Březen 1923

Diplomacie

Postoj Holanďanů se tento měsíc zmírnil a tak ani vláda neměla potřebu vstupovat aktivně do Pacifické války.

Válka v Číně

Na pozemní frontě je stále klid, bojuje se jen ve vzduchu.

Námořní akce v Asii

16-18.března, bitva u Hong-Kongu
V polovině března svaz japonských bitevních lodí opět operoval v Jihočínském moři a ohrožoval plavbu zásobovacího konvoje do Hong-Kongu. Ke vzdálenému krytí konvoje byl vyslán svaz bitevních lodí a bitevních křižníků Královského námořnictva. Jejich úkolem bylo střetnout se s japonským loďstvem, pokud by nebylo vyhnutí nebo v případě příznivé situace. Nic z toho nenastalo, přesto se obě loďstva nečekaně střetla 16.března ráno, když den před tím byl ztracen kontakt a britské lodě se začaly vracet zpět do přístavu. K bitvě tak došlo jen 120 mil od Hong-Kongu, což nakonec zachránilo řadu britských lodí, před jistou zkázou.
Když se nad ránem 16.března ukázal na obzoru nečekaně kouř, došlo k setkání britské bitevní eskadry (Iron Duke, Benbow, Marlborough, Emperor of India + 4x DD) a jedné z japonských bitevních eskader (Ise, Hyuga, Fuso a Yamashiro + 4x DD). Japonští dělostřelci využili toho, že britské lodě se jasně rýsovaly na osvětleném obzoru, zatímco japonské lodě bylo ještě špatně vidět. Díky tomu byla jejich palba značně přesná už na velkou vzdálenost. Iron Duke tak byl zasažen 12ti těžkými granáty a těžce poškozen, středně poškozen byl i Emperor of India a jeden z torpédoborců. Na japonské straně byla vážněji zasažena jen Hyuga a hořela, ale poškození asi nebylo zas tak vážné.
Oba svazy se pak vzdálily, ale jen nakrátko a v průběhu dopoledne vypukl další souboj. Ten už byl vyrovnanější a na obou stranách byly těžce poškozeny už zasažené lodě, tedy Emperor of India a Hyuga a poškozen jeden torpédoborec na každé straně. Přesto zase japonské lodě střílely přesněji, což bylo pro Královské námořnictvo nemilé zjištění.
Co však bylo horší, na scéně se objevil i druhý japonský bitevní svaz složený ze super bitevních lodí Tosa, Kaga a Nagato a bitevních křižníků Hiei a Kirishima. Těm se do cesty obětavě postavil předzvědný svaz lehkých křižníků a zabránil jim tak zapojit se do souboje předchozích dvou svazů. Za svou statečnost však zaplatil cenu nejvyšší, všechny tři lehké křižníky byly buď potopeny nebo těžce poškozeny a společně s nimi i jeden torpédoborec.
Na scénu se tak stačil dostavit i druhý britský bitevní svaz složený z bitevních křižníků Tiger, Lion a Princess Royal. Tento o mnoho slabší svaz pak dokázal manévrovat tak úspěšně, že se vyhnul vážnějšímu poškození a zároveň zabránil silnějšímu japonskému svazu způsobit mezi britskými těžkými loděmi pohromu.
Na pozadí tohoto souboje pak došlo k souboji dalších lehkých křižníků doprovázejících obě loďstva. Zde se souboj odehrával spíše pod britskou taktovkou, zapáleny byly japonské křižníky Kitakami a Oi a několik torpédoborců, na britské straně byl středně poškozen jen jeden torpédoborec. Pak však japonci vytáhli poslední trumf, když se do souboje lehkých sil připletl i svaz šesti pancéřových křižníků a zcela zvrátil křižníkový souboj, když těžce poškodil křižníky Sydney a Southampton a řadu britských torpédoborců.
V průběhu odpoledne se pak obě loďstva vzdálila a oba admirálové s pokoušeli reorganizovat své síly. K dalšímu souboji tak došlo až v noci na 17.března, když se japonci rozhodli dorazil slabšího soupeře a vyslali do boje nepoškozené bitevní lodě Ise, Fuso a Yamashiro, které narazily na již spojený britský svaz (Benbow, Marlborough a bitevní křižníky Tiger, Lion a Princess Royal). V průdkém nočním souboji byla těžce poškozena bitevní loď Yamashiro a jeden torpédoborec, na britské straně pak byly poškozeny obě bitevní lodě a bitevní křižník Tiger. Do souboje se pak zapojily i japonské pancéřové křižníky, ale rychle se zase stáhly z boje.
Nepřítele hledal i druhý japonský super bitevní svaz a měl štěstí až v noci na 18.března až těsně před samotným Hong-Kongem, když nalezl poškozený bitevní křižník Lion v doprovodu devíti torpédoborců. Torpédoborce předvedly co to je tradice Královského námořnictva, když dokázaly udržet japonské lodě v odstupu. Ba co víc, sice byly všechny potopeny, ale bitevní loď Kaga byla zasažena jedním z mnoha torpéd, které tu noc křižovaly hladinu Jihočinského moře a středně poškozena. A poškození druhé super bitevní lodě Tosa se pak postaral bitevní křižník Lion, který byl sice sám těžce poškozen, ale díky torpédoborcům nakonec unikl.
Radost z úniku před přesilou japonských lodí však pokazila zpráva lehkého křižníku Dublin, jehož posádka vytáhla z moře několik námořníků z bývalé vlajkové lodi Královského námořnictva z bitevní lodi Iron Duke, která se už v noci na 17.března potopila. Dále byla potvrzena ztráta tří lehkých křižníků a jedenácti torpédoborců. Na druhou stranu japonci přišli s největší pravděpodobností jen o tři torpédoborce. Bitva tak skočila jednoznačnou porážkou Královského námořnictva, ale ze strategického hlediska není situace zas tak děsivá, protože prakticky všechny japonské bitevní lodě byly více či méně poškozeny a budou muset na nějakou dobu do doků. Podobně je na tom sice Královské námořnictvo, ale pro spojence je výhodou, že zbývá ještě Americké námořnictvo ...

