MsAHq Duben 1942V dubnu se hlavní nápor západního uskupení japonců, krom pokračování rozsáhlých bojů v Číně, soustředil na další ostrovy Nizozemské Východní Indie. Zde jsou spojenci v prekérní situaci a naděje na udržení této strategické oblasti je nulová. Naší američtí spojenci museli čelit útoku na severu, na Aleuty a několika nájezdům svazu japonských letadlových lodí. Nicméně spojenci už dosáhli i prvních pozitivních výsledků. Americké letadlové lodě zdecimovaly velký japonský konvoj u Port Moresby, podařilo se odrazit útok na Dutch Harbor na Aleutách, britské a holandské letectvo potopilo a poškodilo řadu japonských transportních lodí a v samotném závěru měsíce Královské námořnictvo zahájilo útok na Rangoon.

Borneo
V půlce dubna se japonci za pečlivého dohledu holanských a britkých bombardérů vylodili jižně od Tarakanu na východním pobřeží Bornea a snaží se od 22.dubna útočit na Tarakan. Mají ale málo zásob a za jejich doplňování platí japonci dalšími a dalšími poškozenými loďmi. Spojenecké bombardéry si občas odskočily i nad Brunei, kde poškodily několik tankerů. V bojích se opět vyznamenala peruť holandslých torpédových fokkerů, která i přes stíhací obrnau vždy zaútočila a vždy dosáhla nějakého zásahu. Koncem měsíce se japonci vylodili přímo v Samarindě, mezi Tarakanem a Balikpapanem a získali tak základnu pro další operace proti oběma městům.

Sumatra
Severní Sumatru vzali japonci útokem 8.dubna, kdy se po neúspěchu u Medanu vylodili v Kuale a základnu obsadili. Zbytek holanďanů v Medanu je tak beznadějně odříznut od zásobování a jakékoliv pomoci. Boje na jižním konci Sumatry utichly 14.dubna, kdy japonci obsadili Teloekbetoeng a zahnali tak zbytky holandských jednotek do buše. Část se jich naštěstí před pádem přístavu podařilo evakuovat. Sumatra je tak prakticky v japonských rukách a stává se odrazovým můstkem pro útok na Jávu.

Jáva
Útok na Jávu zahájili japonci vyloděním v nebráněném Kragenu hned 2.dubna. Pak se jim ale situace poněkud vymknula z rukou, transportní loďstvo a doprovodné lodě byly mnohokrát napadeny spojeneckými bombardéry a utrpěly značné ztráty. Holanské pozemní jednotky pak dobyly Kragen zpět a odřízly japonskou 18.divizi bojující u Soerabaji. Škoda jen, že holanské síly nestačily ani na tuto jednu divizi a nedokázali jí do 24.dubna, kdy japonci znova obsadili Kragen a poslali divizi posily, zničit. Strategicky je tak bitva o Jávu ztracená, protože po nájezdu japonských lodí na Batávii bylo zničeno mnoho spojeneckých bombardérů, spojenecké lodě se k ostrovu prakticky nemohou přiblížit a holandské jednotky jsou příliš slabé na to, aby dlouhodobě odolávaly.

Celebes
V druhé půlce dubna japonci vyrazili i na další ostrov Holandské východní Indie, na Celebes. Bez vetších potíží obsadili Kendari na jihu a pak i nebráněné Tomoni na severu. Na Kendari pak spojenecké letouny provedly několik náletů a poškodily místní továrny, ale několik strojů nemohlo dělat zázraky.

