MsAHq Březen 1942Další měsíc japonské agrese skončil a nepřinesl žádnou zásadní změnu ve vývoji. Japonská vojska jsou na postupu na Sumatře a hlavně v Číně. Koncem měsíce také skončil odpor americko-filipínských vojsk na Filipínách, což znamená, že japonská armáda nasazená na soustroví bude brzy uvolněna k dalším útočným operacím. Císařští orli stále kralují ve vzduchu. První neúspěch ale zasáhl Císařské námořnictvo, když byl svaz lehkých letadlových lodí poražen v bitvě u Sabangu.

Borneo
Boje na západním pobřeží Bornea pomalu utichají, po pádu Singkawangu se zbytky holandských jednotek stáhly do Pontianaku, odkud se jich podařilo část evakuovat a zbytek byl 23.března zajat vítěznými japonci.

Sumatra
Od 23.února, kdy byl zahájen japonský útok na Palembang, byl vzhledem k japonské převaze jeho pád očekáván každým dnem. Statečná posádka přesto dokázala vzdorovat přesile přesně měsíc a teprve 23.března byla vytlačena na jih. Nepodařilo se bohužel zničit ropná zařízení a rafinérii a tak ruku k dílu muselo přiložit už tak dost přetížené a vyčerpané letectvo ABDA. Naštěstí výsledky předčily očekávání a i těch několik bombardérů s nezkušenými posádkami dokázalo výrazně poškodit rafinérii a továrny.

Nizozemská východní Indie
V oblasti vládl až do konce měsíce relativní klid, tedy krom několika nájezdů japonských lodí, občasných náletů a boje ponorek s protiponorkovými patrolami. 16.března se japonské síly vylodily v Menadu, které bylo využíváno k evakuaci části sil z Filipín, ale jinak už odříznuto od zásobování a ponecháno napospas. Přesto se jeponcům nepodařilo přístav obsadit hned, ale až po třinácti dnech bojů a povolání posil.

Barma
V Barmě je situace beze změny, japonská armáda stojí před Mandalay, které je bráněno spojenými čínsko-indicko-britskými vojsky. V první půlce měsíce pokračovaly zuřivé letecké boje nad oblastí, v druhé půlce utichly, pravděpodobně díky nájezdu svazu R na Rangún. Situace je tak zatím stabilizována, je ale jen otázkou, kdy dorazí další japonské posily a zda se pak obrana ještě udrží.

Bengálský záliv a Indie
Britský svaz starších bitevních lodí provedl 5. a 16.března nájezd na Rangún a dělostřelbou přeoral zdejší leteckou základnu a přístav. Oba nájezdy byly velmi úspěšné, ale při druhém svaz R přivítalo rozsáhlé minové pole ve kterém byly poškozeny dva torpédoborce Královského námořnictva. Další důležitou akcí v oblasti byla 23-26.března bitva u Sabangu.

Čína
Situace v Číně se v průběhu března prudce zhoršila a prakticky celá fronta se ocitla v pohybu. Vytrvalé japonské útoky postupně zdolaly opěrné předsunuté body na jihu i na severu a fronta se tak zcela zhroutila. Japonci pak už téměř bez odporu obsadili další okolní základny a hromadně postupují na Chungking, který je teď hlavním bodem odporu na druhé obranné linii. Masa čínských vojsk zůstává ve vnitrozemí za japonskými liniemi a postupně se snaží probojovat na západ, k vlastním liniím.

Letecká válka
V leteckých bojích stále kralují japonská zera. Ať už to je nad Jávou či jihovýchodním Borneem, nad Barmou či u Austrálie. Přesto i naše bombardéry útočí na nepřátelská pozemní vojska či lodě a nezřídka dosahují úspěchů. Došlo i na strategické bombardování, kdy po pádu Palambengu holandské, britské a americké bombardéry útočily na rafinérii a továrny ve městě a i přes značné ztráty dosáhly nečekaného úspěchu. Pro námořní plavbu jsou pak pravou pohromou japonské torpédonosné střední bombardéry Nell a Betty, které už úplně opanovaly vody Nizozemské Východní Indie.

