V lednu 1945 dostal nové tanky prapor sSSPzAbt 503 (dříve 103). Bojoval v prostoru Gdaňska a Gdyně. Část pak evakuována na lodích a druhá část přiřazena ke skupině armád Nord.
- Tiger II používaly i dvě zkušební jednotky - Panzer Kompanie Kummersdorf na výzkumné základně Kummersdorf a Abteilung 500 v Padebornu - především pro výcvik nových posádek a zkoušky.
Na začátekNa začátek
wire

Panzerkampfwagen 38 (t) (původně Praga LT-38)

- Od 5/39 do 11/39 vyrobeno pro Wehrmacht 150 tanků původní verze Praga LT-38 ( pod označením PzKpfw 38 (t) ).
- Od 1/40 do 5/40 výroba PzKpfw 38 (t) Ausf.B - vyrobeno celkem 110 kusů.
- Od 5/40 do 8/40 výroba PzKpfw 38 (t) Ausf.C - vyrobeno celkem 110 kusů.
- Od 9/40 do 11/40 výroba PzKpfw 38 (t) Ausf.D - vyrobeno celkem 105 kusů.
- Od 11/40 do 5/41 výroba PzKpfw 38 (t) Ausf.E - vyrobeno celkem 275 kusů.
- Od 5/41 do 10/41 výroba PzKpfw 38 (t) Ausf.F - vyrobeno celkem 250 kusů.
- Od 10/41 do 7/42 výroba PzKpfw 38 (t) Ausf.G - vyrobeno celkem 306 kusů. V průběhu této doby již výroba přecházela na samohybná děla. Poslední tank vyjel z bran továrny 20. června.
- Pro vývoz do Švédska vyrobeno v r.1940 90 kusů verze PzKpfw 38 (t) Ausf.S.
- Přestavbou asi 70 kusů Pz38(t) na jaře 1944 vznikl průzkumný tank Aufklärungspanzer 38 (t).

Pz 38 (t) vysoce překonával německé Pz I a Pz II i ostatní lehké tanky ve světě.

NASAZENÍ

- V r.1943 odebrali Rumuni celkem 50 strojů verzí E až G.
- Slovenská armáda získala 74 vozidel, dodávaných od r.1942. Mimo to dostala 21 tanků LT-40 (původní dodávka do Litvy).
- Maďarské ozbrojené síly převzaly v letech 1942-43 111 tanků.
- V r.1943 bylo 10 tanků varianty Ausf.G posláno do Bulharska.
- Pz 38 (t) absolvovaly většinu tažení německých vojsk na evropském kontinentu od počátku války až do poloviny r.1942.
- Posléze po skončení výroby v červnu 1942 dochází k jejich stahování z výzbroje prvosledových jednotek a převádění k průzkumu, školním útvarům, policejním oddílům atd.
Na začátekNa začátek
wire

Marder I-III (stíhač tanků)

Souhrný bojový název Marder (kuna) přidělen v r.1944.

- Stroje s francouzským podvozkem Lorraine označovány jako Marder I
- Stíhače na bázi německého lehkého tanku Panzer II označovány jako Marder II
- Stroje vzniklé konverzí československého lehkého tanku LT-38 označovány jako Marder III

- V červnu až srpnu 1942 dostala armáda sérii přestavěných víceúčelových ukořistěných francouzských pásových tahačů typu Lorraine s PT kanonem PaK 40/1 ráže 75mm. Oficiální název 7,5cm PaK 40/1 auf Panzerjäger Lorraine Schlepper (jinak SdKfz 135 / Marder I) - celkem přestavěno z původních tahačů 184 kusy.
- Další přestavbou byla konverze francouzského tanku FCM - v rámci jednotky maj.Beckera přestavěno 48 strojů na stíhač tanků. Stíhače na podvozku FCM ale název Marder nedostaly !
- Konvertováno také 60 francouzských lehkých tanků Hotchkiss 38, které však také nedostali název Marder.
- V prosinci 1941 dán příkaz k masové konverzi (rekonstrukci) lehkých tanků Panzer II a Panzer 38 (t).
- Od jara 1942 dodávány přestavěné tanky Panzer II ver.D a E pod označením Panzer Selbstfahrlafette II. für 76,2mm PaK 36 (r) (jinak SdKfz 132 / Marder I - se zdokonaleným sovětským divizním kanonem typu F-22 ráže 76,2mm) - do roku 1944 modifikováno celkem 210 tanků Pz II D a E.
- Od r.1942 do r.1944 výroba zbrusu nových vozidel 7,5cm PaK 40/2 auf Fahrgestellt Panzerkampfwagen II (jinak SdKfz 131 / Marder II) - vyrobeno celkem 1 217 kusů ( v továrnách ve Varšavě a Wroclavi/Breslau ).
- Ve 4/42 začala výroba přestavěného leh.tanku Praga LT-38 (Pz 38(t) ) s označením Panzerjäger 38 (t) für 7,62mm PaK 36 (r) (jinak SdKfz 139 / Marder III). Od 8/42 přešla výroba na vylepšenou variantu Marder III označovanou jako H.
- Od 11/42 do 5/43 sériová výroba 7,5cm PaK 40/3 auf Panzer Kampfwagen 38 (t) Ausf.H (jinak SdKfz 138 / Marder III) - vyrobeno 275 exemplářů. (Dalších 38 kusů postaveno z modifikovaných Pz 38 (t) ???).
- Od 5/43 do 6/44 výroba Panzerjäger 38 (t) mit 7,5cm PaK 40/3 Ausf.M (jinak SdKfz 138 M / Marder III) - ve dvou sériích celkem vyrobeno 942 kusů.

