Září 1922

Strategická situace
Po obsazení Filipín, bitvy u Wake a stabilizování fronty v Číně se situace dostala do jisté rovnováhy. Obě strany podnikají nájezdy ve snaze oslabit soupeře, ale k žádné rozhodující bitvě zatím ještě nedošlo. Ke změně může dojít v Číně, ale i zde by to znamenalo jen posunutí fronty a nikoliv zásadní zvrat ve válce. Nezbývá než doufat, že ten to zvrat s sebou přinese posílení spojenecké aliance ...

Válka v Číně
Celý měsíc pokračovaly boje o Peking, kdy se japonská armáda stojící před městem pokoušela prorazit obranu a vytlačit obránce z města. To se jim ani po opakovaných útocích nepodařilo, přestože se několikrát opakovaně vklínili do obrany. Koncem měsíce však byly detekovány japonské jednotky obcházející město z jihu a tak se nad nepočetnou posádkou města začíná vznášet hrozba obklíčení.

Námořní akce v Asii

1.září, bitva v Jihočínském moři
V noci na 1.září překvapila 3.divize bitevních lodí Asijského loďstva operující v Jihočínském moři japonský konvoj plující do Manily. Japonský kapitán, jak už se stalo zvykem, konvoj bleskurychle rozpustil a tak se podařilo potopit jen minolovku Natsushima Maru, jednu transportní loď a další dvě poškodit.
22.září, bitva v Shanghaiském zálivu
Další akcí 3.divize bitevních lodí Asijského loďstva mělo být vyčištění Shanghaiského zálivu od japonských lodí, které zde provádějí nepřetržitou blokádu. Tentokrát ale starší bitevní lodě 3.divize narazily na tvrdý oříšek. V zálivu operovalo sice jen sedm japonských torpédoborců, ale svou kůži nedaly snadno. Po zásahu torpédem potopily jeden americký torpédoborec a zasáhly i bitevní loď Georgia, kterou poškodily. Japonské ztráty čítají jeden potopený torpédoborec, dva těžce poškozené (pravděpodobně potopené) a jeden středně.
30.září, bitva ve Filipínském moři
Po poškozeních, která 3.divize bitevních lodí utrpěla u Shanghaie se svaz stahoval Filipínským mořem na jih, když ráno 30.září došlo k nečekanému setkání:
"O půl páté ráno vzbudil pomocný námořník Tozuka kapitána lodi Pennang Maru, která se vracela do Japonska, poté co přivezla zásoby saké na Mindanao. Ať se jde podívat na krásné císařské bitevní lodě jež se právě objevily na obzoru v prvních paprscích vycházejícího slunce. Bitevní lodě byly opravdu krásné, bohužel nebyly japonské ..."

georgia.jpg, 23 kB
Bitevní loď Georgia krátce před válkou

Námořní akce v Pacifiku

14.září, bitva u ostrova Marcus
Začátkem září vyrazilo opět Pacifické bitevní loďstvo směrem k japonským základnám západně od Midway. Výsledkem bohužel nebylo slavné vítězství, ale opět nedůrazná akce bitevního loďstva, která zpečetila osud admirála Ingelsona, který byl po návratu odvolán z velení a krátce poté penzionován. Celá akce totiž vyústila v nepřehlednou noční šarvátku, kdy oba svazy bitevních lodí narazily na japonský svaz čtyř těžkých křižníků s doprovodem, který ale nedokázaly zdecimovat. Sice se nakonec podařilo potopit dva těžké japonské křižníky (Idzumo a Tokiwa) a jeden torpédoborec, ale americké loďstvo ztratilo také jeden torpédoborec a několik dalších lodí bylo lehce poškozeno, což je ovšem k početní i kvalitativní převaze pěti moderních bitevních lodí s dorpovodem řady torpédoborců opravdu slabý výsledek.
14.září, bitva severně od Pearl Harboru
V polovině září se japoncům povedlo oplatit američanům jejich nájezdy na konvoje a zásobovací trasy, když severně od Havaje byl pěti lehkými křižníky napaden americký zásobovací konvoj s doprovodem jednoho chráněného křižníku a několika torpédoborců. Boj zde byl zcela jednoznačný, japonci potopili křižník Chicago a jeden torpédoborec a další dva poškodily. Na japonské straně byl vážněji zasažen jen křižník Oi, ale i přes snahu amerických plavidel vypátrat ho a potopit, byl nakonec pravděpodobně zachráněn.
19-22.září, bitva u ostrova Baker
Ještě větší katastrofa postihla američany po znovuobsazení ostrova Baker v jižním Pacifiku. Japonský admirál zde připravil past, do které americká flotila ochotně napochodovala a dvěma svazům japonských těžkých lodí (bitevní lodě Tosa, Mutsu, bitevní křižník Kongo, pancéřové křižníky Iwate a Asama plus řada doprovodných plavidel) předhodila tučnou kořist. Nejpve japonské bitevní lodě vyřadily americký ochranný svaz v podobě 2.eskadry křižníků (pancéřové křižníky Missoula, Seattle a Brooklyn), přičemž Brooklyn a jeden todpédoborec byly potopeny, zbytek svazu zahnán. Pak se na konvoj převážející posily pro pozemní jednotky na ostrově vrhl svaz japonských kžižníků. Z doprovodu byl potopen starší pancéřový křižník Charleston, čtyři torpédoborce a další dva byly těžce poškozeny. Dále byly potopeny dvě nákladní lodě. Transportní plavidla naštěstí unikla.

Ponorková válka
3.září - ponorky S-34 a R-20 potopily torpédoborec Yamakaze u ostrova Wake
7.září - v Jihočínském moři ponorka S-4 těžce poškodila nákladní loď Shunsei Maru
22.září - ponorka S-35 zasáhla v Shanghaiském zálivu jedním torpédem torpédoborec Tachikaze
29.září - ponorka R-18 zasáhla v Shanghaiském zálivu jedním torpédem křižník Natori
Několik ponorek obou stran bylo lehce poškozeno.

Diplomacie
Přestože neutrálové se postupně kloní na stranu spojenců, jejich postoj zatím zůstává stejný, jak jej deklarovali na začátku války.

Aktuální námořní ztráty:
Spojenci: 4x BB, 2x CA, 3x CL, 15x DD, 1x PG, 2x AK, 2x TK
Japonci: 1x BC, 3x CA, 2x CL, 24x DD, 1x AD, 1x AV, 3x ML, 1x SS, 1x MSW, 7x AP, 8x AK, 1x TK

Námořní ztráty za tento měsíc:
Spojenci: 2x CA, 1x CL, 8x DD, 2x AK
Japonci: 2x CA, 6x DD, 1x MSW, 1x AP, 2x AK