HMS Iron Duke
Bitevní loď Iron Duke počátkem března v Hong-Kongu

Námořní akce v Pacifiku

22.března, bitva u ostrova Bonin
V průběhu března bylo Americké námořnictvo poměrně v klidu a tak v Pacifiku operovalo jen několik svazů lehkých sil. Jeden z těchto svazů zajišťoval plavbu letadlové lodi Argus jižně od japonských břehů. Po potopení Settsu se Argus sice stáhl, ale americký svaz v oblasti zůstal a narazil 22.března nedaleko ostrova Bonin na podobný japonský svaz.
Přestože americké lodě měly značnou převahu (pancéřový křižník, dva lehké křižníky a deset torpédoborců proti třem lehkým křižníkům a dvěma torpédoborcům), výsledek tomu již tradičně neodpovídal. V dělostřeleckém souboji byl sice poškozen lehký křižník Yuru a dva torpédoborce (jeden pak byl doražen torpédem), ale na americké straně byl torpédem zasažen křižník Birmingham a poškozeno pět torpédoborců, z nichž jeden se na vzdálenou základnu už vrátit nedokázal. Výsledkem tak byla ztráta jednoho torpédoborce na obou stranách.

Letecká válka

Počátkem měsíce byla opět aktivní 19.bombardovací peruť z Hangchow, kdy několikrát úspěšně napadla konvoje plující do nedaleké Shanghaie a zasáhla několik transportních a nákladních lodí z nichž se dvě transportní a jedna nákladní potopily, řada dalších byla poškozena.
Od počátku měsíce operoval britský svaz kolem letadlové lodě Argus jižně od Japonských ostrovů. Lodě sice byly po dlouhém přesunu, ale piloti byli plni nadšení ukázat sílu nové námořní zbraně. A tak hned 6.března, kdy průzkum identifikoval nedaleký japonský svaz, se vydali do útoku. Cíl sice nalezla jen jedna skupina torpédových letadel, ale jedno torpédo zasáhlo tanker Nippon Maru, který byl zapálen a po několika dnech se potopil.
Útok tak blízko Japonských břehů vyvolal očekávanou reakci a na moře vyrazila skupina těžkých lodí ve snaze dopadnout britské útočníky. 10.března se oba svazy k sobě přiblížily a odstartovala útočná vlna. Střemhlavé bombardéry se sice neprosadily, ale torpédové bombardéry zasáhly třemi torpédy starší bitevní loď Settsu. Druhá vlna pak bitevní loď dorazila dalším zásahem.
Japonské lodě se i druhý den snažily dostatečně přiblížit k britské letadlové lodi, ale po dalším zásahu, tentokrát do bitevní lodě Suwo se stáhli z dosahu britských letadel. Svaz kolem Argusu se pak stáhl k dozásobení.
Letecká válka se koncem měsíce vrátila nad Shanghai, kam japonci poslali posilu stíhacích jednotek a zaskočily útočící americké jednotky. Přesto se stíhací doprovod v podobě 10.perutě USAAF činil a dosáhl pěti sestřelů. Bohužel za cenu ztráty pěti vlastních stíhaček a dvou bombardérů. Přesto lze takový výsledek proti přesile zkušených obránců považovat za úspěch.

Ponorková válka

3.března - britská ponorka L-5 zasáhla torpédem v Jihočínském moři bitevní křižník Kongo
21.března - americká ponorka R-20 poškodila křižník Yuru nedaleko ostrova Bonin

Tím končí výčet úspěšných akcí. Poměrně hodně ponorek bylo poškozeno, hlavně na přístupech k Rabaulu a ve Žlutém a Jihočínském moři. Obecně lze říci, že protiponorkové patroly obou stran se zlepšují.Aktuální námořní ztráty:
Spojenci: 5x BB, 1x BC, 2x CA, 6x CL, 36x DD, 2x PG, 1xSC, 3xTB, 5x AK, 2x TK
Japonci: 6x BB, 1x BC, 3x CA, (10+3)x CL, 61x DD, 1x AD, 1x AV, 6x ML, 3x SS, 2x MSW, 5xAO, 20x AP, 18x AK, 4x TK

Námořní ztráty za tento měsíc:
Spojenci: 1x BB, 3x CL, 12x DD, 1xTB
Japonci: 1x BB, 4x DD, 1x AP, 2x AK, 1x TK