NASAZENÍ

- Valná většina strojů SdKfz 135 (Marder I) nasazena proti invazi Spojenců do záp.Evropy v červne 1944.
- Marder II byl nasazen na všech bojištích až do konce války. Vedle oddílů tankových stíhačů u pěších a motoriz.divizí ho používaly i protitankové jednotky tankových divizí.
- 18 kusů SdKfz 138 H (Marder III) od 6/44 ve stavu Martinského pluku útočné vozby (dvě roty) armády Slovenského štátu. Po potlačení Slovenského národního povstání je zabavil Wehrmacht - pouze 2 stroje se dostaly k povstaleckým silám a bojovaly u Strečna.
- SdKfz 138 M (Marder III) byly jak u Wehrmachtu tak u Waffen SS velmi rozšířeny. Na frontě bojovaly ve značných počtech až do konce války. Ještě v únoru 1945 jich na všech frontách bojovalo asi 350 kusů.
Na začátekNa začátek
wire

Hetzer (stíhač tanků)

- Od 4/44 do konce války výroba lehkého stíhače tanků Hetzer - celkem vyrobeno 2 800 exenplářů.
- V prosinci 1944 vznikl v počtu asi 20 kusů plamenometný Flammpanzer 38 (t) Hetzer.
- Od prosince 44 do konce války přestavovány původní stíhače tanků také na samohybné 150mm dělo SiG 33 auf Jgpz 38 (t) - zkompletováno 30 vozů (24 jako novostavby, 6 konverzí již hotových stíhačů tanků).

NASAZENÍ

- Stíhače Hetzer se poprvé dostaly k bojovým útvarům v červenci 1944. Těmi se staly Panzerjäger Abteilung 731 a 743 operující na východní frontě. Každý z nich obdržel 45 vozů. Poté byly stroje Hetzer zařazovány k dalším a dalším jednotkám Wehrmachtu i Waffen SS. Na konci války patřily k velmi rozšířeným typům.
- Hetzer používala i švýcarská armáda, která je nakupovala jako typ G-13.
- 50 vozidel Hetzer dostalo počátkem r.45 od Němců Maďarsko a ještě je nasadilo do boje.
- Hetzer se stal hlavní výzbrojí narychlo postavené obrněné jednotky, která bojovala proti Němcům v Praze během povstání v květnu 1945.
Na začátekNa začátek
wire

Nashorn (samohybné dělo)

- V r.1942 kombinací podvozku od Panzer IV ausf.F a celou řadou komponentů z Panzer III Ausf.J a houfnicí FH 18 vzniklo samohybné těžké dělo s bojovým názvem Hummel (Čmelák) - postaveno více jak 600 kusů.
- Od počátku r.43 do konce války výroba stíhače tanků s bojovým názvem Hornisse (Sršeň) (název Nashorn - Nosorožec - přidělen Hitlerem r.1944) - celkem vzniklo 494 kusů.

NASAZENÍ

- Sam.děla Hummel sloužily u praporů samohybných děl.
- Stíhače Nashorn sloužily v těžkých praporech stíhačů tanků - schwere Panzer-jäger Abteilung. Jako první je obdržel sPzJägAbt 655. Byly nasazovány většinou na východní frontě, ale také na záp.frontě.
Na začátekNa začátek
wire

Jagdpanther (SgKfz 173) (stíhač tanků)

- Od února 1944 prakticky až do konce války výroba 8,8cm PaK 43/3 auf Panzerjäger Panther (jinak SdKfz 173 - Jagdpanther) - vyrobeno 384 kusů.

