MsAHq Květen 1943V průběhu května proběhla bitva o Sorong, kde se koncem dubna nečekaně vylodili američané. Obě strany nasadily bitevní lodě a masu letectva a výsledkem je americká nadvláda nad oblastí. Letiště na Sorongu rázem odřízlo od spojení japonské základny na Amboině a neutralizovalo základny na jihu Celebesu. Britská strana k ofenzívě přispěla útokem na Andamanské ostrovy v Bengálském zálivu. Neklidná byla i fronta v Číně.

Timor
Jak již bylo zmíněno, japonci se pokusili alespoň způsobit američanům škody nájezdem bitevních lodí, ale neuspěli. V oblasti se krátkou dobu pohybovala i KB, do bojů u Sorongu ale nezasáhla. Američané tak 11.května obsadili základnu v Babo a jejich letectvo začalo kralovat nad oblastí. Na tuhý odpor narazilo až nad Medanem, kam se pravděpodobně posunula japonská obranná linie.
Britské síly v oblasti provedly jen několik náletů na japonské lodní spoje, za které ale zaplatily nepříjemnými ztrátami.

Bengálský záliv, Barma a Indie
V rámci ofenzivních akcí spojenců bylo v hlavním stanu Matto HQ rozhodnuto o alepsoň menší operaci na podporu amerického úsilí. Pokus z konce dubna o pozemní útok na Barmské frontě ztroskotal. Hlavní akcí se tak stala invaze na Andamanské ostrovy v Bengálském zálivu.
Již 2.května zahájily britské bitevní lodě s podporou bombardérů z Rangoonu ostřelování japonských pozic na ostrovech. Invazní svaz se sice opozdil oproti plánu o jeden den a k samotnému vylodění došlo až 5.května za úsvitu, ale na výsledek to nemělo žádný vliv. Jednotky tří bitských brigád převálcovaly snadno japonskou obranu a již večer byly ostrovy ve spojeneckých rukách.
Japonská odpověď na hrozbu útoku se zhmotnila na základně Victoria Point v Malajsii, kde se 5.května ráno soustředilo téměř 200 japonských letadel všech typů. K útoku se už ale nedostaly, dle plánu podpory vylodění 5.května za úsvitu na letiště zaútočilo přes 250 spojenekých letadel, které zlomily odpor stíhací obrany základny a většinu japonských letadel zničily na zemi.

Invaze na Andamany
Britské jednotky vyloďují 25pdr houfnici na Andamanech

Čína
Japonská armáda v Číně naplánovala další mohutný úder na obranu Kunmingu. Ke konci měsíce se před Kunmingem shromáždilo přes 700 tisíc japonců podporovaných téměř 7500 děly 1300 tanky. Přípravy samozřejmě neunikly pozornosti spojenců, nicméně většina záloh už byla nasazena na frotně a tak k obnraně se podařilo soustředit jen kolem 280 tisíc japonců, 1800 děl a jen několik desítek tanků. Nezbylo, než se spolehnout na leteckou podporu a pevná opevnění vybudovanána obranu města.
Úder přišel 25.května, kdy japonci zaútočili masou letadel na letiště v Kunmingu. I přes početní převahu japonců spojenci dokázali sestřelovat japonská letadla v poměru cca 1:2, nicméně ztráty byly citelné na obou stranách. Letiště se z provozu ale vyřadit nepodařilo. Pozemní útok byl zahájen tentýž den a ten den i skounčil. Japonci ztratili přes 36 tisíc mužů, spojenci necelých 7 tisíc. Obrana zůstala neporušená. 26.května pokračoval útok na spojenecké letiště, ale na výsledku to už nic nezměnilo, japonská úderná vojska se začala z fronty opět stahovat.

Ponorková válka
Většina ponorkových a protiponorkových bojů se opět odehrála u amerických spojenců. Jediné akce v oblasti Matto HQ jsou následující:
4.května - Japonská ponorka RO-100 zasahuje dvěma torpédy nákladní loď u Chandpuru
17.května - holandská ponorka KX těžce poškodila torpédoborec Akikaze v Malackém průlivu

    Obsazené základny:
  • 5.května - Spojenci osvobozují Andamanské ostrovy
  • 11.května - Spojenci osvobozují Babo (u Sorongu)Spojenecká esa

ace4305.gif, 50 kB


Zpět