Endless winter of Balakleya

Z pamětí velitele pluku

V březnu 1942 jsem byl se svou jednotkou převelen do nových pozic, jižně od Balakleji. Fronta jako fronta, zmrzlou zem najdete všude. A také vypálené vesnice, vraky tanků a letadel, mrtvé koně… alespoň že mrtví z předchozích bojů byli už pohřbení.
Nějakej vykuk dobře zahrabaný na štábu sboru dostal geniální nápad, že co se nepovedlo předchozím třem pěším divizím, totiž obsadit Balakleju a vesnice před ní, zvládne náš pluk, tož uvidíme. Teploměr ukazuje nějakých -30, zamračeno, sněží – na rozdíl od Němců opěvněných ve vesnicích před námi mrzneme ve výchozích postaveních, už abychom začali, protože tohle lidi už moc dlouho nevydrží. Ještě štěstí, že v odkrytém terénu nás díky počasí odhalí až na poslední chvíli, nehrozí ani jejich letectvo, na druhou stranu nemáme ani my přesné informace o protivníku. Rozvědka tvrdí, že ve vesnicích bude zakopána jen pěchota bez těžkých zbraní, no rád bych tomu věřil…
Pluk bude útočit ve třech proudech, třemi prapory s podporou těžkých zbraní a tanků. 1.prapor si vezme západní směr, je nejsilnější, mám tam po jedné rotě T40, T 34 a KV1 – nevím, co je to za pitomost dávat tyhle tři typy dohromady, T40 je dobrý možná tak jako tahač děl, ale na útok má slabý kanon a žádný pancéř,zatímco KV1 sice převálcuje cokoliv na německé straně, ale v tomhle marastu je každou chvíli vytahujeme ze závějí, takže zbývají osvědčené T34, jestli je němec bez děl, mohlo by to stačit. Dále je v 1. praporu několik rot pěchoty včetně protitankových a kulometných čet a tentokrát máme i slušně silnou podporu – baterie praporních 82mm minometů a 76mm děl, dostal jsem od sboru i 122mm houfnice a pár 120mm minometů – kéž kdyby jich bylo víc. 2.prapor útočící ve středu je bez tanků, pouze pěchota a praporní těžké zbraně. 3. prapor nejvíce na východě má podobné složení jako první.
Přibíhá uhnaná spojka, mladý kluk v gymnasťorce, maskovacích kalhotách po wehrmachtu a vaťáku, no ale zbytečné ho peskovat kvůli ústrojní kázni, teď jsme na frontě, ne na přehlídce v Kremlu. Útok má začít za hodinu, takže rychle svolávám štáb pluku a velitele praporů.
Zopakujeme si znovu plán – vzhledem k počasí a neprůchodnosti těch několika málo cest nemá cenu něco řešit – každá skupina má ve svém pásmu ani ne kilometr od nástupního prostoru jednu vesnici, kterou je naprosto nutné obsadit ještě před rozvinutím útoku na Balakleju. Lidé budou potřebovat oddech, musíme mít kam v téhle slotě uklidit raněné a koně a kdyby němci udělali protiútok, budou se opěrné body hodit, jen ať pro změnu mrznou oni.
Je to tady, vyrážíme… dělostřelecká podpora přeorává vesnice a jejich okolí, ale díky počasí je nepřesná a nemám zprávy o ztrátách nepřítele.

1. kolo

Přibližujeme se ke všem vesnicím naráz, žádný pohyb, ve vánici nemáme šanci ani nic slyšet. Přední jednotky nevidí ani žádná světla ani známky jakékoliv aktivity nepřítele.
Nechávám pozastavit palbu děl, musíme šetřit municí – i tak už ale některé baterie hlásí vyčerpání palebného průměru, snad přijedou brzy zásoby, posílám spojku ke sboru.

2. kolo

Jakmile se přední jednotky přiblížili na méně než 200metrů,začali to do nás pražit ze všeho. V západní vesnici je minimálně zesílená rota, dobře zakopaná, každý dům je pevnost a my proti nim útočíme po pás ve sněhu. Máme první ztráty a není ani komu odpovídat palbou, sem tam někdo z našich zahlédne záblesk z hlavně pušky, ale výsledky naší střelby jsou nulové. Palba zní už i ze středu a východu, stejná situace,nepřítel je dobře zakopán a připraven. Naši pěšáci padají po desítkách, ztráty jsou již minimálně 6 čet pěchoty a pár kulometných družstev.
Nařizuji úderným oddílům přilnout co nejblíže k nepřátelským postavením, aby bylo možno přesně zaměřit dělostřelbu. Baterie čekají na povel, už máme první koordináty, takže není na co čekat. PAL!

3. kolo

Další ztráty na naší straně, ale tentokrát to již není tak jednostranné, nepříteli jsme vyřadili protitankovou baterii padesátek a pár čet pěchoty, další jsou demoralizované a ustupují. Prudkým úderem je obsazena východní a střední vesnice,západní se tvrdě brání a máme ztráty, bohužel včetně jednoho lehkého tanku a další pěchoty. Uvidíme, co fašista řekne na další kolo dělostřelby!
2. a 3. prapor dostávají rozkaz po přeformování v dobytých vesnicích zahájit postup ve svém úseku na sever, 2.prapor však musí poslat několik pěších jednotek na pomoc 1. praporu k západní vesnici.

