Memoir '44 - AAR Liberation of Paris

Arkady (Axis) vs Max (Allies)

Scénář 11 - Liberation of Paris, August 24, 1944
Historické pozadí: Vědomi si vysoké symboliky a politické důležitosti Paříže, plánovaly původně spojenecké síly obklíčení města a jeho následnou kapitulaci, raději než riskovat přímý útok s neodmyslitelnou cenou pouličního boje a dopadů na civilní obyvatelstvo.
Jak je zažito, velitel Paříže generál von Choltitz ze svého hotelového pokoje na Faubourg Saint-Honoré, byl natolik uchvácen krásou města, že se rozhodl neuposlechnout Hitlerovy rozkazy ke zničení města. Navíc také sjednal pro oblast města příměří se členy francouzského odboje.
Tato poslední skutečnost pravděpodobně přesvědčila spojenecké velení k rozhodnutí zaútočit na město čelním útokem. Stejně tak generálové Leclerc a deGaulle požadovali, aby město bylo osvobozeno k obnově francouzské národní hrdosti. Cela akce tak byla přidělena V.sboru s tím, že Leclerc bude velet útoku. Ovšem přístupy k Paříži nebily tak jednoduchou záležitostí jak se očekávalo. von Choltitz využil příměří ve městě a posílil obranou na okrajích a přístupech k městu. Byl na hony vzdálen tomu vzdát se a odevzdat město spojencům bez boje.
Leclercovi Francouzi zaútočili na Paříž za úsvitu 24.srpna ve dvou uskupeních. Levé křídlo vedené plukovníkem de Langladem okamžitě narazilo na německou obranu a bylo na několik hodin zataženo do bojů kde došlo ke zničení několika německých tanků. Pravé křídlo, pod velením plukovníka Billota, narazilo ještě na silnější obranu a okamžitě zabředlo na okrajích města do boje se silnými opěrnými body v přilehlých vesnicích.
Během noci však obrana zeslábla neboť von Choltitz vydal rozkaz k ústupu za Seinu. Dalšího dne, 25.srpna, kapituloval von Choltitz generálu Leclercovi na nádraží Montparnass.
Scéna je připravena, bitevní linie vytyčeny a ty máš velení. Vše ostatní je historie.

Spojenci, kolo 1
Assault, right flank
Pravé křídlo generála Billota zahajuje razantní postup všemi jednotkami. Tanky objíždí lesík z obou stran, část z nich se navíc přesouvá na střed. Pěchota obsahuje lesík, jedna jednotka zůstává ve skrytu jako záloha.
Spojenci jsou velice nervózní z dělostřeleckých pozic a berou je jako prioritní cíl. Hned první salvou Shermanů padají dva granáty a opevněná pozice ve městě je k ničemu.
Palba na pěchotu v opevněných pozicích a městech je pak již bez úspěchu, jednu vlajku lehce odráží pytle s pískem, i když přeci jen jeden zásah pěchota utrpí.

Stav bitvy: 1 – 0
 
Osa, kolo 1
Assault, center
Chci využít dělostřelectvo dříve, než se nepřítel dostane příliš blízko a navíc oslabit tankové jednotky, které proti mně postupují z křídla.
Nejprve pěchota z postavení ve vesnici a pak palba dělostřelectva však nedokáží nepřátelské tanky ani zahnat ani zcela zničit.

Stav bitvy: 1 – 0
Spojenci, kolo 2
Assault, center
Tanky, které se mi nepodařilo zahnat se nyní zapojují do boje.
Spojenecká pěchota mě netrápí, stěží drží krok v lesnatém terénu. Díky postavení ve vesnici navíc v opěvněných pozicích se daří limitovat palbu tanků ze střední vzdálenosti.
Je zcecla bez efektu.
Stav bitvy: 1 – 0
   
Osa, kolo 2
Attack, right flank
Rozkazuji protiútok na pravém křídle s dvěma cíli.
Chci využít tanky pro silný úder a zkusit odvést pozornost Maxe k téhle části mapy – má slabost na tankové bitvy. Tanková jednotka se posouvá mezi obě opevněná postavení pěchoty a společně zahajují zdrcující a soustředěnou palbu na pěchotní předvoj.
Část je zničena přímo, část díky nemožnosti ústupu podléhá panice a nakonec je jednotka po závěrečném útoku tanků spolehlivě zničena.

