MsAHq Květen 1942Po celý květen pokračovala britská ofenzíva v Barmě, která s sebou přinesla rozsáhlé pozemní, letecké i námořní boje. Nedá se říci, že by zde došlo k zásadnímu zlomu ve vývoji, nepřítel je stále velmi silný a situace nejistá, nicméně je to první větší fronta,kde se podařilo postavit se japoncům v rovnocenném boji. Podobně bojují naši američtí spojenci o Thursday Island na jižním pobřeží Nové Guinee. Kde je situace stále špatná a bez naděje na brzké zlepšení, je Nizozemská Východní Indie a Čína, kde jsou japonci stále nezastavitelní.

Borneo
Po obsazení Samarindy byla pozice na západním pobřeží Bornea ztracena. Už 10.května byl obsazen Tarakan a pak se Divize císařské grady obrátila proti Balikpapanu. Stateční obránci vzdorovali týden, ale nakonec byli vytlačeni 19.května z města a tím více méně organizovaný odpor spojenců na Borneu ustal. Zbytky sil byly buď rozdrceny nebo zahnány do vnitrozemí. Vítězství ale japonci zaplatili ztrátou či poškozením řady transportních i několika válečných lodí, které byly intenzivně napadány holandskými bombardéry a australskými a britskými torpédonosnými bombardéry.

Jáva
Po soustředěném útoku japonské armády podporované námořním ostřelováním a nálety byla 10.května poměrně snadno dobita Batávie. Zbytky holandských sil se stáhly do Tjilitjapu, odkud se část podařilo evakuovat, než byly holandské transportní lodi zastiženy japonskými torpédonosnými letadly a potopeny. Zbytek sil odolává japonskému útoku který začal 20.května. Už od konce dubna je obléhána Soerabaji a po celý květen nejen úspěšně vdorovala, ale ještě poskytla své letiště pro množství spojeneckých bombardérů, které zničily přes polovinu rafinérie v Batávii a potopily či poškodily řadu lodí v Jávském moři a to včetně několika torpédoborců a jednoho lehkého křižníku. Konec jejich řádění udělalo až námořní otřelování Soerabaji 26.května.

Celebes
Krom Macassaru je už celý Celebes v japonských rukách, ale právě u tohohle přístavu se 24.května odehrála sice malá, ale zaznamenání hodná námořní bitva. Do přístavu se po svém částečně úspěšném nasazení u Soerabaje uchýlily holandské torpédové čluny. Nicméně zde byly objeveny japonským námořním průzkumem a byla vyslána eskadra pěti torpédoborců k jejich zničení. Nájezd se ale uskutečnil v noci a čluny využily své rychlosti a manévrovatelnosti na maximum. I přes krupobití granátů se přiblížily k torpédoborcům natolik, že se dva z nich podařilo zasáhnout torpédy a potopit. Poslední pak byl zapálen palbou kulometů a 20mm kanónů. Naopak japoncům se podařilo zasáhnout jen jeden ze člunů, který znehybněl na hladině a stal se tak snadným cílem pro příval granátů, kterým ho rozzuření japonci zasypali.

