MsAHq Únor 1942Ani v únoru se válečná štěstěna ke spojencům nepřiklonila. Naopak jedna porážka následuje druhou a japonská válečná mašinérie se zdá být nezastavitelnou. Nebýt několik dílčích úspěchů převážně obranného charakteru, spojenecká morálka by se jistě již totálně zhroutila. Asi největší ztráta, která spojence postihla, byl 10.února pád Port Moresby a ztráta dalších 15 tisíc vojáků a mužů týlového zabezpečení. Mezi dílčí úspěchy lze naopak zařadit poměrně úspěšná obrana Sumatry, kdy spojenečtí piloti značně potrápili japonské loďstvo a stejně tak dva nájezdy spojeneckých letadlových lodí, které se ovšem nedají srovnávat s podobnými najezdy lodí japonských.

Borneo
Bojové akce na Borneu se soustředily opět na jeho západní pobřeží. Po celý únor se nad Singkawangem objevovaly japonské letouny a bombardovaly letiště příležitostně využívané spojeneckými letadly při útocích na japonské lodě. Předsunuté hlídky obrany podávaly hlášení o postupu japonských sil, až 21.února došlo k přímému útoku. A přestože japonci měli několiknásobnou převahu a podporu letectva, statečná posádka základny odolávala po celý týden a základnu vyklidila až 28.února, kdy se stáhla do přístavu na jih.

Sumatra
Po obsazení Malajsie se dalším logickým cílem 25.armády stala Sumatra. A tak už 11.února byl průzkumnými letouny detekován konvoj transportních lodí mířících na jih od Singapuru. Jejich cílem byl záliv Jambi severně od Palembangu, který je jednoznačně hlavním centrem na ostrově. Zde se také soustředila vetšina letedel spadajících pod velitelství ABDA, aby udeřila na blížící se konvoj. Ten byl rozhodně napaden a množství lodí, včetně válečných, bylo potopeno nebo poškozeno, ale vylodění se zabránit nepodařilo. 13.února bylo obsazeno Jambi a Bankha ještě víc severně a od 23.února útočí japonská 5.divize mající víc než dvojnásobnou převahu na samotný Palembang, kde jí statečně odolává posádka holandských vojáků. Bohužel naděje na dlouhodobé udržení či dokonce posílení posádky jsou nulové, veškéré lodě v oblasti se buď stáhly nebo byly potopeny a letectvo po statečných útocích na nepřátelské lodě kryté stíhači ze Singapuru prakticky přestalo existovat.

Nizozemská východní Indie
Celá oblast je prakticky po dohledem japonských torpédových letadel startujících ze severního Bornea. Po několika rozsáhlých náletech na Batávii a Surrabaju na Jávě, při kterých byla zasažena řada lodí přímo v přístavech, byla většina obchodních i válečných lodí stažena do bezpečí. Základny tak využívá jen skomírající letectvo ABDA a pozemní jednotky připravující se na nevyhnutelný útok japonců. Jediným úspěchem v oblasti, určeným spíš pro pozvednutí morálky než k opravdovému úderu, byl nájezd svazu kolem letadlové lodi Indomitable, který na začátku února provedl útok v oblasti Amboiny a potopil několik japonských lodí. Nicméně po detekování svazu nepřátelských letadlových lodí v Jávském moři se musel rychle stáhnout do bezpečí.

Barma
V Barmě zuří od 14.února bitva o Mandalay. V letecké bitvě jednoznačně vyhrávají japonská zera startující z Rangoonu, která sestřelují stíhačky hurricane RAF v neuvěřitelných poměrech. Přesto se ale i britským pilotům daří způsobovat japoncům značné škody a hlavně nepřestali bombardovat nepřátelská pozemní vojska stojící před Mandalay. Ale cena je značná. Na pozemní frontě jsou síly zhruba vyrovnány (kolem 80 tisíc mužů na obou stranách) a tak základna je zatím bezpečně ve spojeneckých rukách. Je ovšem otázka, kdy se nepříteli podaří posílit a přečíslit britsko-indicko-čínská vojska.

Bengálský záliv a Indie
S pádem Malajsie a vstupem japonců do Barmy se válka přiblížila i k břehům Indie. U východního pobřeží se už ukázaly japonské ponorky a 18.února byl detekován japonský svaz směřující do Bengálského zalivu. DO oblasti byl rychle povolán svaz kolem stařičké letadlové lodi Hermes, ale už se nepodařilo zabránit vylodění a obsazeni Andamanských ostrovů 21.února. A tak swordfishe zasáhly alespoň dvě vyložená transportní plavidla nepřítele a svaz se pak stáhl z dosahu nepřátelského letectva.