Námořní boje
23-26.března 1942 se Královské námořnictvo utkalo s Císařským v bitvě u Sabangu. Bitvě předcházel průnik japonského svazu lehkých letadlových lodí do Indického oceánu s cílem napadnout a zničit zde se vyskytující spojenecké konvoje. Nicméně japonci neměli štestí, většina konvojů byla včas odkloněna a několik lodí šťastně proklouzlo. Po několik dlouhých dní svaz operoval nedetekován a jeho poloha byla jen odhadována plánovači Admirality. Když pak byl v Malackém průlivu detekován tanker, který měl pravděpodobně sloužit k doplnění paliva japonského svazu, a zároveň byl nad jedním konvojem spatřen průzkuný letoun z japonských letadlových lodí, padlo rozhodnutí vyslat lodě Královského námořnictva do vyčkávací pozice severně od Sumatry s rozkazem zaútočit, pokud se naskytne vhodná příležitost.
K dispozici byly tři svazy, svaz Z kontraadmírala Spoonera složený z bitevních lodí Prince of Wales a několika lehkých křižníků a torpédoborců. Dále pak svaz Y víceadmirála Laytona, složený z právě opravené letadlové lodě Indomitable a jejího doprovodu. Na poslední chvíli svaz posílila další letadlová loď Formidable, právě dorazivší ze Středomoří. Posledním svazem pak byl svaz H kolem letadlové lodě Hermes a bitevní lodě Warspite po velení kontraadmirála Edelsona. Všechny tři svazy vypluly ze svých základen z rozmezí 19-21.března a setkaly se na určeném místě. A nyní přálo Královskému námořnictvu štěstí. 22.března pozdě odpoledne byl japonský svaz zpozorován průzkumnými letouny vzdálen pohých 240mil jihozápadně od britských lodí, přičemž ty zůstaly nezpozorovány. Víceadmirál Layton pak učinil nesnadné rozhodnutí zaútočit. Bitvu měl otevřít noční útok svazu Z, který byl za tím účelem posílen bitevní lodí Warspite a dvěma těžkými křižníky. Svaz se pak plnou rychlostí vydal na předpokládané místo setkání.
A střet se povedl. Krátce po půnoci na 23.března zaznamenal radar na Prince of Wales první kontakty. Věže těžkých děl se začaly pomalu otáčet a sledovat pohyb nepřítele. Přesně v okamžiku, kdy hlídky navázaly první vizuální kontakt, byl vydán rozkaz k palbě na zcela překvapeného nepřítele. A hned druhá salva zasáhla naplno letadlovou loď Ryujo, na které došlo k mohutné explozi. I Shoho a Hosho byly zasaženy, než se japonské lodě vzpamatovaly z překvapení a vrhly se do prudkého protiútoku. Kontraadmírál Spooner ale měl bitvu pevně v ruce a nedospustil zásadní ohrožení svých lodí a tak střední poškození utrpěl jen jeden lehký křižník a jeden torpédoborec. Za to na japonské lodě se snesl přival oceli, řada lodí byla zasažena a těžce poškozena a to včetně dvou těžkých křižníků a několika lehkých. S blížícím se svítáním dal Spooner rozkaz k ústupu a připravit lodě k obraně proti leteckým úderům, které mohly po svítání přijít.
Dopoledne se ale náletu nedočkal. Japonské letadlové lodě Shoho a Hosho se dostaly do rozsáhlé dešťové přeháňky, která zcela znemožnila letecké operace. Nicméně také ukryla svaz před údernou vlnou, kterou vyslal víceadmirál Layton ze všech letadlových lodí a tak 44 Swordfishů napadlo a dorazilo hořící Ryujo a jeden torpédoborec ponechaný k její ochraně. Teprve odpoledne se japonské letadlové lodě dostaly do pásma vyššího tlaku a vyslaly údernou vlnu. Samy se ovšem staly cílem druhého náletu britských letadel. I přesto, že Zera zcela překonávala britské Fulmary a Swordfishe, byl nálet úspěšný. Letadlová loď Hosho byla zasažena dvěma torpédy a vyřazena z dalšího boje. Britské lodě našlo jen 12 torpédových bomabardérů Kate a těm se podařilo jedním torpédem zasáhnout Indomitable. Naštěstí poškození byla jen lehká a loď zůstala plně bojeschopnou.
To umožnilo následující dva dny pokračovat v náletech na rozptýlené a prchající japonské loďstvo. Napaden byl další těžký križník a jeden z torpédoborců a koečně 26.března se podařilo najít a třemi torpédy těžce poškodit poslední letadlovou loď Shoho. Poslední tečku za bitvou udělala holandská ponorka O20, která dorazila letadlovou loď Hosho a další japonský torpédoborec.
Celková bilance tak představuje potopené či tězce poškozené tři lehké letadlové lodi, dva těžké křižníky, dva lehké křižníky a asi pět či šest torpédoborců. Další lodě jsou poškozeny lehce. Přičemž Královské námořnictvo má poškozený lehký křižník, torpédoborec a lehce poškozenou letadlovou loď Indomitable.

Ponorková válka
V ponorkové válce došlo k poměrně paradoxní situaci, kdy ponorky obou stran dosahují zásahů jen ojediněle, ale jsou intenzivně napadány protiponorkovými patrolami. Pro ponorkové velitele je to těžká doba. Z ABDA ponorek se vyznamenala O20, která po bitvě u Sabangu dorážela poškozené lodě v Malackém průlivu. Naopak se vyznamenaly protiponorkové patroly v okolí Cejlonu, které poškodily či potopily čtyři nepřátelské ponorky.

  Obsazené základny:
 • 3.března - Japonci obsazují San Jose (Filipíny)
 • 5.března - Japonci obsazují Sinkep Island (Filipíny)
 • 6.března - Japonci obsazují Clark Field (Filipíny)
 • 9.března - Japonci obsazují Rabaul (Bismarkovo soustroví)
 • 13.března - Japonci obsazují Roxas (Filipíny)
 • 21.března - Japonci obsazují Manilu (Filipíny)
 • 23.března - Japonci obsazují Pontianak (Západní Borneo) a Palembang (Sumatra)
 • 25.března - Japonci obsazují Hengchow, Ilolio a Homan (Čína)
 • 27.března - Japonci obsazují Wuchow a Sian (Čína)
 • 27.března - Japonci obsazují Menado (Sulawesi)
 • 29.března - Japonci obsazují Bataan (Filipíny), Emirau Island, Admirality Island (Bismarkovo souostroví) a Madang (Nová Guinea)


Zpět