Bengálský záliv, Barma a Indie
Po úspěšném obsazení Rangoonu byla zahájena pozemní ofenzíva z Mandalay s cílem zlikvidovat japonské uskupení před městem. Zároveň urychleně pokračovalo vykládání pozemních jednotek, aby se mohly rychle zapojit do bojů a zároveň aby Rangoon začal fungovat jako letecká a zásobovací základna. Japonci, ohroženi v týlu pádem Rangoonu začali od Mandalay rychle ustupovat, ale povedlo se to jen většině tankových jednotek, zbytek japonských sil byl zatlačen do Paganu a zde byl 10.května obklíčen. Do obklíčení se tak dostalo přes 40 tisíc císařských vojáků, kteří zatím dokázali odolávat až do konce května. Na pomoc jim japonské velení poslalo urychleně jednotky z ostatních oblastí, pravděpodobně z Filipín i samotného Japonska. Jednotky se vylodily v Bangkoku a postoupily k Moulmein. Koncem května pak vyrazily do Barmy, pravděpodobně ve snaze osvobodit obklíčené jednotky u Paganu.
Po celý měsíc nad Barmou a hlavně nad Rangoonem a Moulmein zuřila letecká bitva. Spojenecké bombardéry bombardovaly pozemní jednotky nepřítele a leteckou základnu v Moulmein, kde bylo vyřazeno množství letadel nepřítele. Naopak císařské letectvo se plně soustředilo na Rangoon, napadalo přístav, letiště i lodě na rejdě. 8 a 9.května se nad přístavem dokonce ukázala letadla z nového svazu japonských letadlových lodí operujícího ze Singapuru. Naštěstí stíhací obrana přístavu jim způsobila nezanedbatelné ztráty a svaz se musel stáhnout k doplnění. Největšího úspěchu tak dosáhly noční bombardéry, které pravidelně zasahovaly přeplněné letiště v Rangoonu a pak hlavně torpédonosné bombardéry, které zastihly náš bitevní svaz a podařilo se jim 22.května potopit vlajkovou loď Britského Pacifického loďstva, bitevní loď Prince of Wales.

Prince of Wales
Prince of Wales

Největší letecké bitvy ale vypukly až 26.května, kdy se japoncům podařilo v oblasti soustředit velké množství stíhaček a všechny je vrhly do obrovského několikadenního dogfightu nad Rangoonem. Britští stíhací piloti s pomocí několika amerických a australských pilotů dokázali dosud nemožné. Na méně výkoných strojích dokázali bojovat s japonci jako rovnocenní partneři a ke konci bojů dokonce získali převahu. Nicméně ztráty byly na obou stranách obrovské a obě letectva se z nich budou nějakou dobu vzpamatovávat. Na spojenecké straně ze soubojů vzešla řada es a i několik starších přeživších es přidalo další sestřely na svá konta. Také se podařilo překonat rekord, když jeden z britských pilotů dokázal na svém huricanu za jeden den sestřelit šest japonských strojů.

Čína
Boje na obranné linii Chungking - Kweiyang probíhaly po celý květen a japonci v nich postupně získávají převahu díky početní převaze, kterou na bojišti momentálně mají a hlavně díky absolutní letecké převaze, kterou si v Číně bez problému udržují. Zkusmé nesazení jedné perutě britských hurricanů nepřineslo očekávané výsledky.

Ponorková válka
Květen nepřinesl britským a holandským ponorkám žádné úspěchy, většina byla zasazena ke krytí útoku na Barmu a k průzkumným účelům. A tak jediným úspěchem bylo naopak potopení japonské ponorky u západního pobřeží Indie. Japonci naoplátku jednu ponorku poškodili a zasáhli tři lodě včetně lehkého křižníku Durban, který byl na cestě do opravy. Lépe se dařilo američanům, zasáhli dvě japonské ponorky a devět lodí, naopak bylo zasaženo 5 amerických ponorek a čyři lodě.

  Obsazené základny:
 • 2.května - Japonci obsazují Madioen (Jáva)
 • 6.května - Japonci obsazují Djokjakarta (Jáva)
 • 8.května - Japonci obsazují Batávii (Jáva)
 • 10.května - Japonci obsazují Tarakan (Borneo) a Babo (Nová Guinea)
 • 10.května - Spojenci obsazují Pagan (Burma)
 • 14.května - Japonci obsazují Bandoeng (Jáva)
 • 14.května - Spojenci obsazují Taung Gyi (Burma)
 • 15.května - Japonci obsazují Malang (Jáva)
 • 18.května - Japonci obsazují Morotai (Filipíny) a Merauke (Nová Guinea)
 • 19.května - Japonci obsazují Balikpapan (Borneo)
 • 24.května - Japonci obsazují Toboali (Bangka)
 • 26.května - Japonci obsazují Wasile (Filipíny)


Spojenecká esa

ace4205.gif, 50 kB


Zpět