Europe Aflame - Zdenec vs Matto - 1939


datumOsaSpojenci
6-7. Ribentrop jedná s Molotovem o rozdělení Polska Americký kongres projednal situace v Evropě, kde Německo pokračuje v rozsáhlém zbrojení.
22.7. Němci útočí na Polsko a hned prvním úderem postupují hluboko do Polského území.
V Iranu se Perský šáh připojuje k zemím Osy.
Rudá armáda útočí na východní Polsko a vstupuje do Iránu.
29.7. Němci obsazují Torun a nezadržitelně postupují na Waršawu. Spojenci vyhlásili válku německu a mobilizují.
Ruská vojska obsazují Lvov.
5.8. Waršawa je poprvé napadena, ale odolává. Hlavní síla Polské armády je zničena. Francouzká armáda úspěšně útočí na Siegfriedovu linii na Rýnu.
Ruská vojska obsazují Pinsk.
12.8. Něm.vojska se nezadržitelně valí Polskem a obkličují Waršawu. Francouzká armáda postupuje na Siegfriedovu linii na Rýnu a obsazuje Saasbrucken.
Ruská vojska obsazují Pinsk.
19.8. Něm.vojska obsazují Waršawu, Polsko kapituluje.
Něm. vojska zatlačujcí francouze zpět za Rýn.
Ruská vojska obsazují Brest-Litevsk.
26.8. Něm.vojska se přesouvají zemí na sever. USA uvolnila válečný materiál pro spojence, v Británii byla sestaveny jedna tankové divize (a jedna v Egyptě) a dvě letecké skupiny.
16.9. Německo přepadlo Holandsko a Belgii. Něm.jednotky se valí nezadržitelně vpřed, obrana obou zemí se hroutí. Němci obsazují Arnhem, Groningen, Liege, Namur, Antwerpy a Amstrdam. Spojenci se nezmohli na výraznější pomoc Belgii a Holandsku, většina území byla obsazena než se spojenci dostali k Bruselu.
23.9. Holandská armáda kapitulovala, německé jednotky neúspěšně útočí na Lille. Stalin dal rozkaz Rudé armádě zútočit na Finsko.
30.9. Finsko zahájilo mobilizaci.
Německé jednotky vyhnaly spojenecké jednotky z Belgie a obkličují Brussel, kde se statečně drží jeho obránci.
Ruské jednotky nepúspěšně útočí na Petsamo a na Teherán.
7.10. Německé jednotky po tuhém boji obsadily Brussel. Spojenci posilují síly na severu, kde se něm.sbory odvážně vlomily do obranných postavení.
Do británie dorazily první jednotky "Svobodných holanďanů"
Ruské jednotky opět nepúspěšně útočí na Petsamo a na Teherán.
14.10. Belgická armáda kapitulovala. Německé jednotky zahajují útok podél pobřeží Kanálu, obsazují Calais a Boulogne. Luftwaffe útočí na letiště v Británii. Královské námořnictvo blokuje přísun rudy z Narviku.
Fr.armáda zahajuje přesun na sever, kde hrozí průlom. BEF postupuje vstříc nepříteli.
21.10. Německé jednotky vytořily kotel u Arrasu když podél pobřeží pronikly k Sommě. Uvnitř kotle je množství francouzských jednotek ze 3.,5. a 7.armády a 1.Br obrněná divize. Něm. I.motorizovaný sbor pronikl dokonce až před Paříž !!! Britský expediční sbor přešel do protiútoku, vyprostil část sil z německého obklíčení u Arrasu a zároveň s pomocí francouzů obklíčil a zničil něm. I.mot.sbor. Situace je přesto kritická ...
Ruské jednotky opět neúspěšně útočí na Petsamo
28.10. Německé jednotky opět utvořily kotel u Arrasu a zlikvidovaly ho. Zničen byl i II.britský sbor v Abbeville, když za jeho zády byli vysazeni německý výsadkáři. BEF se stahuje za Paříž, Fr.Armáda se chystá na obranu města. Situace je velmi kritická, severní pobřeží Francie je prakticky bez krytí.
Rudá armáda obsazuje Petsamo a ničí zde umístěné finské jednotky.
4.11. Něm. 1.Pz armáda se valí na Paříž a zdá se nezastavitelná. Luftwaffe ničí velkou část spojeneckých letadel a je napadena i francouzská flotila. Podle všeho se itálie chystá vstoupit do války.
Jugoslávie a Řecko se odklánějí od Spojenců.
Francie povolala rezervisty. Malý protiútok zahnal němce zpět za Seinu, ale přesto je situace dál více než kritická. BEF prchá k přístavům. Spojenecké letectvo je prakticky na kolenou.
Rudá armáda obklíčila z větší části Teherán.
11.11. Něm. 1.Pz armáda útočí včemi dostupnými silami na Paříž a po urputném boji ji obsazuje. Německé velení tam ještě urychleně nasazuje výsadkáře.
Finsko mobilizuje zálohy.
Francie sestavila 4.armádu generála deGaulla. Mohutným protiútokem 3.Fr armády, obětováním fr.letectva a prakticky všech záložních sil se podařilo obsadit Paříž zpět. Francouzské loďstvo ostřeluje něm.jednotky na pobřeží Kanálu.
Rudá Armáda obsazuje po tvrdém boji Teherán.
18.11. Němci znovu obsazují Paříž. Tentokrát mohutně posilují posádku města. Francouzská flotila je tvrdě napadena. Pokus o znovuobsazení Paříže už tentokrát nevyšel, francouzská armáda utrpěla značné ztráty a je v rozkladu.
25.11. Po obsazení Paříže se zhroutil odpor Fr.armády krom deGaullovy 4.armády a Francie kapitulovala. Německá armáda obkličuje část 4.Fr.armády na jejím ústupu k přístavům v Kanálu. Rumunsko a Maďarsko vstupují do Osy. Neobklíčená část 4.Fr armády se společně s šástí 51.Br divize stahují do Bretaně.
2.12. Něm. zničili část 4.Fr armády obklíčené v Caen. Zbytek 4.Fr armády a BEF se úspěšně stáhnul do Anglie.
Rudá Armáda obsazuje Bessarabii a Bukovinu. U Teheránu je zničen jeden jezdecký sbor.
9.12. Je zahájen "Sitzkrieg" a veškeré útočné akce jsou tak přerušeny až do jara. Díky ztrátě franzouských továren klesá zásobování spojenců.
16.12. - 17.2. Něm.branná moc se stěhuje na východ !!! Nicméně němečí paras jsou stále ve Francii. Ruské i Spojenecké jednotky posilují obranná postavení.