MsAHq  Prosinec 1941Kritická situace ve vztazích s Japonským císařstvím vyústila v zahájení agrese vůči USA, Britskému Impériu a Nizozemské východní Indii 7.prosince 1941. Vzhledem k ochlazeným vztahům byla část spojeneckých sil v pohotovosti a tak ještě v noci napadly americké ponorky dva invazní konvoje směřující k Filipínám, čehož nepřátelská propaganda náležitě využila. Nicméně další události jasně ukázaly, kdo je agresorem a čí armády jsou k útoku připraveny.

Malajsie
Pro Britské Impérieum je nejvíce ohrožující vylodění značných japonských sil na Malajském poloostrově, čímž je ohrožena hlavní britská základna - Singapur. Ruku v ruce s tímto vyloděním přišlo ostřelování základen japonským loďstvem a hlavně drtivé nálety na základny RAF na polostrově při kterých byla zlikvidována téměř polovina všech letadel v oblasti. Naprostá letecká nadvláda v oblasti nás pak donutila ke stažení hladinových sil Královského námořnictva na jih, mimo dosah nepřátelských letadel. Nicméně v průběhu měsíce se síla RAF začala pomalu obnovovat a i přes početní slabost dokázala téměř zázraky. Úspěšné byly obzvláště útoky torpédových Vildebeestů a Swordfishů, které se i přes svou obstarožnost staly postrachem japonských transportních lodí. Úspěchu dosáhlo i necelých dvacet bombardovacích Blenheimů a Hudsonů, které po celý měsíc poměrně úspěšně napadaly kryty Buffaly postupující japonské síly. I přes tyto úspěchy jsou ale britské jednotky zatlačovány víc a víc na jih a ztrácejí jednu pozici za druhou. Koncem roku se už bojovalo o Malaccu a naděje na udržení města padly po příchodu 5.divize japonské císařské armády. Nepřátelské ponorky navíc dokázaly izolovat poloostrov i z jihu a hlavně ze západu a tak do Singapůru proniklo jen minimum zásob a posil vyslaných z Indie. Japonské loďstvo už se dokonce cítí v oblasti natolik silné, že podniklo i bombardovací nájezd na samotný Singapur. I přes značné škody, které způsobila palba japonských těžkých lodí, se pobřežní ochraně podařilo potopit dva torpédoborce a těžce poškodit další dva. Nicméně masivní nálety a ostřelování značně poškodily Singapur a RAF v Malajsii je ke konci roku už prakticky vyřazena z boje. Situace je tak velmi vážná a naděje na udržení Singapuru je mizivá.

Severní Borneo a Hong-Kong
Obě tyto oblasti byly hned od začátku odsouzeny k pádu. Bez šance na posílení či zásobování obklopeny masou nepřátel nemohly dlouho vzdorovat. Brunei i Kuching tak jsou obsazeny už 9.prosince, Hong-Kong vzdoroval přesile až do 15.prosince. Jedinou světlou stránkou je záchrana části pozemních sil transportními torpédoborci, které odvážně pronikly k Brunei a Hong-Kongu.

Nizozemská východní Indie
Hlavní část oblasti je zatím mimo japonskou pozornost, ale vzhledem ke zdejšímu přirodnímu bohatství se dá očekávat vpád v nejbližší době. Japonci se zatím spokojili s útokem na Amboinu, což je základna až ve východní části, severně od Darwinu. Přestože vyloděné síly neměly početní převahu, dokázaly po několika dnech zlomit holandský odpor a základnu obsadit. Od té doby japonská letadla terorizují okolní vody, kudy proploouvají lodě prchající z Filipín. Tomu se pokusil zamezil svaz Z kolem bitevní lodě Prince of Wales a bitevního křižníku Repulse, který základnu po dva dny ostřeloval. Vyřadit jí ale nedokázal a naopak natáhl do oblasti nepřátelský svaz letadlových lodí s doprovodem, který pak celý konec měsíce terorizoval transportní lodě v oblasti a potopil i tři holandské torpédoborce a jeden britský. Troufl si dokonce i do Jávského moře, kde i přes snahu holandských pilotů o odvetu, způsobil pravou pohromu mezi transportními plavidly. Mezitím ale zaúřadoval svaz Z, který zareagoval na četné ostřelování holadských přístavů japonskými plavidly a 26.prosince potopil západně od Bornea dva lehké křižníky a několik torpédoborců nepřítele. Účet ale nakonec uzavřeli japonci, když nálet mohutného bombardovacího svazu torpédových bombardérů Nell potopil další dva britské torpédoborce přimo v přístavu Palamberg.