4. kolo

Překvápení, průzkumníci hlásí rachot pásů zhruba od vesnice ležící na SZ od plukovního velitelství. Navíc se vyjasnilo a Luftwaffe se rozhodla ukázat, co dovede. Naši dělostřelci mi navíc hlásí, že většina děl je bez munice a zásoby z velitelství sboru se flákají někde vzadu. Zato mi přivezli dvě tuny propagandistickejch letáků, kurva jebu tvoju mať, k čemu mi tu teď budou???!!!
Palba našich tanků na odkrytou pěchotu nepřítele je bez účinku, stejně jako naše střelba z pěchotních zbraní, zato jejich střelba je vražedně přesná, snad jsme narazili na nějaké esesáky nebo co. Dvě čety protitankových pušek jsem umístnil ve směru předpokládaného postupu nepřítele a hleďme, dvě čety německých tanků, cca 5 strojů, napadli z boku. Bohužel ani opakovaná střelba do jejich bočních pancířů ze vzdálenosti necelých 250metrů zůstává bez účinku – nechápu, jde viditelně o lehké stroje. Budu muset odvolat střední tanky, které pomáhají pěchotě 1.praporu ve vesnici a otočit je proti této nové hrozbě.
2. prapor se zasekl u německého opěvnění zatímco třetí prapor potkalo to samé – naštěstí polovinu praporu jsem poslal východněji a je již připraven necelý půlkilometr od další němci okupované vesnice – pokud se tento manévr podaří, nejen že ovládnu vesnici, ale tvrhnu tím do zad i obráncům předsunutého bodu a odkryji tím celý východní obranný perimetr nepřítele.
Ztráty jsou vysoké: 139:59 ve prospěch fašistů. Podle rozvědky to zatím vypadá následovně: Ztráty po 4.kole

5. kolo

Stále žádný postup, 2. i 3. prapor přešlapují vesnicemi a němci do nás buší salvami. Pomalu se sice oba prapory propracovávají vpřed, ale území, které získáme, je vzápětí ztraceno při zuřivých protiútocích protivníka. 1. prapor ještě neobsadil celou vesnici, němci vrhli v kritické chvíli do protiútoku přibližně 4 čety pěchoty a kulometnou četu, naši je sice hrdinně odrazili, ale nebylo to zadarmo a hlavně se tím zase o něco zdržel naplánovaný postup.
Dozvídám se, že dělostřelci zničili Němcům nějaká 75mm pěchotní děla, tak aspoň že něco. Ztratil jsem další dva tanky, z lehké tankové roty zbyl už jen jeden T-40, kterého snad chrání nápis „Směrť alemanskim okupantam“ . No jsem zvědav, jak dlouho mu to vydrží.

6. kolo

Posily nikde, dělostřelci už ze zoufalství bombardují německé pozice letáky, protože miny náboje do děl už téměř došly a začíná se projevovat i nedostatek pěchotní munice. Třetímu praporu se po těžkých ztrátách konečně podařilo prolomit obranu před svou vesnicí a postoupit vpřed, nechávám přeložit všechnu dostupnou palbu před ně, abychom pokud možno rozrušili německou protizteč, která nevyhnutelně musí přijít.
První prapor nepostupuje, druhý musel dokonce zčásti ustoupit, jakmile přestalo sněžit, německá palba je vražedně přesná.

21. kolo

Nestíhám vést deník, protože objíždím jednotlivé prapory a snažím se je povzbudit. Situace je katastrofální – třetí prapor na východě je po ztrátách několika čet středních tanků a téměř veškeré pěchoty krok za krokem zatlačován k první vesnici, kterou dobyl hned na začátku boje. Sice zničil několik německých středních tanků, ale taktická převaha němců je evidentní.
Druhý prapor ve středu linie rovněž musel ustoupit, jeho pěší roty jsou de facto vybity do posledního a nepřátelské obrněné polopány střílí do našich vojáků z bezprostřední blízkosti. Hrdinný odpor obsluh doprovodných rot protitankových pušek a jediné čety protitankových kanonů ráže 45mm způsobil sice obrněncům určité ztráty, ale byly přesilou pěchoty převálcovány a zničeny. Zbytky mé pěchoty byly poté dokonce vytlačeny z VP první vesnice ve svém sektoru.
První prapor na západním konci linie dobyl takřka celou vesnici, ale na její definitivní obsazení a zničení nepřátelských sil už neměl. Chyběla v prvé řadě pěchota, která vykrvácela hned na začátku při pokusech o zteč. Tanky jsou tudíž schované mezi domy a jen sem tam vyráží na krátké protizteče, neboť němci se stále snaží o dobytí vesnice zpět.
Při ústupových bojích se nicméně velmi osvědčují dělostřelci, kteří mistrně pokládají palbu tříštivými těsně před naši pěchotu, díky tomu umožnili stahování 2. a 3. praporu, byť se ztrátami.

Konečně se rozhoupali páni letci a posílají alespoň průzkumná letadla, zároveň přichází na velitelství zprávy o ztrátách, není to povzbudivé čtení.
Celkové resumé je tedy následující: při dvojnásobných ztrátách jsme dobyli dvě malé vesnice a o třetí jsme přišli v posledním kole. Z toho tedy povýšení nekouká.

Výsledek
Konečné ztráty