Zajcevovo II

Scénář alaBoguet

Scénář se bude hrát ve stylu systému alaBoquet, což v tomto případě znamená, že scénář bude připraven jen částečně a zbytek bude na vrchních velitelích (VV) obou stran. V tomto scénáři budou od začátku pevně rozmístěné VP, jejich hodnota bude částečně volitelná, viz pravidla. Jednotky jsou pevně danné bez možnosti výběru, posily taktéž. Scénář bude sestaven následovně: Nejprve budou vybráni VV a vylosují si strany. Pak se dolosuje přidělení ostatních velitelů k oběma stranám. Oba VV přejmenují velitele jednotek dle vylosovaných velitelů 27.TP a pošlou si org (případně je možné nechat přejmenování velitelů až na sraz). Pak oba VV obdrží rozpracovaný scénář a v editoru scénářů (zde je potřebná znalost práce s tímto editorem) si dle pravidel a porady s ostatními veliteli rozmístí jednotky a obranná opevnění. Výsledný scénář se z těchto dvou složí až na srazu těsně před zahájením bitvy, čímž je zaručeno utajení rozmístění atd.