Říjen 1923

Protože jsem se s reporty na čas odmlčel a na druhou stranu je mi líto nepsat nic, když se ve hře pokračuje, vracím se k psaní. Jen omezím rozsah a délku tak, abych "stíhal" a budu popisovat skutečně jen hlavní události měsíce. Zároveň jsem doplnil údaje v databázi ...

Po celý říjen se boje točily kolem spojenecké ofenzívy, jejímž cílem bylo dobytí Shanghaie a případně i Soochow, které bylo obleželo též, aby japonská posádka Shanghaie nemohla být tudy zásobována a posílena. Po zuřivých pozemních, ale i leteckých bojích (měsíční ztráty letadel se nakonec vyšplhaly k poměru 70x99 ve prospěch japonců) se sice podařilo probít se až do města, ale na závěrečnou zteč spojencům už nezbyly síly.

S souvislosti s obláháním Shanghaie proběhla i řada střetů na moři v blízském okolí. K největšímu souboji došlo 9.října, kdy byl svazem pancéřových křižníků napaden silně bráněný japonský konvoj směřující právě do Shanghaie. Na obou stranách byla řada těžce poškozených lodí, ale konvoj nakonec proklouzl i za cenu značných ztrát. Nepřímým důsledkem pak byl i další souboj, kdy se podařilo poškodit letadlovou loď Hosho. Ta byla nakonec u korejských břehů doražena britskými bitevními křižníky.

Listopad 1923

Listopad konečně přinesl obrat, alespoň na zemi (ve vzduchu si japonci udrželi mírnou převahu do posledního dne). 11.listopadu se spojenecká vojska (nasazeny byly čínské, britské, indické, australské, americké a francouzské jednotky) konečně probila do centra Shanghai a nepřítel město vyklidil. Přesto to neznamenalo konec bojů, ty utichly až v druhé polovině měsíce, kdy byla nová spojenecká základna konečně zajištěna.

Současně se ale listopad stal dalším černým měsícem pro spojenecké námořnictvo. Pokračující průlomy spojenecké blokády čínského pobřeží nakonec donutily nasadit obě strany maximum námořních sil a tak nakonec došlo k dalším dvěma soubojům mezi bitevními loďstvy a z obou vyšli vítězně japonci. V noci na 11.listopadu se střetl japonský svaz složený s bitevních lodí Nagato, Ise, Fuso a bitevních křižníků Kongo, Hiei a Kirishima postupně se dvěma eskadrama britských bitevních křižníků (Hood, Renown, Tiger, Princess Royal, Indomitable a Australia, New Zealand). V soubojích byla na japonské straně poškozena bitevní loď Fuso a bitevní křižník Kirishima, obě lodě středně a většina ostatních těžkých lodí lehce. U spojenců to bylo výrazně horší, Hood a Renown byly těžce poškozeny, Tiger potopen a Princess Royal a Indomitable poškozeny středně, zbytek lodí opět lehce.
A aby toho nebylo dost, v souvislosti s akcí, kterou spojenci (tentokrát hlavně americké jednotky) zahájili proti Formose 14.listopadu, došlo opět v noci, tentokrát 19.listopadu, ke střetu japonských bitevních lodí Nagato, Ise a bitevních křižníků Kongo a Hiei s americkým svazem bitevních lodí Pennsylvania, Arkansas, Wyoming a britské bitevní lodě Canada. A japonci opět skórovali, za cenu středního poškození Nagata a Hiei byly středně poškozeny lodě Pennsylvania, Wyoming a Canada. Výsledek tedy téměř vyrovnaný, ale vzhledem ke vzdálenostem k velkým loděnícím to znamená výpadek japonských lodí na dva měsíce a amerických a britských minimálně na půl roku.

Nicméně vylodění na severním pobřeží Formosy bylo nakonec úspěšné a spojenecké jednotky se zachytily v Taichu, západně od Taipei, kterou tak zároveň odřízly od zbytku sil na ostrově.

Prosinec 1923

Prosinec s sebou přinesl rychlý postup na Formose, kde byly v rychlém sledu hned v úvodu měsíce obsazeny Taipei a Tainan. Japonská obrana se tak stáhla do hlavního města ostrova, kde se postavila na zuřivý odpor. Spojencům tak nezbylo než zajistit získané území a začít na ostrov přesouvat posily tak, aby se zabránilo dlouhým bojům jako v podobě Shanghaie. Námořnictvo současně zajiťovalo okolní vody a přepravu posil a zároveň se snažilo zabránit v tomtéž protivníkovi. V průběhu měsíce tak došlo k několika soubojům lehkých sil obou stran ve kterých japonci ztratili z bojových lodí dva lehké křižníky a řada lodí obou stran byla více či méně poškozena.

Prosinec znamenal i dohru v boji o Soochow, kde byly po pádu Shanghaie spojenecké jednotky posíleny a město bylo 14.prosince dobito. Ustupující japonská armáda byla z větší části zahnána do vnitrozemí, kde byla do konce měsíce obklíčena.