MsAHq Duben 1943Ani duben nebyl žádným zlomovým měsícem. Po celý měsíc probíhala válka lehkých námořních sil a hlavně pokračovala mohutná letecká válka, kdy hlavně letectvo USA masivně bombardovalo japonské základny severně od Timoru. Toto bombardování se pak ukázalo být přípravou k vylodění na Sorongu ...

Timor
Po větší část dubna podnikaly americké letecké jednotky údery na japonské základny v okolí a postupně přeorávaly jedno letiště za druhým. Výsledkem pak byla úspěšná invaze na Sorong, kde se 28.dubna vylodily americké jednotky a den na to základnu úspěšně obsadily. Japonská reakce na útok byla zatím prakticky nulová. Jednotky Mattova HQ se na akci nepodílely a jen prováděly nálety na japonské lodě pohybující se v okolí Maccasaru.

Bengálský záliv, Barma a Indie
Na Barmské frontě pokračují nálety na japonské základny, kde se spojenečtí piloti stále nesetkávají s významným odporem. Na pozemní frontě zůstává stav nezměněn, což potvrdil i zkusmý útok na Moulmein koncem měsíce.
Největšíhp úspěchu v oblasti se dosáhlo, když byl začátkem měsíce napaden japonský zásobovací konvoj plující opět k Andamanám. Spojenecké letectvo celý konvoj prakticky zničilo.

Čína
V Číně vládl opět poměrně klid. Na pozemní frontě k žádnému útoku nedošlo, jen japonské letectvo začalo být opět aktivní a napadlo několik pravidelných náletů spojeneckých bombardérů na japonská vojska u Kunmingu. Japonci sice vždy měli větší ztráty, ale bohužel při jednom z těchto přepadů byl sestřelen FLT Dobbins D. z elitní 17.squadrony, druhý muž v pořadí spojeneckých leteckých es se 30ti sestřely, a byl zajat.

Ponorková válka
Britské a holandské ponorky byly v dubnu hodně neaktivní. Jediného úspěchu dosáhla holandská ponorka KX, která už 3.dubna zasáhla několika torpédy a potopila nákladní loď Biwa Maru. KVII byla naopak 9.dubna středně poškozena japonskými torpédoborci při návratu z operační plavby. Japonské čluny v oblasti Matto HQ neoperovaly.

    Obsazené základny:
  • 29.dubna - Spojenci osvobozují SorongSpojenecká esa

ace4304.gif, 50 kB


Zpět