Čína
V Čině je největší pozemní fronta a nepřítel zde bez ustání útočí na prakticky celé frontě. A nutno přiznat, že úspěšně a situace čínských vojsk se postupně zhoršuje i díky tomu, že japonští stíhači zde úspěšně vybojovali leteckou převahu. V severní části země se již japoncům podařilo odříznout jedno armádní uskupení od zbytku fronty a po pádu Lanchow 25.února byla tato armáda zatlačena do hor. Sian se však stále drží i přes časté útoky nepřítele. Po několikaměsíčním boji padl Ichang, jehož posádka vzdorovala i přes nedostatek zásob. Úspěšně také vzdoruje armáda v Chungkingu, který je klíčem ke střední a jihozápadní části Číny. Pod silným tlakem je stále armáda ve Wunchowu, jehož dobytí se nyní očekává každým dnem. Jedinou ofenzivní akci podnikla čínská armáda ve sředu fronty, kde zatlačila japonce do Changshi a ohrozila tak týl 200 tisícové japonské armády stojící před Chungkingem.

Letecká válka
V leecké válce se nic podstatného nezměnilo. Japonské letectvo stále vládne všude, kde se ukáže. Úspěchů se spojeneckým letcům daří dosahovat jen za cenu masového nasazení a težkých ztrát. Přesto je letectvo stále hlavní spojeneckou údernou silou a většinu ztrát způsobenou japoncům má na svědomí právě naše letectvo. Velmi se vyznamenali holandští a britští piloti pod velitelstvím ABDA, kteří i za cenu těžkých ztrát zasadili nepříteli nepříjemný úder. Kvalitní výkony podaly i piloti palubních swordfishů.

Námořní boje
Krom výše popsaných vylodění a nájezdů letadlových lodí obou stran k žádnému střetnutí hladinových sil v oblasti Mattova velitelství nedošlo. A tak snad jen jeden ukázkový záznam bojové cesty jednoho z válečných plavidel nepřítele ...
Bojová cesta křižníku Kumano, ze spojeneckých záznamů:
08.12. - podílí se na ostřelování Kuantanu
29.12. - cílem útoku 9 bombardérů Martin 139, nálet odražen
02.01. - cílem útoku 11 bombardérů Martin 139, lehce poškozen křižník Mogami
06.01. - cílem útoku 9 bombardérů Martin 139, nálet odražen
06.01. - podílí se na ostřelování Singkawangu
07.01. - podílí se na ostřelování Singkawangu
14.01. - svaz neúspěšně napaden holandskou ponorkou KVIII, eskorta ji poškozuje
12.02. - svaz napaden 38 torpédovými bombardéry, Kumano a Suzuya zasaženy jedním torpédem
12.02. - svaz napaden 34 bombardéry, Mikuma poškozen
13.02. - osamocený Kumano napaden 18 torpédovými bombardéry, zasažen třemi torpédy, potopen

Ponorková válka
V únoru se skóre ponorkové války zhruba vyrovnalo. Spojenecké ponorky dosáhly několika úspěšných zásahů a podobně se dařilo i ponorkám nepřátelským. Naopak protiponorkové patroly na obou stranách potopily či těžce poškodily několik člunů. Z holandských a britských ponorek se asi nejvíce vyznamenala KXIII, která uspěla při dvou útocích.

  Obsazené základny:
 • 1.února - Japonci obsazují Tawi Tawi (Filipíny)
 • 3.února - Japonci obsazují Gasmatu (Bismarkovo souostroví)
 • 5.února - Japonci obsazují Talasea (Bismarkovo souostroví)
 • 7.února - Japonci obsazují Taytay (Filipíny) a Arawe (Bismarkovo souostroví)
 • 10.února - Japonci obsazují Port Moresby (Nová Guinea)
 • 11.února - Japonci obsazují Sag Sag (Bismarkovo souostroví)
 • 13.února - Japonci obsazují Bankha a Jambi (Sumatra)
 • 15.února - Japonci obsazují Kavieng (Bismarkovo souostroví)
 • 19.února - Japonci obsazují Jeselton (Borneo)
 • 21.února - Japonci obsazují ostrov Cebu (Filipíny) a Adamanské souostroví
 • 23.února - Japonci obsazují Ichang (Čína)
 • 25.února - Japonci obsazují Lanchow (Severní Čína)
 • 28.února - Japonci obsazují Singkawang (Borneo)


Nejlepší spojenečtí piloti (by Kajik)

Nejlepší spojenečtí ponorkáři (by Kajik)Zpět