MsAHq Září 1942Září byl na události chudý měsíc. Obě strany se vzpamatovávají z předchozích bojů a nabírají dech do dalšího zápolení. Jen na obloze boje příliš nepolevily.

Sumatra
Už třetího září padla poslední obsazená holandská základna na ostrově, Medan. Zbytky sil jsou nyní roztroušeny v jungli, kde na ně pořádají hon japonská letadla.

Jáva
Situace Suarabáje se pomalu ale jistě zhoršuje. Japonské těžké lodě dvakrát v průběhu měsíce ostřelovaly základnu a způsobily nezanedbatelné škody. Na druhou stranu, když se 8.září na dostřel baterií neopatrně přiblížilo několik japonských torpédoborců, byly čtyři z nich poškozeny a jeden nakonec potopen útokem torpédových bombardérů. Britské obchodní lodě se několikrát pokusily dovést do obklíčeného města zásoby, ale s nevalným výsledkem.

Timor
Timor je i nadále baštou spojeneckých sil v Holandské východní Indii a hlavně americké bombardéry sužují japonce na okolních ostrovech. Ti se jim pokusili postavit s novým typem armádní stíhačky, přezdívané ve spojeneckém kódu Tony, ale v záplavě pum zanikl i jejich úspěch proti těžkým bombardérům USAAF.

Tony
Nové japonské armádní stíhačky Tony

Bengálský záliv, Barma a Indie
Situace na Barmských hranicích se nezměnila. 224.skupina RAF pokračuje v náletech na jednotky japonské 15.armády a japonci se v noci občas ukážou nad Rangoonem. Velký úspěch ale přinesla operace Krupobití, kterou uspořádala právě 224.skupina RAF ve spolupráci s bombardovací skupinou USAAF. Cílem se stalo letiště v Bangkoku, kde byla shromážděna hlavní úderná síla japonského bomabrdovacího letectva. A tak od 15-18.září byly podniknuty čtyři velké nálety, jichž se celkově zúčastnilo 256 Blenheimů IV, 108 B-17, 46 B-25, 38 Wellingtonů a 37 Hudsonů a podařilo se zničit přes 300 japonských letadel a základnu na nějakou dobu zcela vyřadit z provozu. Spojencké ztráty byly minimální.

Čína
V Čině se spojenecké jednotky začaly stahovat na obranný perimetr kolem Kunmingu, díky čemuž hned 1.září padl už téměř vyklizený Kweiyang. Teprve koncem měsíce se japonská armáda přiblížila k novým obranným postavením čínských jednotek, nicméně první pokusné výpady byly rychle odraženy. Přesto se 26.září podařilo japoncům obsadit předpolí Kunmingu a začíná tak boj o další čínské město.
Spojenecké letectvo si naštěstí zatím drží nadvládu ve vzduchu a po odražení prvních náletů si jí zatím udrželo. Nelze než doufat, že japonské letecké síly se v Číně již vyčerpaly a díky úspěchu náletů na Bangkok ani nemá moc rezerv.

Ponorková válka
V Bengálském zálivu pokračuje bitva japonkých ponorek s britskými konvoji do Rangoonu. A tentokrát se lépe dařilo britům, když se v průběhu měsíce podařilo potopit dvě japonské ponorky a jen jedna loď byla potopena a jedna poškozena. Britsko-holandskou ponorkovou vlajku tento měsíc držela jedina holadská ponorka, která zasáhla japonskou transportní loď v Jihočínském moři.
Úspěchu naopak dosáhla japonská ponorka I-176 číhající před Suerabájou, která postupně zasáhla a většinou i potopila tři spojenecké obchodní lodě pokoušející se proniknout do přístavu.

    Obsazené základny:
  • 1.září - Japonci obsazují Kweiyang (Střední Čína)
  • 3.září - Japonci obsazují Medan (Sumatra)
  • 15.září - Japonci obsazují Malang (Nová Guinea)
  • 21.září - Spojenci osvobozují Apanamu (Gilbertovo souostroví)


Spojenecká esa

ace4209.gif, 50 kB


Zpět