Pride of Nations

AGEOD: Pride of Nations

Když jsem poprvé objevil strategické hry od AGEOD, tak komplexní strategie Pride of Nations nebyla ještě ani oznámena jako ve vývoji. Když pak přišla první oznámení, tak mě ani moc nezaulaja, protože jsem si nedokázal představit, jak takovou hru chtějí udělat. A tak jsem ji, narozdíl od jiných, ani hned nekoupil, ale vyčkával jsem. Nicméně první ohlasy a reakce na fóru mě rychle zaujaly a pak už to byl jen krůček ke koupi, prvnímu rozčarování, postupnému přicházení na chuť až po několikaletou závislost, do které jsem nakonec zatáhl i přátele z Tančíků resp. z AXka.

Tahle hra si i přes svoje neduhy zaslouží pozornost a pokud v člověku bije strategické srdce, nemůže jej nechat chladným. Nemám ambici napsat zde komplexní recenzi, spíš se chci zaměřit na některé zajímavosti, klady i negativa této hry, se kterou jsme strávili už pěknou hromadu času. Určitě bych chtěl sepsat alespoň ukázky AAR z multiny, kterou hrajeme, a tak se tu snad časem budou objevovat články, které hru přiblíží ...


Pride of Nations (PON) je tahová strategie, fungující v systému, kdy každý hráč či AI naplánují své akce na následující tah a pak se to vše společně vyhodnotí a provede. Má to své kouzlo. Hra se pohybuje v rozmezí 1850-1920, jeden tah = 2 týdny resp. 15 dní (čili jeden rok má zjednodušeně 24 tahů) ... čili celoherní kampaň je OPRAVDU dlouhá (cca 24 x 70) a dává tak nahlédnout rozsahu této hry. Uvedená léta byla plná událostí a spousta z nich se ve hře nějakým způsobem promítne. Hráč se stará o rozvoj svého státu a to ekonomický, technologický, diplomatický, koloniální, sociální a vojenský. Dohromady to dává velmi slušnou strategickou porci s opravdu mnoho možnostmi s případným mnohonásobným opakováním (aneb jedna prohraná válku tu zas tak moc neznamená, za pár let si to zopáknete a to jedno či dvě ztracená území získáte zpět) a byť z výčtu nezaznívá nic převratného, je to celé nakombinované poměrně vhodně a lze se opravdu dostatečně vyřádit.

PON_NapoleonIIIzajat.jpg, 21kB

Z výše uvedeného plynou i hlavní nevýhody a neduhy této hry. Je na DLOUHOU DOBU. Jednak je tu obrovské množství tahů na celou kampaň (ale existuje řada datadisků s krátkými a často jen vojenskými kampaněmi typu Francouzsko - Prusko válka 1870-1871, Americká občasnská válka, Búrská válka ...) a jednak je tu poměrně náročný výpočet, který už trochu starší engine zcela nestíhá a tak vygenerování tahu trvá i několik minut. Čili hru je ideální hrát PBEM anebo na pozadí s jinou :o) Ve hře je obrovské množství událostí, které nejsou vždy a za všech okolností odladěné a dávají vždy zcela smysl. Toto se stále zlepšuje, ale přesto na takovou událost narazíte. Pravidla hry mají svá omezení a člověk je tak musí brát ... ale toto je omezení všech her, to bych PON zrovna nevyčítal.

Obrázky vydají za vše, čili několik takových následuje. Snažil jsem se vybrat od každého něco, ale i tak jsem zdaleka nepostihnul všechny obrazovky a jejich varianty ... na to je hra příliš komplexní:

PON_1872_12aplan.jpg, 199kB

Pohled na celou obrazovku. V tomto případě plánuji za Francii pohyby svých armád v severní Itálii, kde se zrovna válčí s Rakouskem. Hráč má možnost nastavit nejen manévry, ale i chování armád, jestli postupovat ofensivně či defensivně, jestli se držet za každou cenu či útok jen předstírat a vylákat protivníka k protiútoku (zde zase záleží, jak má nastaveno on).

PON_Konstituce1875.jpg, 79kB

Ukázka jedné z mnoha událostí, které jsou ve hře skriptovány a lépe či hůře ošetřeny z hlediska situací, které mohou nastat činností hráčů či AI (čili mohou např. nastat jen za nějaké situace či podmínek).

PON_UpgradeMilice.jpg, 125kB

Tady je vidět událost s výběrem možností, které zase specifickýcm způsobem ovlivní další hru ... tady je zpravidla nejvíc chyb, ale jak jsem už psal, zrovna události a události s výběrem jsou stále opravovány a pokud jednou vyjde nějaká Gold verze tak věřím, že většina už bude vychytána.

PON_Ztrata5000.jpg, 69kB

Události lze do hry i doplňovat ... samozřejmě s jistým nebezpečím, nicméně tak lze po dohodě s ostatními hráči hru ovlivnit či narovnat některé chyby či nedostatky (např. v obchodu, diplomacii atp.)

PON_bitvaNaHranicich_4.jpg, 188kB

Ukázka výsledků boje, v tomto případě rozsáhlé bitvy s Pruskem, kterou Francie vyhrála i přes vyšší ztráty. Dole je pak vidět log v tomto případě bojových událostí.

PON_BelgickeKolonie.jpg, 105kB

Ukázka budování kolonií v Africe, v tomto případě vyhlášení kolonie Belgií. Kolonizace je důležitou součástí hry a závod o rozdělení a následné udržení své části světa je jedním z motorů hry.

PON_ZuulskaArmada.jpg, 48kB

Vyhlášením kolonie pak lze získat i domorodé vojáky a ty následně využít. Tak se mi například stalo, že afričtí domorodci pod rakouskou vlajkou postupovali do vnitrozemí Francie ... nevídané !!!

PON_AfrickaZeleznice.jpg, 64kB

Stavba železnice do vnitrozemí Afriky. Hráč má možnost budovat nejen továrny, opevnění, doly, zemědělské usedlosti, infrastrukturu, ale i koloniální stavby jako školy, misie, obchodní stanice, pevnosti ...

PON_Afg_krize.jpg, 125kB

Hra občas vygeneruje mezinárodní krizi, jejíž řešení pak je na karetním systému různých diplomatických, propagačních a nátlakových akcí, které vedou k nějakému řešení, od smíru, přes diplomatickou porážku až po vyvolání války.

PON_DochaziGoods.jpg, 104kB

Ekonomika, tok surovin, produkce a následná distribuce a prodej výrobků jsou také důležitou součástí. Jednak jde o zisk a možnosti dalšího rozvoje, jednak o uspokojení obyvatelstva a v neposlední řadě o dobrý důvod k expanzi.

PON_MirSTurky.jpg, 91kB

Diplomacie. Už jsem viděl v hrách bohatší možnosti diplomacie, ale i PON nabízí poměrně slušný rozsah, který lze ještě vylepšit v PBEM hře mnoha hráčů. V tomto případě vyjednání míru s Turky.

PON_KarimskyPruliv77.jpg, 130kB

A konečně ještě nějaký ten detail z bojů, v tomto případě námořních. Vývoj námořnictva je v rozsahu 1850-1920 dost bouřlivý a tak se hráč může tešit na řadu technologií a následných modelů a typů lodí, od plachetních korábů až po dreadnoughty.