Arkady vs Matto

arkadyvsmatto.jpg, 11 kB

Historické pozadí:

V listopadu 1921 je pravicovým extrémistou zavražděn japonský premiér Takashi Hara a tak v době zahájení Washingtonské konference zmítá Japonsko vládní krize. Korekiyo Takahashi neobhájil svůj kabinet v parlamentu a odstupuje, ale zároveň se prřkláni k pravicovým militaristům, kteří mají velký vliv na pravě nastoupivšího prince regenta Hirohita. Některá ustanovení Ishii Lansingova Paktu z roku 1917 o politice vůči Číně mezi USA a Japonskem jsou pak vykládána hodně volně a armáda, po té co opustila Sibiř kde podporovala Bílé v občanské válce chce obrátit svou pozornost proti Manchurii.
Ve Washingtonu kromě nespokojeného Japonska s omezením válečného loďstva není akceptovatelný ani požadavek Británie, která namísto stejného poměru s USA chce poměr 8:5, přičemž argumentem je, ze se to přeci týká celého Commonwealthu, na samotnou Británii by připadlo pouze 60% z tohoto poměru a tím pádem parita s USA. S tím ale nesouhlasí jak američané tak hlavně Francouzi, kteří se po porážce Německa opět staví do role hlavního soupeře Británie v Evropě.
V březnu 1922 vypukají první pohraniční icindenty mezi japonskou a čínskou armádou a obě země se postupně v průběhu dubna a května ocitají na pokraji války. Úměrně s eskalací situace se zhoršují vztahy s USA a 30.května 1922 Japonsko vyhlašuje válku Číně a USA. Ostatní evropské mocnosti v reakci na vyhlášení války deklarují svou neutralitu a to včetně Británie, nedávného blízkého spojence Japonska, která se teď naopak obává jeho rozpínavosti a kloní se v prvé řadě na stranu Číny a k ochraně svých kolonií.Pravidla pro jednotlivé "spojenecké" země:

USA
Ve válce s Japonskem. Spojenecké lodě smí používat jejich přístavy bez omezení. Neutrální lodě se řídí pravidly pro neutrální lodě. Pozemní i letecké jednotky spojenců smí používat jejich základny bez omezení.

Čína
Ve válce s Japonskem. Spojenecké lodě smí používat jejich přístavy bez omezení. Neutrální lodě se řídí pravidly pro neutrální lodě. Pozemní i letecké jednotky spojenců smí používat jejich základny bez omezení. Překročit hranice do Koreje smí jen když není v Číně ani v Manchurii žádná japonská základna. Cizí jednotky působící na začátku války v Číně jsou jednotky dobrovolníků bojující společně s čínskou armádou bez vlivu na diplomatický status své mateřské země. Tyto jednotky smějí být použity jen na čínském území.

Francie
Neutrální, ale sympatizující s USA. Lodě USA smí používat jejich přístavy bez omezení. Ostatní loďstva válčících států podléhají pravidlu o internaci. Neutrální lodě smí využívat přístavů bez omezení. Pozemní i letecké jednotky válčících stran mají zakázaný vstup.
Pravděpodobnost vstupu do války se každý měsíc zvyšuje o 5%. Po vstupu do války smí spojenecké lodě smí používat jejich přístavy bez omezení. Pozemní i letecké jednotky spojenců s vyjímkou Commonwealthu, smí používat jejich základny bez omezení.

Holandsko
Neutrální, ale sympatizující s USA. Lodě USA smí používat jejich přístavy bez omezení. Ostatní loďstva válčících států podléhají pravidlu o internaci. Neutrální lodě smí využívat přístavů bez omezení. Pozemní i letecké jednotky válčících stran mají zakázaný vstup.
Pravděpodobnost vstupu do války se každý měsíc zvyšuje o 2%. Po vstupu do války smí spojenecké lodě smí používat jejich přístavy bez omezení. Pozemní i letecké jednotky spojenců smí používat jejich základny bez omezení.

Commonwealth
Neutrální, ale sympatizující s Čínou. Lodě Číny smí používat jejich přístavy bez omezení. Loďstva válčících států podléhají pravidlu o internaci. Neutrální lodě smí využívat přístavů bez omezení. Pozemní i letecké jednotky válčících stran mají zakázaný vstup.
Pravděpodobnost vstupu do války se každý měsíc zvyšuje o 3%. Po vstupu do války smí spojenecké lodě smí používat jejich přístavy bez omezení. Pozemní i letecké jednotky spojenců s vyjímkou Francie smí používat jejich základny bez omezení.

SSSR
Ani po vstupu do války nesmí spojenecké ani neutrální lodě ani pozemní či letecké jednotky vstupovat na území SSSR.

Speciální pravidla:

Pravidla pro neutrální lodě
Neutrální válečné lodě a obchodní lodě se smí pohybovat do dvou hexů od vlastního či neutrálního území či zcela mimo bojové zóny. Pro proplouvání zónou vojenských operací je třeba každý konvoj deklarovat (například zásobovací konvoj do Hong Kongu). Pokud je takovýto pohyb válečných lodí či transportů deklarován a dojde k napadení japonci aplikuje se bonus na aktivaci.

Internační pravidla
Pokud libovolná loď válčící země vpluje do přístavu neutrální země, může zde zůstat 24 hodin od počátku dalšího dne, pak musí přístav opustit (jeden den do přístavu vpluje, jeden může zůstat, další den musí odplout). TF se nesmí rozpustit ani zůstat déle. Pokud se v přístavu zdrží déle, je "Internována". TF je rozpuštěna a loď je neaktivní až do vstupu internační země do války.

Bonusy pro aktivaci neutrální země
Potopení či poškození válečné lodě neutrála japonci = +20% a okamžitá kontrola aktivace neutrální země. V případě potopení či poškození neválečné lodě neutrála japonci = +10% a kontrola až na konci měsíce. V obou v případech, pokud k útoku došlo v bojové zóně a konvoj nebyl předem ohlášen, bonus se nepočítá. Pokud pohyb bude ohlášen a přesto dojde k útoku, je bonus pouze poloviční.
Dalším bonusem pro neutrální země je napadení japonskem některého z neutrálů. V okamžiku napadení neutrální země dostávají všichni neutrálové bonus +5%. V případě, že k tomuto napadení dojde bez vyhlášení války, které musí 24hodin předcházet akt útoku (myšleno jeden tah, čili další tah v noci už k napadení může dojít) je bonus pro zbývající neutrální země +20%.
V případě vylodění Japonců na Hawai, Aljašce, Austrálii, Cejlonu či Indii získávají neutrální země +15%, v případě vylodění na západním pobřeží USA +30% bonus k aktivaci a okamžitá kontrola aktivace.
Za každé Japonci obsazené město v Manchurii získávají neutrální země +1%, za každé čínské +2%. V případě, že se na jeho obraně podílela zahraniční jednotka dobrovolníků tak 3%.

Další pravidla vstupu do války
Každá neutrální země může vstoupit do války v případě, že uspěje v kontrole aktivace na základě aktivačního bonusu. Nicméně to neznamená, že do války automaticky vstupuje. Získává jen právo po zbytek měsíce Japonsku válku vyhlásit. Pokud tak učiní 24hodin před napadením japonců, získávají všichni ostatní neutrálové bonus -5%. V případě, že napadne japonce bez vyhlášení války získávají ostatní neutrálové bonus -25%. V případě, že neutrální země uspěla v kontrole aktivace a přesto v daném měsíci nevyhlásila válku, získává bonus -5% a ostatní neutrální země -10%.