NASAZENÍ

- Stroje Jagdpanther zařazovali k schwere Panzerjäger Abteilung - těžkým oddílům stíhačů.
Na začátekNa začátek
wire

Elefant (SdKfz 184) (stíhač tanků)

- V průběhu r.1942 výroba těžkého stíhače tanků Ferdinand/ později boj.jméno Elefant (jinak SdKfz 184) - zkompletováno 85 kusů
- Na podzim 1943 jsou Ferdinandy staženy z fronty a přestavěny (zbylé stroje). Po rekonstrukci dostávají oficiální bojové jméno Elefant - celkem zrekonstruováno 48 strojů

NASAZENÍ

- Ze sam.děl Ferdinand postaveny dva prapory těžkých stíhačů tanků - schwere Panzerjäger Abteilung 653 a 654. Každý tvořily 3 Kompanie. Oba prapory spadaly pod Panzerjäger Regiment 656. Pluk byl samostatnou jednotkou vyzbrojenou pouze Ferdinandy. První bojové nasazení u Kurska. K nasazení na vých.frontě došlo jen v několika případech, naposledy v oblasti Nikopolu.
- Elefant jsou zařazeny do nově zformovaného sPzJgAbt 653 a na jaře 1944 odeslány na frontu v severní Itálii proti spojeneckým vojskům. Většina strojů však bojuje na východní frontě v rámci skupiny armád Severní Ukrajina.
- V říjnu 1944 je ze zbylých Elefantů vytvořena schwere Panzerjäger Kompanie 614, která je 22.4.1945 naposledy zasazena do bojů u Zossenu jižně od Berlína.
Na začátekNa začátek
wire

Jagdtiger (SdKfz 184) (stíhač tanků)

- Od podzimu r.1944 do února 1945 výroba stíhače tanků Jagdtiger - celkem vzniklo pouze 70 exemplářů (z toho do Nového roku 48 strojů).

NASAZENÍ

- Koncem r.44 přezbrojena na tento typ sPzJgAbt 653, která předtím operovala s vozidly Elefant. Prapor měl 3 Kompanie a bojoval prakticky až do kapitulace, a to především na západní frontě.
- Druhou jednotkou, která tento typ používala byl schwere Panzer Jagd Abteilung 512, který zformovali koncem r.44. Schopnost operačního nasazení získal 11.2.1945 na základně v Padebornu. Tvořily jej dvě Kompanie strojů Jagdtiger. Do bojů se sPzJgAbt 512 zapojil v březnu 1945.
Na začátekNa začátek
wire

Sturmgeschütz III (útočné dělo)

- Od podzimu 1940 do počátku r.1941 výroba Sturmgeschütz III Ausf.B
- Od počátku r.1941 do podzimu r.1941 výroba Sturmgeschütz III Ausf.C a Sturmgeschütz III Ausf.D
- Od konce r.1941 výroba Sturmgeschütz III Ausf.E - výrazná změna proti předešlým verzím !!!
- Další verze Sturmgeschütz III Ausf. F/8
- Od prosince 1942 až do konce války výroba nejrozšířenější verze Sturmgeschütz III Ausf.G - celkem vyrobeno 7 700 vozů řady G !!!!
- V r.1942 vzniklo nevelké množství Sturmhaubitz 42 (StuH 42) s pěchotními houfnicemi FH18 ráže 105mm

NASAZENÍ

- Sturmgeschütz III varianty F se staly jedinými, které zasáhly do bojů v Africe, konkrétně do operaci v Tunisku.
- Sturmgeschütz III na východní frontě v praxi nahrazovaly nedostatek protitankových zbraní.
- Sturmgeschütz III byl nasazován na všech frontách.
- Rumunsko odebralo v letech 1943-44 120 kusů.
- Finsko získalo během r.1943 59 strojů a Bulharsko v témže roce 50 strojů. Maďarsko disponovalo jen 10ks, Itálie 5ti kusy.
Na začátekNa začátek
wire

Sturmtiger (samohybný vrhač raketových střel)

- V polovině r.1944 zahájena výroba 38cm Raketenwerfer RW 61 auf Sturmmöser Tiger (jinak Sturmtiger), vzniklo však jen několik strojů - některé prameny uvádí 18 a prototyp.

NASAZENÍ

- Prototyp Sturmtiger pokusně nasazen v polské metropoli během varšavského povstání.
- Ze sériových strojů Němci zformovali dvě samostatné Sturmmöserkompanie s označením StMkp 1000 a 1001. O jejich organizaci není nic známo - byly zřejmě složeny ze dvou čet se stroji Sturmtiger, doprovodných tanků a pomocných vozidel. Obě Kompanie bojovaly výhradně na západní frontě. Většinu ztrát těchto strojů způsobily letecké útoky nebo technické závady.
Na začátekNa začátek
wire


- Odhaduje se, že Německo vrhlo do invaze v proti Sovětům okolo 3 500 tanků.
- Názory na počet sovětských obrněnců se liší, ale pohybují se mezi 14 000 až 20 000 kusy.

Použitá literatura :
Horst Scheibert, Německé obrněné jednotky 1939 - 1945
Na začátekNa začátek