Bengálský záliv, Barma a Indie
Od samotného začátku dubna se britské síly v Indii začaly připravovat na operaci pojmenovanou "plán B". Přípravou pro ni bylo ostřelování Rangoonu v březnu a zelenou dostala po vyhrané bitvě u Sabangu. Začátkem dubna ještě britské letadlové lodě napadly konvoj plující do Rangoonu, ale bohužel ho nepotopily díky hrozbě útoku japonských tropédových letounů celý. Tato maličkost se pak ukázala být velmi zásadní. V přístavech v západní Indii a na Cejlonu se zatím shromážilo potřebné loďstvo, nakládaly se jednotky a materiál, na letištích se připravovala letadla a to včetně dodávky amerických letajících pevností a dvou perutí stíhaček P-40. Vše pak bylo uvedeno do pohybu 26.dubna, kdy předpověď počasí slibovala déšť a bylo možno doufat v moment překvapení. Ten bohužel nevyšel, loďstvo shromážděné v Bengálském zálivu bylo záhy objeveno, ale útokům z Rangoonu zabránily nálety bombardérů B-17 a britských blenheimů, které vyřadily japonská letadla v Rangoonu z akce. 28.dubna bylo zahájeno předinvazní ostřelování bitevním svazem R a 29.dubna za úsvitu vplula do Rangoonu invazní flotila. Zde ale došlo k překvapení. Poslední japonský konvoj dovezl do Rangoonu pobřežní dělostřelectvo a to nyní zabránilo vyčistit přístav od min. Invazní svaz se tak ocitl v minovém poli a pod těžkou palbou pobřežních děl, které se bitevním lodím nepodařilo neutralizovat. A tak se britská vojska začala vyloďovat pod těžkou palbou a jedna loď za druhou byly zasaženy. Do toho pak vstoupily nálety japonských torpédových letounů s dlouhým doletem, startujících z Malajsie. I přes těžké ztráty se ale vyloďované jednotky vzchopily a 30.dubna obsadily přístav. Královské námořnictvo za tento úspěch ale zaplatilo nemalou cenu. Potopena byla bitevní loď Ramilles, několik minolovek a dělových člunů a hlavně víc jak polovina invazního svazu. Další řada lodí byla poškozena. A to jistě není konec, boje o Rangoon a Barmu teprve začínají.

Čína
Po porážce čínských vojsk na severu a na jihu zbývá fronta na čáře Chungking - Kweiyang, kam se zbytky čínských vojsk ze severu a jihu snaží probojovat. O Chungking se bojuje už několik měsíců a v současné době stojí na obou stranách fronty dohromady přes půl miliönu vojáků. Japonská nadvláda ve vzduchu a neustálé útoky ale pomalu zhoršují situaci čínské armády a je jen otázka času, kdy bude i tato obranná linie prolomena. Číňanům tak nezbývá než doufat, že se britským vojskům podaří udržet Barmskou cestu a dostane se k nim alespoň základní množství zásob.

Ponorková válka
V dubnu se spojeneckým ponorkám poměrně dařilo a to vždy v oblasti vylodění nepřátelských vojsk. Americké ponorky nejvíc zabodovaly u Aleut, britské a hlavně holadnské zase u Bornea a Jávy. Díky tomu byly i ztráty poměrně malé a poškozeno bylo jen několik člunů. Naopak se dařilo našim protiponorkovým a potopeny byly určitě alepsoň čtyři ponorky nepřítele. Ty naopak dosáhly jen mála, nejcitelnější asi bylo potopení tankeru Empire Unity plujícího z Balikpapanu.

  Obsazené základny:
 • 2.dubna - Japonci obsazují Tacloban (Filipíny) a Kweilin (Čína)
 • 4.dubna - Japonci obsazují Guiuan (), Kragen (Jáva) a Ormoc (Filipíny)
 • 6.dubna - Japonci obsazují Kiska Island a Adak Island (Aleuty)
 • 8.dubna - Japonci obsazují Kuala (Sumatra)
 • 10.dubna - Spojenci obsazují Kragen (Jáva)
 • 14.dubna - Japonci obsazují Teloekbetoeng (Sumatra)
 • 19.dubna - Japonci obsazují Kendari (Celebes) a Sining (Čína)
 • 24.dubna - Japonci obsazují Kragen (Jáva)
 • 26.dubna - Japonci obsazují Tomini (Celebes) a Ogliuga Island ()
 • 30.dubna - Spojenci obsazují Rangoon (Barma) a Japonci Samarindu (Borneo)


Zpět