Stav bitvy: 1 – 1
Spojenci, kolo 3
Recon in force, each section
Tanky na pravém křídle a v centru kopírují stejný manévr, úder pravým hákem na kontaktní vzdálenost k opěvněnému postavení pěchoty.
Na svém levém křídle se stále spojenci ještě bojí mého uskupení a drží se na maximální vzdálenost, hodlají se přestřelovat s mými tanky.
Proti pěchotě uspěli všechny hody, obě moje jednotky jsou tak na polovičních stavech. S tanky mám větší štěstí a ztrácím jen jeden stroj.

Stav bitvy: 1 – 1
   
Osa, kolo 3
Probe, lef flank
Vůbec nemám vhodné karty, takže poslední pokus odvrátit tankový útok na levém křídle.
Navíc se mi nechce opouštět opevnění postavení, i když je v otevřeném terénu. Tanky jsou na kontakt, panzerschrecky a granáty v plné permanenci, to přeci musí vyjít.
Jenže nevyšlo, proti pěchotě by to bylo zničující, tady jsou mi na kostkách dva panáčci a vlajka k ničemu.

Stav bitvy: 1 – 1
Spojenci, kolo 4
Probe, right flank
Max se nenechává rozhodit a cití na pravém křídle šanci, zesiluje tlak tanky proti pěchotě, neboť bez ní je cesta na Paříž volná.
Úder zblízka sice nevyůstil ve ztráty, ale dvě vlajky mě vyhání z opěvněného postavní. Alespoň minimalizuji škody a mizím z výhledu druhé tankové skupině, která si tak ani nevystřelí.

Stav bitvy: 1 – 1
 
Osa, kolo 4
Probe, lef flank
Jsem nucen na svém levém křídle ustupovat, ne že by mi karty umožňovali hrát něco jiného.
Pěchota se stahuje na okraj Paříže, kam zcela jistě bude směřovat pokračování útoku.

Stav bitvy: 1 – 1
Spojenci, kolo 5
Assault, right flank
Nedostatkem vhodných karet Max evidentně netrpí, dále se valí na Billotově křídle směr Paříž. Nejprve zahahuje palbu na dělostřelectvo, to ve městě ani v opěvnění nemá žádné bonusy a tak je ztráta jednoho děla ještě přijatelná.
Pak ovšem začíná pohroma, nejprve naprosto přesný úder likviduje pěchotu na kontaktní vzdálenost, Overrun dává hned možnost získat i bod za obsazení vstupu do města.
A pak závěrečný hod zbylé tankové jednotky proti dělostřelecké pozici mi bere i poslední zbytky naděje, tři vlajky !
První ignoruji díky opevnění, ale na zbylé dvě nemám dost prostoru, ke kraji mapy je to jen jeen hex.
Dělo je zničeno.

Stav bitvy: 4 – 1
   
Osa, kolo 5
Recon, center
Fakt nemám karty a situace je kritická, pokusím se alespoň získat možnost výběru, pokud na to bude čas.
Hraji na středu s výhledem na líznutí dvou karet.
Pěchota, teď již beznadějně obchvácená úderem na křídle se pokusí zasáhnout již dříve poškozené tanky. Dvě kostky na alespoň jeden zásah, ale nic z toho. Hvězda a panáček jsou mi k ničemu.
To bude rychlý konec.

Stav bitvy: 4 – 1
Spojenci, kolo 6
Recon in force, each section
Max se už ani neobtěžuje s pohybem, pálí rovnou, začíná na středu a stačí mu jeden hod.
Pěchota v opevněném postavení ve vesnici ani neustoupí a je rovnou zničena.
Konec, Generál Billote vyčistil své pravé křídlo i střed bojiště a cesta na Paříž je tak úplně volná.

Stav bitvy: 5 – 1   Spojenecké vítezství !