Barma
Barma byla z počátku dál od bojových akcí a RAF ji využívalo k transpotu letadel do Malajsie. Pak se ale na hranici objevily japonské kolony za začalo být zle. Nad Rangůnem se začaly objevovat nepřátelská letadla a tam sem rychle byla přesunuta jednotka AVG zvaná "Létající tygři", kteří nad Rangůnem potvrdili svou pověst a zničili řadu letadel nepřítele a to za cenu jen malých ztrát. Také se podíleli na doprovodech bombardérů Blenheim, které se snažily zastavit japonský vpád do Barmy. Vše marné, japonci využili křesťanských svátků a 24.prosince obsadili po krátkém boji Moulmein čímž se Rangůn ocitl v nebezpečí odříznutí. Naštestí se podařilo včas evakuovat většinu zásob, které zde byly a tak japonci alespoň nezískají velkou kořist.

Čína
Přestože válka v Číně probíhá již několik let, Japonské císařství při přiležitosti útoku na západní mocnosti zahájilo rozsáhlou ofenzívu i zde. Mohutné skupiny vojsk se vydaly na pochod v severní a střední části Číny, napaden byl Yenen a Changsha. O obě města se dlouze a krvavě bojovalo, ale obě zhruba po týdnu padla do rukou rozzuřené japonské soldatesky. Nicméně ani tento úspěch japonské stratégy nezastavil a postupují dál na západ a to hlavně na severu země. Zuřivých bojů o Changshu se zúčastnila i AVG, která nejprve získala první vavříny, ale pak byla sražena z oblohy elitními japonskými letkami vyzbrojenými fenomenálním stíhacím letadlem Mitsubushi A6M2 Zero. Stažena pak byla do Barmy, kde opět zazářila nad Rangůnem. K dalším zuřivým bojům pak došlo koncem měsíce v bojích o Wunchow a Ichang, kde se střetly mnohatisícové armády podporovány letectvy obou stran.

Letecká válka
Japonské letectvo zatím vládne všude, kde se ukáže v dostatečné síle. Statečný odpor RAF v Malajsii byl už více méně ukončen, i když britští piloti dokázali, že i na zastaralých strojích dokáží udeřit. Holandské letectvo je celkově hodně slabé a tak jen tu a tam se mu zadaří a stíhačky sestřelí několik japonských letadel či bombardéry zasáhnou nějakou loď, ale jako nebezpečná síla rozhodně nevystupuje, což se ukázalo například při průniku japonských lodí do Jávského moře. Jedinou silou, se kterou musí japonci počítat, je tak jednotka AVG, jejíž stíhačky P-40 se dokáží postavit i japonským zerům, byť za cenu nepříjemných ztrát. Pardoxně se ukázalo nebezpečné i čínské letectvo, které se plně zaměřilo na podporu pozemních vojsk a proti druhořadým japonským letadlům se dokáže místně prosadit.

Námořní boje
Veškeré námořní boje v prosinci představovaly nájezdy japonských lodí na naše přístavy, kdy japonci dokázali potopit řadu spojeneckých plavidel, a obranu proti leteckým útokům. Jedinou vyjímkou je útok svazu Z na ostřelovací svaz západně od Bornea.

Ponorková válka
A tak hlavní ofenzivní silou spojenců jsou ponorky. Velké úspěchy sklízí americké čluny, ale ani holandské nezůstávají pozadu a dosáhly už řadu pěkných zásahů. Navíc ani jedna holandská ponorka dosud nebyla potopena i když několik bylo poškozeno. Nicméně daleko větší úspěchy zaznamenaly ponorky japonské, které v Holandské východní Indii nacházejí řadu cílů a jen slabý odpor. Jediná spojenecká úspěšná skupina lovců ponorek pak byla zdecimována v přístavu Palamberg mohutným náletem japonských letadel.

  Obsazené základny:
 • 7.prosince - Japonci obsazují Apamamu, ostrov Batan, Tarawu, Midway a Aparri
 • 9.prosince - Japonci obsazují Legaspi, Jolo, Guam, Shortlands, Brunei, Kuching, Vigan, Lingayen, Davao, Khota Bharu, Lungu a Lae
 • 10.prosince - Japonci obsazují Amboinu a Makin
 • 11.prosince - Japonci obsazují Kuantan
 • 13.prosince - Japonci obsazují Changshu, Tavoy a Victoria Point
 • 15.prosince - Japonci obsazují Tuguegarao, Hong Kong, Yenen a Cotabato
 • 17.prosince - Japonci obsazují Laoag
 • 19.prosince - Japonci obsazují Alot Star
 • 20.prosince - Japonci obsazují Wake
 • 23.prosince - Japonci obsazují Puerto Princesa a Taiping
 • 24.prosince - Japonci obsazují Moulmein
 • 27.prosince - Japonci obsazují Kuala Lumpur
 • 29.prosince - Japonci obsazují Cagayan a Sorong
 • 31.prosince - Japonci obsazují Wevak


Nejlepší spojenečtí piloti (by Kajik)

Nejlepší spojenečtí ponorkáři (by Kajik)Zpět