Listopad 1922

Válka v Číně

Po období krátkého klidu na čínské frontě přišel pro spojence úder z čistého nebe. Japonská armáda zaútočila z moře na trojúhelník měst Soochow-Shanghai-Hangchow a i přes těžké ztráty se japonské 6.armádě nakonec 24.listopadu podařilo dobít Soochow a tak se v oblasti pevně zachytit.

Námořní akce v Asii

Vylodění v Soochow
Skoro celý listopad se v Soochow a v Shanghaijském zálivu vyloďovaly s podporou starších bitevních lodí japonské pozemní síly. Celá akce vyústila v řadu drobných potyček hlavně s americkými ponorkami, z nichž některé se opakovaně vyznamenaly. Japonské námořnictvo akci navíc zaplatilo množstvím potopených a poškozených transportních a nákladních lodí, z nichž řada byla potopena pobřežním dělostřelectvem či na minách.

sub_s3.jpg, 33 kB
Ponorka S-3, jedna z nejúspěšnějších

Námořní akce v Pacifiku

2-5.listopadu, bitva u ostrova Midway
I na počátku listopadu se kolem ostrova Midway pohybovaly dva japonské svazy těžkých lodí a přestože byly opakovaně detekovány, podařilo se jim postupně ulovit tři americké nákladní lodě. Poprvé uspěly v noci na 2.listopadu bitevní lodě Ise, Hyuga a Yamashiro kdy napadly konvoj sedmi nákladních lodí a dvě z nich potopili. 5.litopadu pak tlupa pěti lehkých křižníků uštvala osamocenou nákladní loď těsně před přístavem na Midway.

26.listopadu, bitva u ostrova Wake
Americká bitevní flotila pohybující se v okolí ostrova Wake narazila po několika dnech bezvýsledného pátrání na dva japonské tankery. Oba byly nemilosrdně rozstříleny.

Ponorková válka

2.listopadu - ponorka S-3 těžce poškodila torpédoborec Nadakaze před Soochow
3.listopadu - ponorka S-9 poškodila lehký křižník Kitakami v Čínském moři
5.listopadu - ponorka S-6 těžce poškodila torpédoborec Yukaze před Soochow
8.listopadu - ponorka S-33 poškodila transportní loď Humburugu Maru před Soochow
9.listopadu - ponorka S-33 poškodila transportní loď Seiwa Maru před Soochow
13.listopadu - japonská ponorka No. 10 nedaleko Formosy těžce poškodila čínský lehký křižník Chao Ho
19.listopadu - ponorka S-3 poškodila bitevní loď Suwo před Soochow
20.listopadu - ponorka S-3 poškodila nákladní loď Montreal Maru před Soochow
23.listopadu - ponorka S-33 poškodila nákladní loď Columbia Maru před Hangchow
29.listopadu - ponorka R-15 poškodila torpédoborec Enoki nedaleko ostrova Wake
30.listopadu - japonská ponorka No. 36 potopila nedaleko Formosy dělový člun Palos

Diplomacie

Po japonském vylodění v Soochow a v Shanghaijském zálivu a hlavně pak po obsazení města Soochow, kde rozlícená japonská soldateska masakrovala nevinné obyvatelstvo, se pohnuly ledy v diplomatických kruzích evropských zemí. Obzvláště diplomacie Britského Impéria musela vyslyšet protesty lidu, které vyhnaly do ulic šokující zprávy ze Soochow a v neposlední řadě i obchodníků hájících své zájmy na spřáteleném čínském území. Dokonce i holandská vláda, které se minulý měsíc spokojila s protestem se nyní začíná klonit k tvrdšímu přístupu britské vlády a diplomatů.Aktuální námořní ztráty:
Spojenci: 4x BB, 2x CA, 3x CL, 194x DD, 2x PG, 1xTB, 5x AK, 2x TK
Japonci: 1x BC, 3x CA, 2x CL, 32x DD, 1x AD, 1x AV, 3x ML, 1x SS, 1x MSW, 2xAO, 19x AP, 8x AK, 3x TK

Námořní ztráty za tento měsíc:
Spojenci: 1x PG, 3x AK
Japonci: 3x DD, 12x AP, 2x TK